Последно актуализирана: 08.02.2018 г.

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

РУУТЕР

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0171/02.12.2016 г.
 • Притежател на регистрацията: Ариста Лайфсайънс България ЕООД
 • Състав: Органично вещество: Ascophyllum nodosum (GA 142 - филтрат от морски водорасли); Фосфорна киселина - 13.0%; Калиев оксид (К₂O) - 5.0%
 • Действие: Подобрява и укрепва развитието на кореновата система, засилва жизнеността на културите и стимулира братенетo при зърнено житни култури. Растенията повишават своята студоустойчивост, интензивно усвояват хранителните елементи от почвата. Подпомага възстановяването на кореновата система при неблагоприятни условия на засушаване. Подпомага по-ефективното усвояване на основното торене.
 • Приложение: Листно при маслодайна рапица, зърнени култури и царевица - 100мл/дка

Още информация
 

ТОНИВИТ

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0170/02.12.2016 г.
 • Притежател на регистрацията: Ариста Лайфсайънс България ЕООД
 • Състав: Органично вещество: Ascophyllum nodosum (GA 142 - филтрат от морски водорасли); Фосфорна киселина - 13.0%; Калиев оксид (К₂O) - 5.0%
 • Действие: Подобрява и укрепва развитието на кореновата система, засилва жизнеността на културите и стимулира братенетo при зърнено житни култури. Растенията повишават своята студоустойчивост, интензивно усвояват хранителните елементи от почвата. Подпомага възстановяването на кореновата система при неблагоприятни условия на засушаване. Подпомага по-ефективното усвояване на основното торене.
 • Приложение: Маслодайна рапица, Зърнени и Царевица - 100мл/дка

Още информация
 

МУЛТОЛЕО

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0117/04.06.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Калиоп Агро България ООД
 • Състав: Органично вещество: Ascophyllum nodosum (филтрат от морски водорасли); Бор (B) - 9.9%
 • Действие: Осигурява балансирано хранене. Подобрява способността на растението да абсорбира минералите от почвата, особено азот, фосфор и калий, вследствие на което повишава добива на културите.
 • Приложение: Листно при: Рапица и Слънчоглед - 200мл/дка

Още информация
 

АПЕТАЙЗЕР

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0116/04.06.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Калиоп Агро България ООД
 • Състав: Органично вещество: Ascophyllum nodosum (филтрат от морски водорасли); Манган (Mn) - 1.0%; Цинк (Zn) - 1.0%
 • Действие: Органичен тор, екстракт от морски водорасли, който осигурява балансирано хранене. Подобрява способността на растението да абсорбира минералите от почвата, особено азот, фосфор и калий, вследствие на което повишава добива на културите.
 • Приложение: Прилага се листно.

Още информация
 

ФОЛИК АСКОВИГОР

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: xx
 • Притежател на регистрацията: Кампо 2007 ЕООД, България
 • Състав: Лимонена киселина - 4.96%; Манганов сулфат - 2.58%; Цинков сулфат - 1.58%; Водорасли - 4.96%; Урея - 5.35%; Борна киселина - 17.08%; Калиев хидроксид - 4.74%; Вода - 58.75%
 • Действие: Течен орггано-минерален тор, който стимулира растежа и развитието на растенията. Повишава устойчивостта към стресови фактори. Ускорява възстановяването при измръзване. Повишава добива и подобрява качеството на продукцията.
 • Приложение: Прилага се листно.

Още информация
 

заповед фолик асковигор

ИМУНОФИТ N

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: xx
 • Притежател на регистрацията: Булхимтрейд ООД
 • Състав: Масло Стимувит - 6.67%; Урея (карбамид) - 70.59%; Бутилокситолуол (антиоксидант) - 0.7%; Твин (емулгатор) - 0.92%;
  Аеросил - 9.12%; Натриев лаурил сулфат - 4%; Картофена скорбяла - 8%
  pH 4-5
 • Действие: Увеличава активното усвояване на хранителните вещества от растенията и повишава активността на фотосинтезата, стимулира формирането на листна маса, вегетативни и репродуктивни органи, повишава добива на продукцията с 10-30%, стимулира развитието на кореновата система.
 • Приложение: Чрез вегетационно пръскане, чрез поливане, капково напояване и третиране на семена.

Още информация
 

Заповед РД 11-463/23.03.16 - ИМУНОФИТ N

УИНЪР

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: xx
 • Притежател на регистрацията: Агрос-98 ООД
 • Състав: Органично вещество - 57,2%; Aзот (N) - 10.2%; Фосфор (P) - 7.52%; Калий (K) - 5.45%
 • Действие: Течен органичен продукт, който повишава добива, спомага за коренообразуването, подобрява усвояването на хранителните елементи и стимулира фотосинтетичната способност на растенията. Съдържа набор от аминокиселини, фитохормони, макро- и микроелементи.
 • Приложение: Прилага се листно, чрез капково напояване, третиране на семена и накисване на корените.

