Последно актуализирана: 08.02.2018 г.

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

ТЕКНОКЕЛ АМИНО MIX

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0095/08.05.2014 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД
 • Състав: Свободни аминокиселини “L” - 6%; Желязо (Fe) - 3%; Манган (Mn) - 0.7%; Цинк (Zn) - 0.7%; Мед (Cu) - 0.3%; Бор (В) - 0.1%; Молибден (Мо) - 0.1%
  Съдържа растителен екстракт от зърна на царевица, манганов сулфат, цинков сулфат, амониев молибдат, борна киселина, меден сулфат и железен сулфат.
 • Приложение: Течен органичен тор за листно и почвено приложение. Прилага се, когато културата е в активен стадий на растеж.
  Почвено приложение: дозата и честотата на приложение зависят от степента на дефицита както и от вегетативното развитие.
  Листно приложение: прилага се в доза 100-150мл/дка.

Още информация
 

ТЕКНОКЕЛ АМИНО Mo

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0095/08.05.2014 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД
 • Състав: Молибден (Мо) - 8%; Свободни аминокиселини “L” - 4%
  Съдържа растителен екстракт от зърна на царевица, амониев молибдат, фосфорна киселина и вода.
 • Приложение: Течен органичен тор за листно приложение.
  Прилага се при кисели, песъчливи почви и влажни региони.

Още информация
 

ТЕКНОКЕЛ АМИНО Zn

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0095/08.05.2014 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД
 • Състав: Цинк (Zn) - 8%; Свободни аминокиселини “L” - 6%
  Съдържа растителен екстракт, цинков сулфат и вода.
 • Приложение: Прилага се листно и почвено в активен стадий на растеж на културата.

Още информация
 

ТОНИВИТ

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0170/02.12.2016 г.
 • Притежател на регистрацията: Ариста Лайфсайънс България ЕООД
 • Състав: Органично вещество: Ascophyllum nodosum (GA 142 - филтрат от морски водорасли); Фосфорна киселина - 13.0%; Калиев оксид (К₂O) - 5.0%
 • Действие: Подобрява и укрепва развитието на кореновата система, засилва жизнеността на културите и стимулира братенетo при зърнено житни култури. Растенията повишават своята студоустойчивост, интензивно усвояват хранителните елементи от почвата. Подпомага възстановяването на кореновата система при неблагоприятни условия на засушаване. Подпомага по-ефективното усвояване на основното торене.
 • Приложение: Маслодайна рапица, Зърнени и Царевица - 100мл/дка

Още информация
 

ТОП КРОП

 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
 • Удостоверение за регистрация №: 0032/15.07.2009 г.
 • Притежател на регистрацията: Багра 98 ООД
 • Състав: N - 20% (мин. 18,5% в амидна форма и 1,5% в нитратна форма); P₂O₅ - 20%; К₂O - 20%; Микроелементи: B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn
 • Приложение: Листно приложение - 300-500г/дка

Още информация
 

УИНЪР

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: xx
 • Притежател на регистрацията: Агрос-98 ООД
 • Състав: Органично вещество - 57,2%; Aзот (N) - 10.2%; Фосфор (P) - 7.52%; Калий (K) - 5.45%
 • Действие: Течен органичен продукт, който повишава добива, спомага за коренообразуването, подобрява усвояването на хранителните елементи и стимулира фотосинтетичната способност на растенията. Съдържа набор от аминокиселини, фитохормони, макро- и микроелементи.
 • Приложение: Прилага се листно, чрез капково напояване, третиране на семена и накисване на корените.

Още информация
 

Заповед РД 11-463/23.03.16 - уинър

УНИКО

 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР
 • Удостоверение за регистрация №: 0066/16.01.2012 г.
 • Притежател на регистрацията: Ай Ди Империал ЕООД
 • Състав: Общ азот (N) - 25,5%; Амониев азот - 16,2%; Амиден азот - 9,3%; SO₃ - 44%; pH 5 – 7,5; Гранулометричен състав: 98,4 % - от 2 до 5 мм.
 • Действие: Aзотен тор подходящ за всички почвени типове и култури. Сярата спомага за намаляване на загубите от азот и по-доброто му усвояване.
 • Приложение: Прилага се почвено. Употребява се както за предсеитбено торене, така и за подхранване. Препоръчително е нормата за приложение да се определя на базата на извършен агрохимичен анализ на почвата или в зависимост от отглежданата култура.

Още информация
 

ФЕРТИГРЕЙН СТАРТ

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0044/31.05.2010 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД
 • Състав: Растителен екстракт: Органично вещество - 30 %;
  Аминокиселини - 9 %; Общ азот - 3 %;
 • Приложение: Прилага се за предсеитбено третиране на семена.

