Последно актуализирана: 08.02.2018 г.

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

БУРАЛЛ NK S – МИКРОТОР ЗА ЛИСТНО ТОРЕНЕ

 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
  БУРАЛЛ NK S Група течни микроторове.
  Групата включва:
  БУРАЛЛ 1,2 N; 0,6 K; 2,0 SO₃
  БУРАЛЛ 6,0 N; 2,0 K; 9,0 SO₃
  БУРАЛЛ 3,6 N; 0,6 K; 10,5 SO₃
 • Удостоверение за регистрация №: 0058/09.11.2011 г.
 • Притежател на регистрацията: Буралл ООД
 • Състав: Азот, Калий, Микроелементи и Сяра
  (в различно съотношение за различните видове торове от групата)
 • Действие: Осигурява микроелементи и сяра за развитието на растенията
 • Приложение: Листно през вегетацията на културите.
  Да се използва само при доказана необходимост.

Още информация
 

БУРАЛЛ NPK S – МИКРОТОР ЗА ЛИСТНО ТОРЕНЕ

 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
  БУРАЛЛ NPK S Група течни микроторове.
  Групата включва:
  БУРАЛЛ 3,0 N; 1,5 P; 1,0 K; 2,5 SO₃
  БУРАЛЛ 3,0 N; 1,5 P; 1,0 K; 7,6 SO₃
 • Удостоверение за регистрация №: 0059/09.11.2011 г
 • Притежател на регистрацията: Буралл ООД
 • Състав: Азот, Фосфор, Калий, Микроелементи и Сяра
  (в различно съотношение за различните видове торове от групата)
 • Действие: Осигурява микроелементи и сяра за развитието на растенията
 • Приложение: Листно през вегетацията на културите.
  Да се използва само при доказана необходимост.

Още информация
 

В5А

 
 • Вид тор: МИКРОБИАЛЕН ТОР
 • Удостоверение за регистрация №: 0027/12.03.2009 г.
 • Притежател на регистрацията: Синан ООД
 • Състав: Lactobacillus sp., Pseudomonas sp., растителни масла, Органичен азот (Nорг.) - 2.4%; Фосфор (P₂O₅) - 2.0%; Калий (К₂О) - 5.6%
 • Действие: Активира микробиологичните процеси в почвата и повишава устойчивостта на културите.
 • Приложение: Почвено преди засяване или разсаждане, или листно през вегетацията.

Още информация
 

ВЕРДИЛАКС

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0188/17.02.2017 г.
 • Притежател на регистрацията: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Състав: Общо аминокиселини - 380г/л (38.90% w/v); Свободни аминокиселини - 100г/л (10.0% w/v); Азот (N) - 60г/л (6.0% w/v)
 • Действие: Подпомага растенията при стрес дължащ се на неблагоприятни климатични и почвени условия по време на важните стадии на растеж като вкореняване, цъфтеж, завръзване на плода и периодите на усилен растеж.
 • Приложение: Листно и почвено.

Още информация
 

ЗАПОВЕД ВЕРДИЛАКС

ВЕРДИЛАКС CaB

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0189/17.02.2017 г.
 • Притежател на регистрацията: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Състав: Общо аминокиселини - 263г/л (26.0% w/v);
  Свободни аминокиселини - 70г/л (7.0% w/v); Калций (CaO) - 120г/л (12.0% w/v); Бор (B) - 1.1г/л (0.11% w/v)
 • Действие: Подпомага растенията при стрес дължащ се на неблагоприятни климатични и почвени условия по време на важните стадии на растеж като вкореняване, цъфтеж, завръзване на плода и периодите на усилен растеж. Подобрява цъфтежа и завръзването на плода, а оттам повишава добива и качеството на реколтата/продукцията. Предотвратява и лекува физиологичен дисбаланс, причинен от недостиг на калций и бор.
 • Приложение: Листно и почвено.

Още информация
 

ЗАПОВЕД ВЕРДИЛАКС CaB

ВУДУ ДЖУС

 
 • Вид тор: МИКРОБИАЛЕН ТОР
 • Удостоверение за регистрация №: 0087/17.05.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: РОМБ ООД
 • Състав: Бактериален инокулат: Bаcillus subtillis, Bacillus megaterium, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus pumilus, Bacillus licheniformis, Bacillus pasteurii, Bacillus mycoides, Bacillus laterosporus, Bacillus macerans, Bacillus polymyxa, Bacillus cereus, Paenibаcillus azotofixant, Paenibacillus polymyxa; Общ aзот (N) - 0,39%; Фосфор (Р₂О₅) - 0,05%; Калий (К₂О) - 0,05%; Калций (СаО) - 0,05%; Магнезий (MgO) - 0,05%; Натрий (Na₂O) - 0,05%; Въглерод (С) орг. - 0,86%; Желязо (Fe) - 0,959 mg/l; Цинк (Zn) - 0,429 mg/l; Мед (Cu) - 1,07 mg/l
 • Действие: Мобилизира хранителните вещества в почвата и подобрява тяхното усвояване. Повишава добивите, увеличава обема на кореновата система и подобрява декоративния вид на цветя и храсти. Повишава протеиновото съдържание на зърнени култури. Ускорява цъфтежа.
 • Приложение: Листно, почвено, като допълнение към хранителни разтвори за хидропоника или за третиране на семена

