Последно актуализирана: 19.09.2017 г.

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

ТЕКАМИН РАЙС

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0021/10.03.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД
 • Състав: L-α аминокиселини; екстракт от водорасли;
  микроелементи - Fe, Mn, Zn, Cu, B
 • Действие: Стимулира развитието на кореновата система и подобрява кълняемостта и устойчивостта на културите.
 • Приложение: Чрез поливка; за тютюнев разсад - чрез напояване или потапяне на корените

Още информация
 

ТЕКАМИН ФЛАУЪР

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0095/08.05.2014 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД
 • Състав: Свободни аминокиселини “L”-3%; Общ азот (N) - 3%; Общ фосфор (P₂O₅) - 10%
  Съдържа растителен екстракт от зърна на царевица, фосфорна киселина, урея, амониев молибдат и борна киселина.
 • Приложение: Течен органичен тор за листно приложение. Прилага се, когато културата е в активен стадий на растеж.

Още информация
 

ТЕКНОКЕЛ АМИНО Ca

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0095/08.05.2014 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД
 • Състав: Калций (CaO) - 10%; Бор (В) - 0.2%;
  Свободни аминокиселини “L” - 6%
  Съдържа растителен екстракт от зърна на царевица, калциев нитрат и борна киселина.
 • Приложение: Прилага се, листно и почвено в активен стадий на растеж - 200-400мл/дка

Още информация
 

ТЕКНОКЕЛ АМИНО Cu

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0095/08.05.2014 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД
 • Състав: Мед (Cu) - 5%; Свободни аминокиселини “L” - 6%
  Съдържа растителен екстракт, меден сулфат и вода.
 • Приложение: Течен органичен тор за листно и почвено приложение -
  150-250мл/дка (листно); 500-700мл/дка (почвено)

Още информация
 

ТЕКНОКЕЛ АМИНО K

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0095/08.05.2014 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД
 • Състав: Общ калий (К₂O) - 20%; Свободни аминокиселини “L” - 5%
  Съдържа растителен екстракт от зърна на царевица, калиев карбонат, лимонена киселина и вода.
 • Приложение: Прилага се листно и почвено в активен растеж растеж на култрата до беритба - 200-300мл/дка (листно); 400-600мл/дка (почвено)

Още информация
 

ТЕКНОКЕЛ АМИНО MIX

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0095/08.05.2014 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД
 • Състав: Свободни аминокиселини “L” - 6%; Желязо (Fe) - 3%; Манган (Mn) - 0.7%; Цинк (Zn) - 0.7%; Мед (Cu) - 0.3%; Бор (В) - 0.1%; Молибден (Мо) - 0.1%
  Съдържа растителен екстракт от зърна на царевица, манганов сулфат, цинков сулфат, амониев молибдат, борна киселина, меден сулфат и железен сулфат.
 • Приложение: Течен органичен тор за листно и почвено приложение. Прилага се, когато културата е в активен стадий на растеж.
  Почвено приложение: дозата и честотата на приложение зависят от степента на дефицита както и от вегетативното развитие.
  Листно приложение: прилага се в доза 100-150мл/дка.

Още информация
 

ТЕКНОКЕЛ АМИНО Mo

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0095/08.05.2014 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД
 • Състав: Молибден (Мо) - 8%; Свободни аминокиселини “L” - 4%
  Съдържа растителен екстракт от зърна на царевица, амониев молибдат, фосфорна киселина и вода.
 • Приложение: Течен органичен тор за листно приложение.
  Прилага се при кисели, песъчливи почви и влажни региони.

Още информация
 

ТЕКНОКЕЛ АМИНО Zn

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0095/08.05.2014 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД
 • Състав: Цинк (Zn) - 8%; Свободни аминокиселини “L” - 6%
  Съдържа растителен екстракт, цинков сулфат и вода.
 • Приложение: Прилага се листно и почвено в активен стадий на растеж на културата.

