Последно актуализирана: 19.09.2017 г.

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол макси, универсален тор за цветя

Предлага се от Агропал ООД
ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол макси, универсален тор за цветя | 250 мл

250 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0024/01.07.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: 9% N; 3% Р₂О₅; 4% К₂0; В; Mg; Сu; Fe; Mn; Mo; Zn
 • Действие: Стимулира образуването на свежа листна маса и красиви цветове.
 • Приложение: Цветя - 20мл в 2 л вода, поливане веднъж на 10-14 дни

 • Размер на опаковката: 250 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол течен тор за пшеница и ечемик

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0024/01.07.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: Азот (N) - 9%; Фосфор (P₂O₅) - 2.6%; Калий (К₂O) - 4.5%; В; Сu; Fe; Mn; Mo; Zn
 • Приложение: Листно, двукратно - във фаза „братене” и фаза „изкласяване” при: Житни със слята повърхност - 1000мл/дка

Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол течен тор за пшеница и ечемик + Mg

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0024/01.07.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: Азот (N) - 9%; Фосфор (P₂O₅) - 2.6%; Калий (К₂O) - 4.5%; Манган (Mn) - 0.4%; В; Сu; Fe; Mo; Zn
 • Приложение: Листно, двукратно - във фаза „братене” и фаза „изкласяване” при: Житни със слята повърхност - 1000мл/дка

Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за разсад

Предлага се от Агропал ООД
ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за разсад | 500 мл

500 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0024/01.07.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: Азот (N) 6%; Дифосфорен пентаоксид (P₂O₅) Общо 4%; Калиев оксид (K₂O) 4%; Бор (B) 0,3%; Мед (Cu) 0,014%; Манган (Mn) 0,018%; Молибден (Mo) 0,01%; Цинк (Zn) 0,01%; Физиологично активни органични вещества и естествен прилепител – 824 г/л
 • Действие: Осигурява на растенията необходимите хранителни вещества за развитието на добре оформена коренова система и успешно и бързо прихващане след разсаждане. Подобрява издръжливостта на неблагоприятни условия.
 • Приложение: Чрез поливане с разтвор в основата на стъблата през 2 седмициЗеленчуков разсад, разсад - цветя - 60 мл в 6 л вода за поливка на 3-4 м²

 • Размер на опаковката: 500 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NК ТОР СУСПЕНЗИЯ – Лактофол В

Предлага се от Агропал ООД
 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0029/12.03.2009 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: 14% N; 14% К₂0; В; Сu; Fе; Mg; Mn; Mo; Zn, Sporolactobacillus sp., Lactobacillus sp.
 • Действие: Приложен през вегетацията стимулира растежа и развитието на растенията и е предпоставка за получаване на високи добиви, а през периода на формирането на репродуктивни органи подобрява качеството на получената продукция.
  Забележка: торовете от тази серия са смесими и съвместими с продуктите за растителна защита (с изключение на тези, за които е изрично указано, че не се смесват с листни торове). Обичайна схема на работа: към водният разтвор на ЛАКТОФОЛ се добавят разтворените във вода пестициди.
 • Приложение: Зеленчуци - 400-600мл/дка, трикратно третиране с нарастващи дози в „начало на цъфтеж” и два пъти след 20-25 дни
  Технически култури - 400-600мл/дка, двукратно при слънчоглед в "5-ти - 7-ми лист" и „бутонизация”; при цвекло и рапица във фаза ”розетка”; при люцерна - във фаза ”цъфтеж”
  Овощни - 500мл/дка, при ябълка и круша - „след цъфтеж”

 • Размер на опаковката: 1 л; 500 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NК ТОР СУСПЕНЗИЯ – Лактофол Fe

Предлага се от Агропал ООД
ЛАКТОФОЛ NК ТОР СУСПЕНЗИЯ – Лактофол Fe | 1 л; 500 мл

1 л; 500 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0029/12.03.2009 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: 17% N 8.5% К₂0; В; Сu, Sporolactobacillus sp., Lactobacillus sp.
 • Действие: Приложен през вегетацията стимулира растежа и развитието на растенията и е предпоставка за получаване на високи добиви, а през периода на формирането на репродуктивни органи подобрява качеството на получената продукция.
  Забележка: торовете от тази серия са смесими и съвместими с продуктите за растителна защита (с изключение на тези, за които е изрично указано, че не се смесват с листни торове). Обичайна схема на работа: към водният разтвор на ЛАКТОФОЛ се добавят разтворените във вода пестициди.
 • Приложение: Зеленчуци - 400-600мл/дка, двукратно и трикратно третиране с нарастващи дози във фаза "начало на цъфтеж" и след 20-25 дни
  Етерично-маслени култури - 400-600мл/дка, при мента с нарастващи дози след всеки откос.
  Овощни- 200-600мл/дка, при хлороза - трикратно третиране с нарастващи дози през 10 дни

