Последно актуализирана: 19.09.2017 г.

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

ВЕРДИЛАКС CaB

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0189/17.02.2017 г.
 • Притежател на регистрацията: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Състав: Общо аминокиселини - 263г/л (26.0% w/v); Свободни аминокиселини - 70г/л (7.0% w/v); Калций (CaO) - 120г/л (12.0% w/v); Бор (B) - 1.1г/л (0.11% w/v)
 • Действие: Подпомага растенията при стрес дължащ се на неблагоприятни климатични и почвени условия по време на важните стадии на растеж като вкореняване, цъфтеж, завръзване на плода и периодите на усилен растеж. Подобрява цъфтежа и завръзването на плода, а оттам повишава добива и качеството на реколтата/продукцията. Предотвратява и лекува физиологичен дисбаланс, причинен от недостиг на калций и бор.
 • Приложение: Прилага се листно и почвено.

Още информация
 

ЗАПОВЕД ВЕРДИЛАКС CaB

ВУДУ ДЖУС

 
 • Вид тор: МИКРОБИАЛЕН ТОР
 • Удостоверение за регистрация №: 0087/17.05.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: РОМБ ООД
 • Състав: Бактериален инокулат: Bаcillus subtillis, Bacillus megaterium, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus pumilus, Bacillus licheniformis, Bacillus pasteurii, Bacillus mycoides, Bacillus laterosporus, Bacillus macerans, Bacillus polymyxa, Bacillus cereus, Paenibаcillus azotofixant, Paenibacillus polymyxa; Общ aзот (N) - 0,39%; Фосфор (Р₂О₅) - 0,05%; Калий (К₂О) - 0,05%; Калций (СаО) - 0,05%; Магнезий (MgO) - 0,05%; Натрий (Na₂O) - 0,05%; Въглерод (С) орг. - 0,86%; Желязо (Fe) - 0,959 mg/l; Цинк (Zn) - 0,429 mg/l; Мед (Cu) - 1,07 mg/l
 • Действие: Мобилизира хранителните вещества в почвата и подобрява тяхното усвояване. Повишава добивите, увеличава обема на кореновата система и подобрява декоративния вид на цветя и храсти. Повишава протеиновото съдържание на зърнени култури. Ускорява цъфтежа.
 • Приложение: Листно, почвено, като допълнение към хранителни разтвори за хидропоника или за третиране на семена

Още информация
 

ГРИЙНЪП

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  ГРИЙНЪП Група течени органоминерални торове.
  Групата включва:
  ГРИЙНЪП Динамик (5:5:15) + 14 %
  ГРИЙНЪП Мастер (15:5:5) + 14 %
  ГРИЙНЪП Пауър (8:8:8) + 8 %
  ГРИЙНЪП Спринт (26:3:3) + 6 %
  ГРИЙНЪП Стартер (5:15:5) + 8 %
  ГРИЙНЪП Топ (12:15:5) + 14 %
 • Удостоверение за регистрация №: 0057/09.11.2011 г.
 • Притежател на регистрацията: Бул Трейдинг ООД
 • Състав: Азот, Фосфор, Калий; Органична субстанция; Хуминови и Фулво киселини (в различно съотношение за различните видове торове от групата)
 • Действие: Стимулира растежа и развитието на растенията, като засилва фотосинтезата и енергийните процеси в растението.
 • Приложение: При почвено приложение чрез поливане или капково напояване продуктите от серията „Грийнъп” се прилагат от 1 до 3 пъти като общата норма на приложение не надвишава 4 л/дка. Не се смесва с медни и калциеви препарати.

Още информация
 

ЕКСТРАСОЛ

 
 • Вид тор: МИКРОБИАЛЕН ТОР
 • Удостоверение за регистрация №: 0093/01.10.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: Биотор ООД
 • Състав: Активни ризосферни бактерии: Bacillus Subtilis; Съдържание на: Сухо вещество – не по-малко от 19 %; Органични вещества – 58-64 % от сухото в-во; Хуминови киселини – 50-85 % от орг. в- во; Фулво и нискомулекулярни орг. киселини – 15-50% от орг. в-во; Калий – не по-малко от 9% от сухото в-во; Соли на хуминовите киселини – 80-90 % от сухото в-во; микроелементи
 • Действие: Увеличава добива от 10 % до 25 %, подобрява качеството им, растенията преживяват по леко стресовите ситуации при резки промени в температурите. Ускорява зреенето, увеличава глутена при пшеницата, увеличава съдържанието на маслеността и захарността при техническите култури.
 • Приложение: Предпосевно третиране (семена, клубени, луковици), третиране на корените преди засаждане, третиране през вегетацията (листно, чрез пръскане или третиране на почвата), обработка на компост

Още информация
 

ЕРГОН

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  Съдържа аминокиселини и пептиди, получени чрез хидролиза от животински протеини, комбинирани с екстракт от водорасли.
 • Удостоверение за регистрация №: 0089/01.10.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: Баграфарм ООД
 • Състав: Органичен aзот (N) - 4%; Желязо (Fe) - 3%;
  Органичен въглерод (С) - 12%; Аминокиселини
 • Приложение: Прилага се чрез вегетационно пръскане, чрез поливане и капково напояване.

