Последно актуализирана: 08.02.2018 г.

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

СИМАКС

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0054/06.01.2011 г.
 • Притежател на регистрацията: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Състав: Екстракт от водорасли; Азот (N) - 3.8%; Фосфор (P₂O₅) - 1.75%;
  Калий (К₂O) - 3%; Микроелементи
 • Действие: Стимулира метаболизма на растението, увеличава приема на хранителни вещества и синтеза на въглехидрати. Обогатяването на растителния екстракт с азот фосфор, калий и микроелементи оптимизира храненето на растенията в периода на растеж.
 • Приложение: Листно; за разсад - потапяне/накисване

Още информация
 

СИРИАЛ ПЛЮС

 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
 • Удостоверение за регистрация №: 0036/08.03.2010 г.
 • Притежател на регистрацията: Хеминова България ЕООД
 • Състав: Магнезий (Mg) - 1.2%; Мед (Cu) - 1.5%; Манган (Mn) - 0.5%;
  Цинк (Zn) - 0.5%
 • Действие: Снабдява растенията с необходимото количество микроелементи
 • Приложение: Листно при житни култури - 250-500 мл/дка в мин. 20л вода/дка

Още информация
 

СЛАВОЛ-С

 
 • Вид тор: МИКРОБИАЛЕН ТОР
 • Удостоверение за регистрация №: 0127/23.10.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Пиргос Агро ООД
 • Състав: Бактериален инокулат: Bacillus megaterium – 1.33%; Azotobacter chroococum – 1.17%; Вода – 97.5%
  рН – 6.75
 • Действие: Стимулира растежа на културите, спомага за развитието на кореновата система и осигурява по-бързо покълване на семената
 • Приложение: Почвено, преди сеитба/засаждане при зърнено житни, слънчоглед, царевица, соя и лозя - 25-70мл/дка, или за третиране на семена - 100мл/100кг семена

Още информация
 

СОФТГАРД ++

Предлага се от Агропал ООД
СОФТГАРД ++ | 10 мл

10 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  Течен органичен тор
 • Удостоверение за регистрация №: 0069/15.05.2011 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: Органично вещество - 14%; Хитозан олигозахарид - 2.6%; Общ aзот (N) - 5%
 • Действие: Повишава устойчивостта на стресови фактори и въздейства положително върху процесите на фотосинтеза.
 • Приложение: Листно, почвено и за третиране на семена при:
  Зеленчукови, Картофи, Овощни, Лозя, Ягоди, Малини - 100-125 мл/дка (листно) - 2-3 приложения в активна вегетация на културите; 300-500 мл/дка (почвено) - 2-3 почвени приложения в активна вегетация на културитеКартофи - 160-200 мл/100 кг клубени, третиране на клубени преди разсаждане

 • Размер на опаковката: 10 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

СТИМАК

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  Органичен тор, съдържащ пълен набор лесно усвоими от растенията аминокиселини
 • Удостоверение за регистрация №: xx
 • Притежател на регистрацията: Биодинамика ООД
 • Състав: Сухо вещество не по-малко от 44% от което:
  Органично вещество - 82%; Аминокиселини - 15.6%; Общ азот - 3.8%;
  Общ фосфор (P₂O₅) - 4%; Калий (K₂O) - 4.4%
 • Действие: Подпомага активирането на асимилативните процеси в растенията. Подобрява усвояването на хранителните елементи и стимулира фотосинтетичната способност на растенията. Подобрява кълняемостта на семената и увеличава добива. Увеличава количеството на глутен.
 • Приложение: Листно, почвено и служи за третиране на семена.

Още информация
 

Заповед РД 11-463/23.03.16 - стимак

СФЕРОСОЛ

 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР
 • Удостоверение за регистрация №: 0033/08.03.2010 г.
 • Притежател на регистрацията: Хеминова България ЕООД
 • Състав: Сяра (S) - мин. 87%; абсорбиращ агент (бентонит) - макс. 13%
 • Действие: Доставя елемента сяра
 • Приложение: Почвено, еднократно преди или по време на засяване/засаждане на културата

Още информация
 

СЯРА ХЕДЛАНД

 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР
  Суспензия за листно приложение
 • Удостоверение за регистрация №: 0037/08.03.2010 г.
 • Притежател на регистрацията: Хеминова България ЕООД
 • Състав: Сяра (S) - 80%
 • Действие: Снабдява растенията с необходимото количество сяра.
 • Приложение: Листно до 4 третирания годишно - 500-1000мл/дка

