Последно актуализирана: 01.03.2018 г.

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

ХАФ ПЛЮС ТС

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0098/08.05.2014 г.
 • Притежател на регистрацията: Алфред Сл Тьопфер Интернешънъл ЕООД
 • Състав: Свободни амино-киселини - 6%; Молибден (Мо) - 3%;
  Обща органична материя - 20%
 • Приложение: Течен органичен тор за листно и почвено приложение, както и за третиране на семена.

Още информация
 

ХАФ ПОТАСИУМ

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0099/08.05.2014 г.
 • Притежател на регистрацията: Алфред Тьопфер Интернешънъл ЕООД
 • Състав: Хелатиран калий - 44%; Вода - 56%; рН - 12.3
 • Приложение: Течен тор за листно и почвено приложение. Съдържа калиев карбонат, вода и етилендиамин тетраоцетна киселина (EDTA).

Още информация
 

ХЕДЛАНД КЛАСИК

 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
 • Удостоверение за регистрация №: 0041/31.05.2010 г.
 • Притежател на регистрацията: Хеминова България ЕООД
 • Състав: 500 г/л (27,4 %) манган
 • Приложение: Прилага се листно, като коригира недостига на манган

Още информация
 

ХЕДЛАНД ТИО-С

 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР
 • Удостоверение за регистрация №: 0039/08.03.2010 г.
 • Притежател на регистрацията: Хеминова България ЕООД
 • Състав: Азот (N) - 89.5г/л (11.9% w/w); Сяра (S) - 339г/л (63.6% като SO₃)
 • Действие: Снабдява растенията с необходимото количество сяра и азот.
 • Приложение: Течен тор за листно приложение. При необходимост се прилага на 10-14 дневни интервали.

Още информация
 

ХЕМОЗИМ БИО N5

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0113/08.05.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Булферт ООД
 • Състав: Общ азот - 5%; Органичен азот - 5%; Органичен въглерод с биологичен произход - 18%; Суровини - течна кръв; рН 6,5 - 7,2
 • Действие: Повишава добива и качеството на продукцията.
  Подобрява почвената структура.
  Подсилва растежа на растенията и имунната им система.
 • Приложение: Прилага се чрез поливане и капково напояване, може да бъде използвано при екстензивни култури чрез пръскане.

Още информация
 

ХУМОЗАЛ пелети

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0022/10.03.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Фермер 21 ООД
 • Състав: NPK + микроелементи + органично вещество
 • Действие: Обогатява почвата с хранителни вещества и органична материя. Може да се използва за основно торене при различни култури. Предлага се за употреба в 3 вида с различно съотношение на азот, фосфор и калий, в зависимост от фено-фазата и потребността на културата.
 • Приложение: Почвено, чрез заораване на 15-20 см дълбочина при:
  зеленчукови култури (в оранжерии и на открито): 75-150 кг/дка; картофи: 100-125 кг/дка; овощни култури: 3-5 кг/дърво; храсти: 0,5-1 кг/храст

Още информация
 

ХУМСТИ

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0088/17.05.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: Тиан-еко ООД, България
 • Състав: Калиев хумат; микроелементи
 • Действие: Хуматен тор и биостимулант. Стимулира растежа и плододаването, подобрява качеството напродукцията.
 • Приложение: Прилага се листно или почвено, както и за обработка на семена. Прилага се за предпосевна обработка на семена след разреждане с вода 1:10. За поливане и вегетационно пръскане се използва при разреждане 1:500 до 1:1000 (концентрация на разтвора 1% до 2%), работен разтвор за поливане - 1000-3000л/дка; за вегетационно пръскане-30-200л/дка в зависимост от вида и фенофазата на културата.