Още информация
 

ЗУУМ

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0038/08.03.2010 г.
 • Притежател на регистрацията: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Състав: Амиден азот (N) - 5.5%; Сяра (S) - 5.4%; Бор (B) - 3.4%;
  Магнезий (Мg) - 6.1%; Молибден (Mo) - 0,27%; Манган (Mn) - 6.1%;
  Хуминови киселини - 0.016%
 • Приложение: Листно приложение.

Още информация
 

етикет msds

ЗУУМ СУПЕР

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0126/02.11.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Състав: Азот (N) - 8%; Магнезий (Mg) - 9%; Сяра (S) - 8%; Бор (B) - 5%; Манган (Mn) - 9%; Калций (Са) - 7,8%; Молибден (Mo) - 0,4%;
  Хуминови киселини - 0,016%
 • Приложение: Листно приложение.

Още информация
 

КА-БОР

Предлага се от Агропал ООД
КА-БОР | 8 мл

8 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0062/16.01.2012 г.
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: 12 % Калиев оксид (К2О); 6 % Калциев оксид (СаО); 1,5 % Бор (B);
 • Действие: Течен тор богат на калий, хелатиран калций и бор. Защитава цветове иплодове от окапване. Подобрява растежа и фотосинтезата.

 • Приложение: Прилага се листно. Преди употреба с пестициди да се извърши тест за смесимост.
  Пшеница, слънчоглед - 50-60 мл/дка (2 - 3 третирания до фаза цъфтеж)
  Овощни и зеленчукови култури - 50-60 мл/дка (2 - 3 приложения след начало на зреене)

 • Размер на опаковката: 8 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КЕЛПАК

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0053/06.01.2010 г.
 • Притежател на регистрацията: Агриматко България ООД
 • Състав: Eкстракт от морски водорасли; Eстествени ауксини;
  Eстествени цитокинини; Макро- и микроелементи
 • Действие: Стимулира растежа и развитието на кореновата система и води до увеличаване броя на кореновите връхчета.
  Удължава срока на съхранение на продукцията.
 • Приложение: Течен тор за листно приложение или чрез потапяне на разсада в разтвор.

Още информация
 

КОМПЛЕХУМУСАН № 6

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0026/18.09.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Сокотаб България ЕООД
 • Състав: Азот (N) - 4%; Фосфор (P₂O₅) - 8%; Калий (К₂O) - 15%; Магнезий (MgO) - 3%; Бор (В) - 1%; Желязо (FeSO4) - 1%; Органично вещество - 45%; Хуминови и фулво киселини - 10-12%; Rhizobia Spp. (Nitrosomonas, Nitrobacter); Actinomycetes; Mycorrhizal Fungi
 • Действие: Специализиран тор за тютюн. Подобрява и обогатява почвата. Подходящ за всички видове почви и сортове тютюн.
 • Приложение: Внася се преди последната обработка на почвата и/или по време на разсаждането. Нормата (30-90кг/дка) е в зависимост от сорта на тютюна и начина на внасяне.

Още информация
 

КУРУС

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0096-2/25.07.2016 г.
 • Притежател на регистрацията: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Състав: Водоразтворим дикалиев оксид (К₂O) - 25%; Водоразтворим серен триоксид (SO₃) - 42.5%, от които сяра (S) - 17%; pH 6,8-8,5
 • Приложение: Течен тор за листно и почвено приложение.

Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактифрост за пшеница и ечемик

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0024/01.07.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: Азот (N) - 1.3% ; Фосфор (P₂O₅) - 4.3%; Калий (К₂O) - 3.5%; В; Сu; Fe; Mn; Mo; Zn
 • Действие: Подобрява студоустойчивостта и подпомага успешното презимуване на посевите.
 • Приложение: За предзимно третиране на посеви:
  Пшеница, Ечемик - 800-1000мл/дка

Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за балконски цветя

Предлага се от Агропал ООД
ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за балконски цветя | 250 мл

250 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0024/01.07.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: 4% N; 6.5% Р₂О₅; 7% К₂O; В; Сu; Fe; Mn; Mo; Zn
 • Действие: Стимулира цъфтежа и устойчивостта на външни цветя.
 • Приложение: Външни цветя - 20мл в 2 л вода с разтвора се поливат 8-10 средно големи саксии (2-3 сандъчета)

 • Размер на опаковката: 250 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за кактуси и сукулентни

Предлага се от Агропал ООД
ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за кактуси и сукулентни | 250 мл

250 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0024/01.07.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: 1% N; 2% Р₂О₅; 2.5% К₂O; 2% Mg; В; Сu; Fe; Mn; Mo; Zn
 • Действие: За добре оформени стебла и успешен цъфтеж.
 • Приложение: Кактуси и сукулентни - 20мл в 2 л вода, с разтвора се поливат 10 средно големи саксии през пролетта и лятото, веднъж на 2 седмици

 • Размер на опаковката: 250 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за цъфтящи цветя

Предлага се от Агропал ООД
ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за цъфтящи цветя | 250 мл

250 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0024/01.07.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: 6% N; 4% Р₂О₅; 4% К₂O; В; Сu; Fe; Mn; Mo; Zn
 • Действие: Течен тор за цъфтящи саксийни цветя. Стимулира цъфтежа.
 • Приложение: Цъфтящи саксийни цветя - 20мл в 2 л вода и с разтвора се поливат 8-10 средно големи саксии

 • Размер на опаковката: 250 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com