Последно актуализирана: 01.03.2018 г.

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

РЕЙЗА

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0105-2/29.10.2014 г.
 • Притежател на регистрацията: Пестицид ЕООД
 • Състав: Общ азот - 4%; Органичен азот - 1.7%; Амиден азот - 2.3%; Свободни амино-киселини - 10.7%
 • Действие: Стимулира растежа и развитието на кореновата система, особено при стресови фактори.
 • Приложение: Листно и почвено , както и за третиране на семена.

Още информация
 

РАДИФАРМ

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0078/11.03.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: Валагро С.П.А., Италия
 • Състав: Органично вещество - 17.2%; Общ aзот (N) - 3%; Калий (К₂O) - 8.0%; Цинк (Zn) - 0.1%; Органичен въглерод (С) - 10.0%; рН 5.25
 • Действие: Стимулира развитието на кореновата система при разсади и пресадени (в саксия) растения.
 • Приложение: Чрез поливане и капково напояване.

Още информация
 

ПРОФЕРТ

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  Течен органо-минерален тор, произведен от странични животински продукти.
 • Удостоверение за регистрация №: 0083/17.05.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: Гроугрийн България ООД
 • Състав: Аминокиселини от животински произход; Азот - 3.0%; Фосфор - 0.3%; Калий - 0.5%; Калций - 0.3%; Бор - 0.035%; Желязо - 0.003%; Цинк - 0.07%; Молибден - 0.02%; Мед - 0.003%; Магнезий - 0.01%; Манган - 0.025%; Сяра - 0.25%; микроорганизми - бактерии: Bifidobacterium lactis, Amino acids of animal origin
 • Действие: Повишава добива и качеството на продукцията. Подобрява почвената структура. Подсилва растежа на растенията и имунната им система. Намалява отрицателните ефекти от едностранно торене.
 • Приложение: Вегетационно чрез пръскане, поливане и капково напояване.

Още информация
 

ПРОТИФЕРТ ЛН 6,5

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  Течен тор
 • Удостоверение за регистрация №: 0072/15.05.2012 г.
 • Притежател на регистрацията: Фермер 21 ЕООД
 • Състав: Общ aзот (N) - 7%; Органичен азот - 6.5%; Амонячен азот - 0.5%; Общо аминокиселини - 40.6%; Свободни аминокиселини - 7.5%;
  Органичен въглерод - 23%; Калций (Са) - 0.2%; Натрий (Na) - 5%;
  Хлориди - 5%; Сулфати - 1.5%
 • Действие: Стимулира обмяната на веществата в растенията, увеличава добива и качеството, стимулира ранното зреене, повишава устойчивостта на стрес.
 • Приложение: Листно

Още информация
 

ПРОГРЕС МИКРО

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: xx
 • Притежател на регистрацията: Агри Баланс ЕООД
 • Състав: Органичен азот - 42%; Общ азот - 6%; Фосфорен оксид - 5%;
  Калиев оксид - 13%; Серен триоксид - 2%; Магнезиев оксид - 10%;
  pH - 6,5
 • Действие: Стимулира растежа и развитието на културите, повишава добива и устойчивостта към стресови фактори.
 • Приложение: Почвено.

Още информация
 

ПРО ЦИНК

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0070/15.05.2012 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Състав: Общ азот (N) - 5%; Цинк (Zn) - 13%
 • Действие: Течен тор с високо съдържание на цинк в хелатна форма. Предотвратява различни физиологични нарушения, предизвикани от недостига на цинк.
 • Приложение: Листно.

Още информация
 

ПРО БОР

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0063/16.01.2012 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Състав: Органично вещество - 11%; Общ aзот (N) - 5%; Бор (B) - 14%;
 • Действие: Течен органоминерален тор с високо съдържание на бор в хелатна форма. Подобрява растежа и фотосинтезата на културите. Борът повишава задържането на цветовете и плодовете.
 • Приложение: Еднократно или двукратно листно третиране в активна вегетация - 50-70мл/дка

Още информация
 

ПОУХУМУС ВРГ 85 водоразтворими гранули

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0017/18.05.2007 г.
 • Притежател на регистрацията: Ай Ди Империал ЕООД
 • Производител: Хуминтех, Германия
 • Състав: Калиеви хумати - 80-85%; Калий (К₂О) - 12%; Желязо (Fe) - 1%; Органичен Азот (N) - 0.85%
 • Действие: Стимулира растежа и подобрява качеството на продукцията. Подпомага кореновото развитие и повишава кълняемостта на семената.
 • Приложение: Почвено - чрез капково напояване или повърхностни напоителни системи, листно и за третиране на семена при:
  Оранжерийни - зеленчуци и цветя - 30-60 г/дка (листно третиране, ежеседмично)
  Овощни - 25-50 г/дка (листно приложение - на всеки две седмици); 200 г/дка (почвено - чрез поливане - преди цъфтежа, по време на формиране и узряване на плодовете)
  Зърнено-житни - пшеница, ечемик, ръж, овес - 25 г/дка (листно, във фаза братене и във фаза восъчна зрялост); 200 г/дка (предсеитбено)
  Окопни култури - царевица, памук, тютюн, слънчоглед, фъстъци, цвекло - 25 г/дка (листно, във фаза 3-ти - 5-ти лист); 200 г/дка (предсеитбено, преди затваряне на реда)
  Третиране на семена - 10-20 г/100 кг семена (семената се обработват с 0.01-0.03% разтвор)

Още информация
 

ПЛАНТАГРА

 
 • Вид тор: МИКРОБИАЛЕН ТОР
 • Удостоверение за регистрация №: 0048/14.07.2010 г.
 • Притежател на регистрацията: РОМБ ООД
 • Състав: Инокулат от бактерии и гъби: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus pasteurii, Pseudomonas putida, Trichoderma viride, Trichoderma harzianum
 • Действие: Подобрява качеството на продукцията, увеличава броя на цветовете при цветни култури.
 • Приложение: Прилага се листно чрез впръскване (като спрей) или почвено чрез допълнение към хранителните разтвори за подхранване.

