Последно актуализирана: 19.09.2017 г.

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

ЛИКХУМУС 18

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0049/06.01.2011 г.
 • Притежател на регистрацията: Ай Ди Империал ЕООД
 • Състав: Калиеви хумати 16%; 2.2 % K₂O
 • Действие: Стимулира растителните ензими и развитието на растенията. Подобрява почвената структура и водозадържащата способност. Подпомага кореновото развитие и подобрява кълняемостта и поникването на семената.
 • Приложение: Прилага се листно, почвено и служи за третиране на семена.

Още информация
 

ЛУМБРЕКС

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0050/06.01.2011 г.
 • Притежател на регистрацията: ЗП Цонка Празова; ЗП Йордан Кавръков
 • Състав: Калиеви хумати - 2.7-3.3%; Калий (К₂O) - 1.3-1.8%;
  Органичен въглерод (Сорг) - 1.5-3.0%
 • Действие: Служи като източник на хранителни вещества и подобрява устойчивостта на растенията към стресови условия. Стимулира развитието на полезната почвена микрофлора, като подобрява общото състояние на почвата. Повишава кълняемостта и дружното поникване на семената.
 • Приложение: Прилага се листно, почвено или за третиране на семена.

Още информация
 

МАСТЕРБЛЕНД 15-10-30 + МЕ

 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
 • Удостоверение за регистрация №: 0028/12.03.2009 г.
 • Притежател на регистрацията: Багра 98 ООД
 • Производител: Мастербленд Интернешънъл, САЩ
 • Състав: 15% N; 10% P₂O₅; 30% К₂О; Mg, Fe, B, Cu, Mn, Zn, Mo
 • Приложение: За листно приложение при: слънчоглед: 350-500 г/дка; царевица: 350-500 г/дка; картофи: 200 г/дка

Още информация
 

МАСТЕРБЛЕНД 15-30-15 + МЕ

 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
 • Удостоверение за регистрация №: 0065/16.01.2012 г.
 • Притежател на регистрацията: Багра 98 ООД
 • Производител: Мастербленд Интернешънъл, САЩ
 • Състав: 15 % N; 30 % P₂O₅; 15 % K₂O; B; Cu; Fe; Mn; Mo; Zn
 • Приложение: За листно приложение при: Пшеница, ечемик: 350-500 г/дка; Производство на разсад: 200-300 г/дка

Още информация
 

МАСТЕРБЛЕНД 16-11-16 + МЕ

 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
 • Удостоверение за регистрация №: 0028/12.03.2009 г.
 • Притежател на регистрацията: Багра 98 ООД
 • Производител: Мастербленд Интернешънъл, САЩ
 • Състав: 16% N; 11% P₂O₅; 16% К₂О; 4,5%S; 1,8% Mg; Fe, B, Cu, Mn, Zn, Mo
 • Приложение: За листно приложение при: рапица: 300-500 г/дка

Още информация
 

МАСТЕРБЛЕНД 20-10-20 + МЕ

 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
 • Удостоверение за регистрация №: 0065/16.01.2012 г.
 • Притежател на регистрацията: Багра 98 ООД
 • Производител: Мастербленд Интернешънъл, САЩ
 • Състав: 20 % N; 10 % P₂O₅; 20 % K₂O; B; Cu; Fe; Mn; Mo; Zn
 • Приложение: За листно приложение при: пшеница, ечемик: 350-500 г/дка; зеленчукови култури: 350-500г/дка; цветя: 350-500г/дка

Още информация
 

МАСТЕРБЛЕНД 20-20-20 + МЕ

Предлага се от Агропал ООД
 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
 • Удостоверение за регистрация №: 0028/12.03.2009 г.
 • Притежател на регистрацията: Багра 98 ООД
 • Производител: Мастербленд Интернешънъл, САЩ
 • Състав: 20% N; 20% P₂0₅; 20% К₂О; Mg, Fe, B, Cu, Mn, Zn, Mo
 • Действие: За листно приложение с цел повишаване на добива
 • Приложение: Пшеница (твърда и мека) - 500г/дка (листно) - от братене до вретенене на културитеЗеленчуци - 250-500г/дка (листно) или 2-4кг/дка (почвено) - три-четирикратно, през вегетацията на културите

 • Размер на опаковката: 11.34 кг
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МАСТЕРБЛЕНД 20-5-30 + МЕ

 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
 • Удостоверение за регистрация №: 0065/16.01.2012 г.
 • Притежател на регистрацията: Багра 98 ООД
 • Производител: Мастербленд Интернешънъл, САЩ
 • Състав: 20 % N; 5 % P₂O₅; 30 % K₂O; B; Cu; Fe; Mn; Mo; Zn
 • Приложение: За листно приложение при: Слънчоглед: 300-500 г/дка; Царевица: 300-500 г/дка; Зеленчукови култури: 350-500г/дка