Още информация
 

ТОНИВИТ

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0170/02.12.2016 г.
 • Притежател на регистрацията: Ариста Лайфсайънс България ЕООД
 • Състав: Органично вещество: Ascophyllum nodosum (GA 142 - филтрат от морски водорасли); Фосфорна киселина - 13.0%; Калиев оксид (К₂O) - 5.0%
 • Действие: Подобрява и укрепва развитието на кореновата система, засилва жизнеността на културите и стимулира братенетo при зърнено житни култури. Растенията повишават своята студоустойчивост, интензивно усвояват хранителните елементи от почвата. Подпомага възстановяването на кореновата система при неблагоприятни условия на засушаване. Подпомага по-ефективното усвояване на основното торене.
 • Приложение: Маслодайна рапица, Зърнени и Царевица - 100мл/дка

Още информация
 

ТОП КРОП

 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
 • Удостоверение за регистрация №: 0032/15.07.2009 г.
 • Притежател на регистрацията: Багра 98 ООД
 • Състав: N - 20% (мин. 18,5% в амидна форма и 1,5% в нитратна форма); P₂O₅ - 20%; К₂O - 20%; Микроелементи: B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn
 • Приложение: Листно приложение - 300-500г/дка

Още информация
 

УНИКО

 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР
 • Удостоверение за регистрация №: 0066/16.01.2012 г.
 • Притежател на регистрацията: Ай Ди Империал ЕООД
 • Състав: Общ азот (N) - 25,5%; Амониев азот - 16,2%; Амиден азот - 9,3%; SO₃ - 44%; pH 5 – 7,5; Гранулометричен състав: 98,4 % - от 2 до 5 мм.
 • Действие: Aзотен тор подходящ за всички почвени типове и култури. Сярата спомага за намаляване на загубите от азот и по-доброто му усвояване.
 • Приложение: Прилага се почвено. Употребява се както за предсеитбено торене, така и за подхранване. Препоръчително е нормата за приложение да се определя на базата на извършен агрохимичен анализ на почвата или в зависимост от отглежданата култура.

Още информация
 

ФЕРТИГРЕЙН СТАРТ

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0044/31.05.2010 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД
 • Състав: Растителен екстракт: Органично вещество - 30 %;
  Аминокиселини - 9 %; Общ азот - 3 %;
 • Приложение: Прилага се за предсеитбено третиране на семена.

Още информация
 

ФЕРТИГРЕЙН ФОЛИАР

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0043/31.05.2010 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД
 • Състав: Растителен екстракт: Органично вещество - 40%;
  Аминокиселини - 10%; Общ азот - 5%; Zn; Mn; B; Fe; Cu; Mo; Co
 • Действие: Който подобрява усвояването на хранителните вещества и повишава устойчивостта на растенията.
 • Приложение: Течен тор за листно приложение.

Още информация
 

ФИТОЕФЕКТ

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0041/31.05.2010 г.
 • Притежател на регистрацията: Вариант ЕООД
 • Състав: Азот (N)- 4.82 %; Магнезий (Mg) - 0.12%; Бор (В) - 0.22%; Мед (Cu) - 0,01%; Желязо (Fe) - 1.01%; Манган (Mn) - 0.013%; Молибден (Mo) - 0.13%; Цинк (Zn) - 0,33%; комплексообразуватели: янтърна киселина; триетаноламин
 • Приложение: Прилага се листно по време на вегетацията.

Още информация
 

ХАЙСТИК ЛЮЦЕРНА

 
 • Вид тор: МИКРОБИАЛЕН ТОР
 • Удостоверение за регистрация №: 0121/16.09.2015 г
 • Притежател на регистрацията: БАСФ ЕООД
 • Състав: Бактериален инокулат, който съдържа: бактерията Sinorhizobium meliloti – 1%; Неутрализиран торф – 50 %; Свързващо вещество PVP/VA S630 -2%; Вода - 47%
 • Действие: Фиксира атмосферния азот чрез симбиоза между бактериите на Sinorhizobium meliloti, което позволява снижаване на внесения азот, като в същото време се получава добив, по-висок от този от неинокулиран парцел. Действието на бактериите се изразява в колонизацията на кореновата система на люцерната и образуването на възлови образувания от симбиотичната бактерия Sinorhizobium meliloti.
 • Приложение: Третиране на семена при: Люцерна – внася се еднократно непосредствено преди сеитба, в доза 800г/100 кг семена.

Още информация
 

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com