Още информация
 

ПИРАНЯ

 
 • Вид тор: МИКРОБИАЛЕН ТОР
 • Удостоверение за регистрация №: № 0086/17.05.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: РОМБ ООД, София
 • Състав: Бактериален инокулат: Trichoderma kongii, Trichoderma viride, Trichoderma harzianum, Glomus aggregatum, Glomus intraradices, Glomus mosseae, Rhizopogon amylopogon, Rhizopogon fulvigleba, Rhizopogon villosullus, Pseudomonas putida, Pseudomonas chlororaphis;
  Общ aзот (N) - 0.39%; Фосфор (Р₂О₅) - 0.05%; Калий (К₂О) - 0.05%; Калций (СаО) - 0.05%; Магнезий (MgO) - 0.05%; Натрий (Na₂O) - 0.05%; Въглерод (С) орг. - 1.99%
 • Действие: Повишава протеиновото съдържание на зърнените култури. Увеличава обема на кореновата система. Повишава устойчивостта към стрес-факторите на средата. Подобрява общия декоративен вид на цветята.
 • Приложение: Листно, почвено (поливане), като допълнение към хранителни разтвори за хидропоника или за третиране на семена

Още информация
 

ПАНАМИН

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0128/18.11.2015 г
 • Притежател на регистрацията: Феми Агро ООД
 • Състав: Калциев оксид (CaO) - 30.5%; Магнезиев оксид (MgO) - 3.23%; Фосфор (P₂O₅) - 0.05%; Калиев оксид (К₂O) - 0.65%; Желязо (Fe) - 0.152%
 • Действие: Засилва фотосинтезата, осигурява балансиран растеж и повишава добива.
 • Приложение: Листно - 100-150г/дка с концентрация на работния разтвор 0.1-0.8%, препоръчително 1.0кг/200 л вода

Още информация
 

НУТРИФИД

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Състав: Екстракт от кафяви морски водорасли - 15%; Азот (N) - 5%; Фосфор (P₂O₅) - 15%; Калий (К₂O) - 4%; Аминокиселини - 1%
 • Действие: Стимулира развитието на кореновата система, регулира киселинността на почвата и повишава устойчивостта на растенията.
 • Приложение: Листно приложение, фертигация (поливка), третиране на разсад и третиране на семена/клубени

Още информация
 

НИКФАН

 
 • Вид тор: МИКРОБИАЛЕН ТОР
 • Удостоверение за регистрация №: 0094/17.05.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: Проте -22 ЕООД, гр.София
 • Състав: Микроорганизми - гъби клас Endophite. Simbiophytum hippophae B – 50 000 мг/л; Хумусни вещества до 15 000 мг/л; Соли: Ca - 28.7 мг/л. К – 347 мг/л; Mg - 42.3 мг/л; Na -104 мг/л; P - 198 мг/л; S - 98.9 мг/л;
 • Действие: Увеличава добива от 10 % до 25 %, подобрява качеството им, растенията преживяват по леко стресовите ситуации при резки промени в температурите. Ускорява зреенето, увеличава глутена при пшеницата, Увеличава съдържанието на маслеността и захарността при техническите култури.
 • Приложение: Предпосевно третиране (семена, клубени, луковици), третиране на корените преди засаждане, третиране през вегетацията (листно, чрез пръскане или третиране на почвата), обработка на компост

Още информация
 

НАТУРАМИН

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0106-2/29.10.2014 г.
 • Притежател на регистрацията: Агредо ЕООД
 • Състав: Свободни аминокиселини - 80%;
  Oбщ азот - 12.8%; Oрганичен азот - 12.8%
 • Действие: Стимулира растежа и развитието на растенията.
  Подобрява усвояването на хранителни вещества от растенията.
 • Приложение: Листно и почвено

Още информация
 

НАГРО

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0100-2/23.07.2014 г.
 • Притежател на регистрацията: Агробулрос ЕООД
 • Състав: Сух остатък - 17.71г/л, от който: органично вещество - 7.67г/л; Хуминови киселини - 5.6г/л; Фулво киселини - 2.07г/л; Общ азот (N) - 0.28г/л; Фосфор общ (P) - 0.226г/л; Калий общ (K) - 3.073г/л; Микроелементи - Mg; Co; Mn; Zn; Fe; Cu; Mo; B; Ca; Se - 1900 мг/л; Общ въглерод - 3.9г/л;
  pH 7-9,9
 • Приложение: Почвено и листно по времe на вегетация, както и за третиране на семена, луковици и коренова система.

Още информация
 
Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com