Още информация
 

МАСТЕРБЛЕНД 25-10-10 + МЕ

 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
 • Удостоверение за регистрация №: 0065/16.01.2012 г.
 • Притежател на регистрацията: Багра 98 ООД
 • Производител: Мастербленд Интернешънъл, САЩ
 • Състав: 25 % N; 10 % P₂O₅; 10 % K₂O; B; Cu; Fe; Mn; Mo; Zn
 • Приложение: За листно приложение при: Пшеница, ечемик: 350-500 г/дка

Още информация
 

МАСТЕРБЛЕНД 9-45-15 + МЕ

 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
 • Удостоверение за регистрация №: 0065/16.01.2012 г.
 • Притежател на регистрацията: Багра 98 ООД
 • Производител: Мастербленд Интернешънъл, САЩ
 • Състав: 9 % N; 45 % P₂O₅; 15 % K₂O; B; Cu; Fe; Mn; Mo; Zn
 • Приложение: За листно приложение при: Пшеница, ечемик: 350-500 г/дка; Производство на разсад: 200-300 г/дка

Още информация
 

МЕГАФОЛ

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0077/11.03.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: Валагро С.П.А., Италия
 • Производител: Валагро С.П.А., Италия
 • Състав: Органично вещество - 15.5%; Неорганично вещество - 10%;
  Общ aзот (N) - 3%; К₂О - 8.0%; Органичен (Сорг) - 9.0%; pH 6,5
 • Приложение: Органо-минерален тор за листно приложение през интервал 10-15 дни в различните фази на развитие.

Още информация
 

МЕГАФОЛ ПРОТЕИН

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Притежател на регистрацията: Булагро АД
 • Производител: Десароло Агрикола И Мимеро С.А., Испания
 • Състав: Общ азот - 2%; Органичен азот - 1%; Амиден азот - 1%; Водоразтворим калий (К₂О) - 4.5%; Органичен въглерод - 10%; Желязо (Fe) - 0.022%;; Манган (Mn) - 0.026%
 • Приложение: Течен органичен тор за листно приложение.

Още информация
 

МИКРОБ ПЛЮС

 
 • Вид тор: МИКРОБИАЛЕН ТОР
  МИКРОБ ПЛЮС Група продукти
  Групата включва:
  МИКРОБ ПЛЮС NPK + Микроелементи
  МИКРОБ ПЛЮС ФосКал
  МИКРОБ ПЛЮС Хай NS
  МИКРОБ ПЛЮС Цинк
 • Удостоверение за регистрация №: 0084/17.05.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: Гроугрийн-България,ООД София
 • Състав: Полезни микроорганизми:Гъби: Chaetomium brasiliense; Chaetomium globosum; Chaetomium spinosu; Chaetomium virescens; Farrowia longicollea; Farrowia seminuda; Trichoderma viride; Trichoderma longibrachiatum; Trichoderma harzianum; Phanerochaetae chrysosporium; Бактерии: Bacillus subtilis; Хранителни макро и микро елемент
  (в различно съотношение за различните видове торове от групата)
 • Действие: Микробиален тор, съдържащ изчерпателен набор от гъби и бактерии, който предоставя полезни микроорганизми за почвата. Микроорганизмите подобряват състоянието и структурата на почвата, която от своя страна подобрява състоянието на растенията, тяхното развитие и продуктивност.
 • Приложение: Прилага се чрез вегетационно пръскане, чрез поливане и капково напояване.
  Препоръчителна доза за употреба:
  Почвено торене: 0,5 до 4 л/дка в мин. 20 л вода;
  Листно торене: 15 - 45 мл/литър вода;
  Капково напояване: 4 - 8 мл на линеен метър;
  Фертигация:10 мл/литър вода.

Още информация
 

МИКРОВЕДА ФАРМИНГ

 
 • Вид тор: МИКРОБИАЛЕН ТОР
 • Удостоверение за регистрация №: 0073/15.05.2012 г.- 2*
 • Притежател на регистрацията: Био-инженеринг ЕООД
 • Състав: Lactobacillus acidophilus; Lactobacillus bulgaricus; Lactobacillus casei; Lactobacillus delbruekii; Lactobacillus fermentum; Lactobacillus plantarum; Lactobacillus lactis; Saccharoyices cerevisiae; Streptococcus thermophilus
 • Действие: Микробиален тор, който подобрява структурата на почвата, спомага за развитието на кореновата система, подобрява устойчивостта на растенията на стрес.
 • Приложение: Прилага се листно, почвено и служи за третиране на семена.
  При листно и почвено третиране продуктът се прилага в доза 3 до 16 л/дка, разреден в съотношение най-малко 1 към 100.
  При третиране на семена продуктът се разрежда в съотношение 1 към 200.

Още информация
 

МУЛТИПЪЛ

 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
 • Удостоверение за регистрация №: 0052/06.01.2011 г
 • Притежател на регистрацията: Хеминова България ЕООД
 • Състав: 4,5 % Mg; 6,0 % Cu; 17,9 % Mn; 4,5 % Zn
 • Действие: Суспензия от микроелементи, която коригира хранителния дефицит при селскостопански култури.
 • Приложение: Прилага се листно.

Още информация
 

етикет msds

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com