Още информация
 

етикет msds

ТАРАНТУЛА

 
 • Вид тор: МИКРОБИАЛЕН ТОР
  Течен микробиален тор
 • Удостоверение за регистрация №: 0085/17.05.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: РОМБ ООД, София
 • Състав: Бактериален инокулат: Bаcillus brevis, Bacillus coagulant, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus polymyxa, Bacillus pumilus, Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, Bacillus thuringiensis canadiensis, Paenibacillus polymyxa, Arthrobacter globiformis; Общ aзот (N) - 0.39%; Фосфор (Р₂О₅) - 0.05%; Калий (К₂О) - 0.05%; Калций (СаО) - 0.05%; Магнезий (MgO) - 0.05%; Натрий (Na₂O) - 0.05%; Въглерод (С) орг. - 0.60%; Желязо (Fe) - 4.04 mg/l; Цинк (Zn) - 0.398 mg/l; Мед (Cu) - 1.09 mg/l
 • Действие: Повишава добивите, протеина и масленото съдържание в зърното, устойчивостта към стрес-факторите на средата и подобрява минералното хранене на растенията. Повишава устойчивостта на растенията срещу абиотични и биотични стресови фактори на средата. Подобрява общия декоративен вид на цветята.
 • Приложение: Листно, почвено, като допълнение към хранителни разтвори за хидропоника и подхранване на растенията, както и за третиране на семена.
  Третиране на семена царевица: 30-40 мл/кг семена, зимни житни: 5-8 мл/кг семена. Добавя се в разтворите за обеззаразяване.
  Царевица - 50-80 мл/дка; Слънчоглед - 50-80 мл/дка;
  Домати (чрез поливане и пръскане) - 50-200 мл/дка;
  Цветя (чрез поливане и пръскане) -50-200 мл/дка

Още информация
 

ТЕКАМИН БРИКС

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0019/10.03.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД
 • Състав: Екстракт от морски водорасли, получен чрез двойна ензимна хидролиза; Калий (К); Бор (В)
 • Приложение: Листно през вегетацията на културите - 250-300мл/дка.
  При зеленчуци и карамфил може да се прилага и почвено, чрез фертигация (с поливната вода) в доза 400-600 мл/дка за едно третиране.

Още информация
 

ТЕКАМИН МАКС

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0020/10.03.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД, България
 • Състав: L-α аминокиселини, получени чрез двойна ензимна хидролиза на растителни суровини
 • Приложение: Подходящ за почвено и листно приложение през вегетацията на културите - 100-300мл/дка за различните култури

Още информация
 

ТЕКАМИН РАЙС

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0021/10.03.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД
 • Състав: L-α аминокиселини; екстракт от водорасли;
  микроелементи - Fe, Mn, Zn, Cu, B
 • Действие: Стимулира развитието на кореновата система и подобрява кълняемостта и устойчивостта на културите.
 • Приложение: Чрез поливка; за тютюнев разсад - чрез напояване или потапяне на корените

Още информация
 

ТЕКАМИН ФЛАУЪР

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  Течен органичен тор
 • Удостоверение за регистрация №: 0095/08.05.2014 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД
 • Състав: Свободни аминокиселини “L”-3%; Общ азот (N) - 3%; Общ фосфор (P₂O₅) - 10%; Съдържа растителен екстракт от зърна на царевица, фосфорна киселина, урея, амониев молибдат и борна киселина.
 • Приложение: Листно, когато културата е в активен стадий на растеж

Още информация
 

ТЕКНОКЕЛ АМИНО Ca

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0095/08.05.2014 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД
 • Състав: Калций (CaO) - 10%; Бор (В) - 0.2%;
  Свободни аминокиселини “L” - 6%; Съдържа растителен екстракт от зърна на царевица, калциев нитрат и борна киселина.
 • Приложение: Листно и почвено, когато културите са в активен стадий на растеж - 200-400мл/дка

Още информация
 

ТЕКНОКЕЛ АМИНО Cu

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  Течен органичен тор
 • Удостоверение за регистрация №: 0095/08.05.2014 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД
 • Състав: Мед (Cu) - 5%; Свободни аминокиселини “L” - 6%
  Съдържа растителен екстракт, меден сулфат и вода.
 • Приложение: Листно и почвено:
  150-250мл/дка (листно); 500-700мл/дка (почвено)

Още информация
 

ТЕКНОКЕЛ АМИНО K

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0095/08.05.2014 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД
 • Състав: Общ калий (К₂O) - 20%; Свободни аминокиселини “L” - 5%
  Съдържа растителен екстракт от зърна на царевица, калиев карбонат, лимонена киселина и вода.
 • Приложение: Прилага се листно и почвено в активен растеж на културата до беритба - 200-300мл/дка (листно); 400-600мл/дка (почвено)

Още информация
 

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com