 • Размер на опаковката: 1 л; 500 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NК ТОР СУСПЕНЗИЯ – Лактофол декоративни храсти

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0029/12.03.2009 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: 13% N; 6.5% К₂0; В; Сu; Fе; Mg; Mn; Mo; Zn; Sporolactobacillus sp., Lactobacillus sp.
 • Действие: Приложен през вегетацията стимулира растежа и развитието на растенията и е предпоставка за получаване на високи добиви, а през периода на формирането на репродуктивни органи подобрява качеството на получената продукция.
  Забележка: торовете от тази серия са смесими и съвместими с продуктите за растителна защита (с изключение на тези, за които е изрично указано, че не се смесват с листни торове). Обичайна схема на работа: към водният разтвор на ЛАКТОФОЛ се добавят разтворените във вода пестициди.
 • Приложение: Листно при: Декоративни храсти - 200мл/дка (периодично)

Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NК ТОР СУСПЕНЗИЯ – Лактофол за листно-декоративни цветя

Предлага се от Агропал ООД
ЛАКТОФОЛ NК ТОР СУСПЕНЗИЯ – Лактофол за листно-декоративни цветя | 250 мл

250 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0029/12.03.2009 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: 6% N, 3% К₂0; В; Сu; Fе; Mg; Mn; Mo; Zn; Ca; Sporolactobacillus sp., Lactobacillus sp.
 • Действие: Приложен през вегетацията стимулира растежа и развитието на растенията и е предпоставка за получаване на високи добиви, а през периода на формирането на репродуктивни органи подобрява качеството на получената продукция.
  Забележка: торовете от тази серия са смесими и съвместими с продуктите за растителна защита (с изключение на тези, за които е изрично указано, че не се смесват с листни торове). Обичайна схема на работа: към водният разтвор на ЛАКТОФОЛ се добавят разтворените във вода пестициди.
 • Приложение: Листно-декоративни, градински цветя - 20мл в 2 л вода - поливане

 • Размер на опаковката: 250 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NК ТОР СУСПЕНЗИЯ – Лактофол К/Са

Предлага се от Агропал ООД
ЛАКТОФОЛ NК ТОР СУСПЕНЗИЯ – Лактофол К/Са | 1 л; 500 мл

1 л; 500 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0029/12.03.2009 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: 18% N 11% К₂0; В; Сu; Fе; Mg; Mn; Mo; Zn; Sporolactobacillus sp., Lactobacillus sp.
 • Действие: Приложен през вегетацията стимулира растежа и развитието на растенията и е предпоставка за получаване на високи добиви, а през периода на формирането на репродуктивни органи подобрява качеството на получената продукция.
  Забележка: торовете от тази серия са смесими и съвместими с продуктите за растителна защита (с изключение на тези, за които е изрично указано, че не се смесват с листни торове). Обичайна схема на работа: към водният разтвор на ЛАКТОФОЛ се добавят разтворените във вода пестициди.
 • Приложение: Зеленчуци, Бобови, Картофи - 200-800мл/дка, с нарастващи дози, двукратно и трикратно третиране във фаза „формиране на листна маса”, „цъфтеж” и след 15-25 дни
  Технически култури (тютюн) - 200-400мл/дка, трикратно с нарастващи дози, в ”4-ти - 5-ти лист” и след 14 дни
  Овощни - 600мл/дка - при ябълка, еднократно третиране при признаци на поява на „горчиви ядки”

 • Размер на опаковката: 1 л; 500 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NК ТОР СУСПЕНЗИЯ – Лактофол Лозя

Предлага се от Агропал ООД
ЛАКТОФОЛ NК ТОР СУСПЕНЗИЯ – Лактофол Лозя | 1 л; 500 мл

1 л; 500 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0029/12.03.2009 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: 15% N; 7.5% К₂0; В; Сu; Fе; Mg; Mn; Mo; Zn; Sporolactobacillus sp., Lactobacillus sp.
 • Действие: Приложен през вегетацията стимулира растежа и развитието на растенията и е предпоставка за получаване на високи добиви, а през периода на формирането на репродуктивни органи подобрява качеството на получената продукция.
  Забележка: торовете от тази серия са смесими и съвместими с продуктите за растителна защита (с изключение на тези, за които е изрично указано, че не се смесват с листни торове). Обичайна схема на работа: към водният разтвор на ЛАКТОФОЛ се добавят разтворените във вода пестициди.
 • Приложение: Лозови - 400-600мл/дка - Четирикратно - 1-во - „преди цъфтеж”; 2-ро - „след цъфтеж” и два насаждения пъти през 10-14 дни