Още информация
 

ХУМУСИЛ

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0035/08.03.2010 г.
 • Притежател на регистрацията: Булбиоеко ООД
 • Състав: Органично вещество; N; P₂O₅; К₂О; CaO; МgO; мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми, род Bacillus (B. cereus. B. aglomeratus)
 • Действие: Стимулира развитието на почвената микрофлора, растежа и развитието на кореновата система. Повишава процента кълняемост на cемената.
 • Приложение: Листно, чрез поливане, третиране на семена и клубени, или чрез потапяне на корените при разсад

Още информация
 

ХУМУСТИМ

ХУМУСТИМ | 1 л

1 л

ХУМУСТИМ | 100 мл

100 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0092/01.10.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: Агроспейс ООД, Велинград
 • Производител: Агроспейс ООД, Велинград
 • Състав: Калиеви хумати, хуминови и фулвокиселини. Съдържание на хранителни вещества, не по-малко от: Общ азот 2,0%; Oбщ фосфор, като Р₂О₅ в сухото в-во 1,0%; Общ калий, като К₂О в сухото в-во 6,5%; Общ калций, като СаО в сухото в-во 2,0%; Общ магнезий, като МgO в сухото в-во 0,5%; Органичен въглерод 23,0%; Органично вещество 45,0%
 • Действие: Регулира метаболизма на растенията, стимулира растежа и развитието им като ускорява водообмена, физиологичните и окислителните процеси. Стимулира покълването на семената и силно нарастване на кореновата система, активира фотосинтезата и повишава натрупването на хлорофил. Засилва имунитета към болести.
 • Приложение: Лозя - 100-150мл/дка, листно - през вегетацията се извършват 3 листни пръскания с 60-80 л/дка работен разтворТрайни насаждения - при ново засаждане - преди засаждане корените се накисват в разтвор на Хумустим - 20мл/л вода;
  Плододаващи насаждения- 100-150мл/дка, листно с 60-80 л/дка работен разтвор (3 пръскания през вегетация - първо, при поява на листна маса след цъфтеж, следващите през 15 дни
  Ягодоплодни - третиране на корените преди разсаждане; 100-150мл/дка, листно с 60-80 л/дка работен разтвор (3 пръскания през вегетацията - първо, в начало на активна вегетация, следващите две - през 10-12 дни)
  Eтерично маслени или лечебни - 100-150мл/дка, листно с 60-80 л/дка работен разтвор
  Житни - 800 мл - 1000 мл за 1 тон семена (третиране на семена); 40-80мл/дка (листно), с 20-30л/дка работен разтвор - 2 пръскания – в "края на братене и начало на вретенене” и второ - в „начало на млечна зрялост”
  Слънчоглед, Царевица, Рапица - 800 мл - 1000 мл за 1 тон семена (третиране на семена); 40-80мл/дка (листно), с 20-30л/дка работен разтвор - 2 пръскания – първо при 3-ти - 5-ти лист и второ - преди цъфтеж
  Бобови - 800 мл - 1000 мл за 1 тон семена (третиране на семена); 40-80мл/дка (листно), с 20-30л/дка работен разтвор - 2 листни пръскания – първо преди цъфтеж, следващо след 15 дни
  Зеленчуци - 800 мл - 1000 мл за 1 тон семена (третиране на семена); 20мл/л вода (третиране на посадъчен материал); 40-80мл/дка (листно), с 20-30л/дка работен разтвор, преди поява на първа цветна китка, следващите 3 през 12 дни
  Картофи - 800 мл - 1000 мл за 1 тон семена (третиране на семена); 40-80мл/дка (листн), с 20-30л/дка работен разтвор – 2 пръскания – първо при образуване на листна розетка и второ в начало на бутонизация
  Цветя - 40-80мл/дка (листно), с 20-30л/дка работен разтвор – първо пръскане в начало на активната вегетация и следващите 3 - през 15-20 дни
  Треви, тревни площи - 40-80мл/дка (листно), с 20-30л/дка работен разтвор - първо преди „цъфтеж”, следващи след всеки откос
  Всички останали култури (листно) - 40-80мл/дка (листно), с 20-30л/дка работен разтвор
  Всички останали култури (третиране на семена) - 800 - 1000 мл/ 1т семена

 • Размер на опаковката: 1 л; 100 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com