Още информация
 

Заповед РД 11-463/23.03.16 - уинър

АМИНО ТОТАЛ ГРОУ

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: xx
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Състав: Аминокиселини - 43%; Общ aзот (N) - 17%; Амониева сол - 10%; Други органични вещества - 27%
 • Действие: Прахообразен органичен тор, въздейства върху процесите на фотосинтеза, наедряване на плодовете, устойчивостта на стрес, вредители и болести чрез активиране на имунната система.
 • Приложение: Прилага се листно.

Още информация
 

Заповед РД 11-463/23.03.16 - АМИНО ТОТАЛ ГРОУ

АЛГА Е 600 ПРО

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  Органичен тор, екстракт от морски водорасли.
 • Удостоверение за регистрация №: xx
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Състав: Органично вещество - 50%; Алгинова киселина - 12%;
  Общ азот (N) - 0.5%; Калий (К₂O) - 18%; Фосфор (P₂O₅) - 0.5%;
  Магнезий (Mg) - 0.04%; Сяра (S) - 1%; Калций (Ca) - 0.5-1.5%
 • Действие: Въздейства положително върху устойчивостта на стрес. Стимулира дейноста на микрооргамизмите в почвата.
 • Приложение: Листно, почвено чрез поливка или служи за третиранен на семена.

Още информация
 

Заповед РД 11-463/23.03.16 - алга e 600 про

АЛГА ЦИНК ПРО

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  Органичен тор, екстракт от морски водорасли.
 • Удостоверение за регистрация №: xx
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Състав: Органично вещество - 55-65%; Алгинова киселина - 10-12%;
  Общ aзот (N) - 0.5-0.8%; Калиев карбонат K₂O - 17-19%; Фосфор P₂O₅ - 1%; Магнезий (Mg) -0.04%; Сяра (S) - 1%; Калций (Ca) - 0.6%-1.8%; Желязо (Fe) - 0.15%-0.3%
 • Действие: Въздейства положително върху устойчивостта на стрес. Стимулира дейността на микроорганизмите в почвата.
 • Приложение: Листно, почвено или служи за третиране на семена.

Още информация
 

Заповед РД 11-463/23.03.16 - алга цинк про

СТИМАК

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  Органичен тор, съдържащ пълен набор лесно усвоими от растенията аминокиселини
 • Удостоверение за регистрация №: xx
 • Притежател на регистрацията: Биодинамика ООД
 • Състав: Сухо вещество не по-малко от 44% от което:
  Органично вещество - 82%; Аминокиселини - 15.6%; Общ азот - 3.8%;
  Общ фосфор (P₂O₅) - 4%; Калий (K₂O) - 4.4%
 • Действие: Подпомага активирането на асимилативните процеси в растенията. Подобрява усвояването на хранителните елементи и стимулира фотосинтетичната способност на растенията. Подобрява кълняемостта на семената и увеличава добива. Увеличава количеството на глутен.
 • Приложение: Листно, почвено и служи за третиране на семена.

Още информация
 

Заповед РД 11-463/23.03.16 - стимак

ИЛСАМИН N 90

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  Течен тор, който съдържа аминокиселини и пептиди, получени чрез хидролиза от животински протеини.
 • Притежател на разрешението: Агри Баланс ЕООД, България
 • Удостоверение за регистрация №: xx
 • Състав: Общо аминокиселини - 50%; Свободни аминокиселини - 10%;
  Общ Азот (N) - 8.9%; Пептиди >10%
  pH 5.5
 • Действие: Стимулира растежа и развитието на културите, повишава добива и устойчивостта към стресови фактори.
 • Приложение: Листно и почвено.

Още информация
 

заповед РД-11-425/18.03.2016 - илсамин N 90

ИЛСАК – ОН

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  Течен тор, който съдържа аминокиселини и пептиди, получени чрез хидролиза от животински протеини.
 • Удостоверение за регистрация №: xx
 • Притежател на регистрацията: Агри Баланс ЕООД
 • Състав: Общо аминокиселини - 5%; Свободни аминокиселини - 1.5%;
  pH 5.5
 • Действие: Стимулира растежа и развитието на културите, повишава добива и устойчивостта към стресови фактори.
 • Приложение: Листно и почвено.

Още информация
 

заповед РД-11-425/18.03.2016 - илсак - он

ИЛСАДРИП ФОРТЕ

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  Течен тор, който съдържа аминокиселини и пептиди, получени чрез хидролиза от животински протеини.
 • Удостоверение за регистрация №: xx
 • Притежател на регистрацията: Агри Баланс ЕООД
 • Състав: Органично вещество - 48%; Общ азот - 9%; Органичен азот - 9%
  pH 5.5
 • Действие: Увеличава хлорофила в културите, стимулира развитието на кореновата система и повишава добива.
 • Приложение: Листно и почвено.

Още информация
 

заповед РД-11-425/18.03.2016 - илсадрип форте

ФЕРТИЛ

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: xx
 • Притежател на регистрацията: Агри Баланс ЕООД, България
 • Състав: Органично вещество - 85%; Общ азот - 12.5%;
  Органичен азот - 12.5%; pH 4,5
 • Действие: Органичен тор, който стимулира развитието на естествени бактерии в почвата и увеличава темповете на растеж и развитие на културите.
 • Приложение: Прилага се почвено.

Още информация
 

заповед РД-11-425/18.03.2016 - фертил

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com