 • Размер на опаковката: 1 л; 500 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ S РАПИЦА

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0075/16.10.2012 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: 10.5% N; 2.5% P₂O₅; 3.5% K₂O; 3.1% SO₃ (1.5% S); 0.250% B; 0.018% Cu; 0.020% Fe; 0.020% Mn; 0.002% Mo; 0.013% Zn; Sporolactobacillus sp.,Lactobacillus reureri, Lactobacillus lactis, Lactobacillus mucosae, Lactobacillus casaea
 • Действие: Стимулира растежа и развитието на рапицата. Повишава добива и качеството на продукцията.
 • Приложение: Течен тор за листно приложение при:
  Рапица - 800-1000мл/дка

Още информация
 

ЛАКТОФОЛ О (Основен)

Предлага се от Агропал ООД
ЛАКТОФОЛ О (Основен) | 1 л; 500 мл

1 л; 500 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0024/01.07.2008 г
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: 21,1 % N, 5 % Р₂0₅, 10 % К₂0; В, Сu, Ре, Мn, Мо, Zn
 • Приложение: Зърнено-житни култури със слята повърхност - 300-500мл/дка, двукратно листно третиране при „братене” и „изкласяване”Технически култури - 250-500мл/дка, двукратно, при „бутонизация” и „цъфтеж”
  Етерично-маслени култури - 400-500мл/дка, двукратно през 20-30 дни
  Зеленчуци - 200-600мл/дка, трикратно през 20-25 дни с нарастващи дози
  Ягодоплодни - 500-700мл/дка, листно, преди цъфтеж и след 20-25 дни
  Овощни - 500мл/дка, трикратно, след цъфтеж през 15-20 дни

 • Размер на опаковката: 1 л; 500 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ ТРЕВНИ КИЛИМИ

Предлага се от Агропал ООД
ЛАКТОФОЛ ТРЕВНИ КИЛИМИ | 500 мл

500 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0023/01.07.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: 14% N; 4% Р₂О₅; 7.5% К₂O; 0,02% В; 0,01% Сu; 0,15% Fе; 0,01% Мn; 0,001% Мо; 0,007% Zn + витамини
 • Действие: Осигурява балансирано хранене - получаване на плътен и здрав тревен килим, добро развитие на тревните смеси, бързо възстановяване на тревните настилки след натоварване, по-дълъг живот на тревните килими
 • Приложение: Листно. Пръскането се провежда след коситба в ранните сутрешни или късните следобедни часове, като в този ден тревата не се полива. За подхранването на 200м² площ се изпръсква 12-15 л разтвор. Подхранването се извършва периодично на 15- 20 дни в зависимост от степента на натоварване.
  Тревни площи - 120мл се разтварят в 12-15 литра вода за 200м² площ

 • Размер на опаковката: 500 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛЕЙЛИ 2000

Предлага се от Агропал ООД
ЛЕЙЛИ 2000 | 10 мл

10 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0061/16.01.2012 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: 18 % Органично вещество; 1,4 % Алгининова киселина; 9 % Общ aзот (N); 3 % Р₂О₅; 6 % К₂О; 0.8 % Сu; 1,6 % Fe; 0,4 % Mn; 1,2 % Zn
 • Действие: Течен органичен тор екстракт от водорасли, който осигурява балансирано хранене. Подобрява физиологичните процеси в растението и усвояването на макроелементите.
 • Приложение: Пшеница, Царевица, Слънчоглед, Рапица, Лозя, Овощни, Декоративни култури, Ягоди, Малини, Зеленчуци, Люцерна, Тревни култури - 100 мл/дка - 1-4 листни приложения в активна вегетацияОвощни, Декоративни, Ягоди, Малини, Лозя, Люцерна, Зеленчуци, Тревни култури - 500 - 600 мл/дка (почвено приложение в активна вегетация)
  Зеленчуци, Люцерна, Тревни култури - 100 мл/100 кг семена (третиране на семена)

 • Размер на опаковката: 10 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛИГНОХУМАТ АМ К

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0034/08.03.2010 г.
 • Притежател на регистрацията: Стоктон Кемикъл Корп. България ООД
 • Състав: Соли на хуминови киселини - до 80-90% от сухото вещество; Органично вещество мин. 36%; Калий (К₂O) - мин. 9%; Сяра (S) - мин. 3%; Мед (Cu) - 0.12%; Кобалт (Co) - 0.12%; Цинк (Zn) - 0.12%; Бор (В) - 0.12%; Желязо (Fe) - 0.2%; Манган (Mn) - 0.12%; Молибден (Mo) - 0.015%
 • Действие: Стимулира растежа и развитието на растенията, засилва фотосинтезата, повишава кълняемостта на семената.
 • Приложение: Листно или за третиране на семена

Още информация
 

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com