Още информация
 

ФЕРТИГРЕЙН ФОЛИАР

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0043/31.05.2010 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД
 • Състав: Растителен екстракт: Органично вещество - 40%;
  Аминокиселини - 10%; Общ азот - 5%; Zn; Mn; B; Fe; Cu; Mo; Co
 • Действие: Който подобрява усвояването на хранителните вещества и повишава устойчивостта на растенията.
 • Приложение: Течен тор за листно приложение.

Още информация
 

ФЕРТИЛ

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: xx
 • Притежател на регистрацията: Агри Баланс ЕООД, България
 • Състав: Органично вещество - 85%; Общ азот - 12.5%;
  Органичен азот - 12.5%; pH 4,5
 • Действие: Органичен тор, който стимулира развитието на естествени бактерии в почвата и увеличава темповете на растеж и развитие на културите.
 • Приложение: Прилага се почвено.

Още информация
 

заповед РД-11-425/18.03.2016 - фертил

ФИТОЕФЕКТ

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0041/31.05.2010 г.
 • Притежател на регистрацията: Вариант ЕООД
 • Състав: Азот (N)- 4.82 %; Магнезий (Mg) - 0.12%; Бор (В) - 0.22%; Мед (Cu) - 0,01%; Желязо (Fe) - 1.01%; Манган (Mn) - 0.013%; Молибден (Mo) - 0.13%; Цинк (Zn) - 0,33%; комплексообразуватели: янтърна киселина; триетаноламин
 • Приложение: Прилага се листно по време на вегетацията.

Още информация
 

ФОЛИК АСКОВИГОР

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: xx
 • Притежател на регистрацията: Кампо 2007 ЕООД, България
 • Състав: Лимонена киселина - 4.96%; Манганов сулфат - 2.58%; Цинков сулфат - 1.58%; Водорасли - 4.96%; Урея - 5.35%; Борна киселина - 17.08%; Калиев хидроксид - 4.74%; Вода - 58.75%
 • Действие: Течен орггано-минерален тор, който стимулира растежа и развитието на растенията. Повишава устойчивостта към стресови фактори. Ускорява възстановяването при измръзване. Повишава добива и подобрява качеството на продукцията.
 • Приложение: Прилага се листно.

Още информация
 

заповед фолик асковигор

ХАЙСТИК ЛЮЦЕРНА

 
 • Вид тор: МИКРОБИАЛЕН ТОР
 • Удостоверение за регистрация №: 0121/16.09.2015 г
 • Притежател на регистрацията: БАСФ ЕООД
 • Състав: Бактериален инокулат, който съдържа: бактерията Sinorhizobium meliloti – 1%; Неутрализиран торф – 50 %; Свързващо вещество PVP/VA S630 -2%; Вода - 47%
 • Действие: Фиксира атмосферния азот чрез симбиоза между бактериите на Sinorhizobium meliloti, което позволява снижаване на внесения азот, като в същото време се получава добив, по-висок от този от неинокулиран парцел. Действието на бактериите се изразява в колонизацията на кореновата система на люцерната и образуването на възлови образувания от симбиотичната бактерия Sinorhizobium meliloti.
 • Приложение: Третиране на семена при: Люцерна – внася се еднократно непосредствено преди сеитба, в доза 800г/100 кг семена.

Още информация
 

ХАЙСТИК СОЯ

 
 • Вид тор: МИКРОБИАЛЕН ТОР
 • Удостоверение за регистрация №: 0114/04.06.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: БАСФ ЕООД
 • Състав: Бактериален инокулат, който съдържа: бактерията Bradyrhizobium japonicum; Неутрализиран торф – 50 %; Свързващо вещество PVP/VA S630 -2%; Вода - 47%
 • Действие: Фиксира атмосферния азот чрез симбиоза между бактериите на Bradyrhizobium japonicum, щам G49 и соята, което позволява снижаване на внесения азот, като в същото време се получава добив, по-висок от този от неинокулиран парцел. Действието на бактериите се изразява в колонизацията на кореновата система на соята и образуването на възлови образувания от симбиотичната бактерия Bradyrhizobium japonicum
 • Приложение: Третиране на семена при: Соя – внася се еднократно, в доза 40г/10 кг семе за 1 дка, непосредствено преди сеитба.

Още информация
 

ХАФ АЛФА 24%

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0097/08.05.2014 г.
 • Притежател на регистрацията: Алфред Сл Тьопфер Интернешънъл ЕООД
 • Състав: Свободни амино-киселини-24%; Азот - 1.5%; Органично вещество - 6.5%; Вода - 68%
 • Приложение: Течен органичен тор за листно и почвено приложение. Почвено приложение-по всяко време в доза 0.5-1.0 л/дка.
  Листно при: Зърнено-житни култури – 50-100мл/л вода; Зеленчуци - 150-250 мл/л вода; Овощни дървета - 50-100мл/л вода; Лозя - 50-100мл/л вода

Още информация
 

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com