Още информация
 

ГРИЙНЪП

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  ГРИЙНЪП Група течени органоминерални торове.
  Групата включва:
  ГРИЙНЪП Динамик (5:5:15) + 14 %
  ГРИЙНЪП Мастер (15:5:5) + 14 %
  ГРИЙНЪП Пауър (8:8:8) + 8 %
  ГРИЙНЪП Спринт (26:3:3) + 6 %
  ГРИЙНЪП Стартер (5:15:5) + 8 %
  ГРИЙНЪП Топ (12:15:5) + 14 %
 • Удостоверение за регистрация №: 0057/09.11.2011 г.
 • Притежател на регистрацията: Бул Трейдинг ООД
 • Състав: Азот, Фосфор, Калий; Органична субстанция; Хуминови и Фулво киселини (в различно съотношение за различните видове торове от групата)
 • Действие: Стимулира растежа и развитието на растенията, като засилва фотосинтезата и енергийните процеси в растението.
 • Приложение: При почвено приложение чрез поливане или капково напояване продуктите от серията „Грийнъп” се прилагат от 1 до 3 пъти като общата норма на приложение не надвишава 4л/дка.
  Не се смесва с медни и калциеви препарати.

Още информация
 

ЕКСТРАСОЛ

 
 • Вид тор: МИКРОБИАЛЕН ТОР
 • Удостоверение за регистрация №: 0093/01.10.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: Биотор ООД
 • Състав: Активни ризосферни бактерии: Bacillus Subtilis; Съдържание на: Сухо вещество – не по-малко от 19%; Органични вещества – 58-64% от сухото в-во; Хуминови киселини – 50-85% от орг. в- во; Фулво и нискомулекулярни орг. киселини – 15-50% от орг. в-во; Калий – не по-малко от 9% от сухото в-во; Соли на хуминовите киселини – 80-90% от сухото в-во; микроелементи
 • Действие: Увеличава добива от 10% до 25%, подобрява качеството им, растенията преживяват по леко стресовите ситуации при резки промени в температурите. Ускорява зреенето, увеличава глутена при пшеницата, увеличава съдържанието на маслеността и захарността при техническите култури.
 • Приложение: Предпосевно третиране (семена, клубени, луковици), третиране на корените преди засаждане, третиране през вегетацията (листно, чрез пръскане или третиране на почвата), обработка на компост

Още информация
 

ЕРГОН

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0089/01.10.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: Баграфарм ООД
 • Състав: Аминокиселини и пептиди, получени чрез хидролиза от животински протеини, комбинирани с екстракт от водорасли; Органичен aзот (N) - 4%; Желязо (Fe) - 3%; Органичен въглерод (С) - 12%
 • Приложение: Чрез вегетационно пръскане, чрез поливане и капково напояване.

Още информация
 

ЗУУМ

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0038/08.03.2010 г.
 • Притежател на регистрацията: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Състав: Амиден азот (N) - 5.5%; Сяра (S) - 5.4%; Бор (B) - 3.4%;
  Магнезий (Мg) - 6.1%; Молибден (Mo) - 0.27%; Манган (Mn) - 6.1%;
  Хуминови киселини - 0.016%
 • Приложение: Листно.

Още информация
 

етикет msds

ЗУУМ СУПЕР

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0126/02.11.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Състав: Азот (N) - 8%; Магнезий (Mg) - 9%; Сяра (S) - 8%; Бор (B) - 5%; Манган (Mn) - 9%; Калций (Са) - 7.8%; Молибден (Mo) - 0.4%;
  Хуминови киселини - 0.016%
 • Приложение: Листно.

Още информация
 

ИЛСАДРИП ФОРТЕ

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  Течен тор, който съдържа аминокиселини и пептиди, получени чрез хидролиза от животински протеини.
 • Удостоверение за регистрация №: xx
 • Притежател на регистрацията: Агри Баланс ЕООД
 • Състав: Органично вещество - 48%; Общ азот - 9%; Органичен азот - 9%
  pH 5.5
 • Действие: Увеличава хлорофила в културите, стимулира развитието на кореновата система и повишава добива.
 • Приложение: Листно и почвено.

Още информация
 

заповед РД-11-425/18.03.2016 - илсадрип форте

ИЛСАК – ОН

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  Течен тор, който съдържа аминокиселини и пептиди, получени чрез хидролиза от животински протеини.
 • Удостоверение за регистрация №: xx
 • Притежател на регистрацията: Агри Баланс ЕООД
 • Състав: Общо аминокиселини - 5%; Свободни аминокиселини - 1.5%;
  pH 5.5
 • Действие: Стимулира растежа и развитието на културите, повишава добива и устойчивостта към стресови фактори.
 • Приложение: Листно и почвено.

Още информация
 

заповед РД-11-425/18.03.2016 - илсак - он

ИЛСАМИН N 90

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  Течен тор, който съдържа аминокиселини и пептиди, получени чрез хидролиза от животински протеини.
 • Притежател на разрешението: Агри Баланс ЕООД, България
 • Удостоверение за регистрация №: xx
 • Състав: Общо аминокиселини - 50%; Свободни аминокиселини - 10%;
  Общ Азот (N) - 8.9%; Пептиди >10%
  pH 5.5
 • Действие: Стимулира растежа и развитието на културите, повишава добива и устойчивостта към стресови фактори.
 • Приложение: Листно и почвено.

Още информация
 

заповед РД-11-425/18.03.2016 - илсамин N 90

ИМУНОФИТ N

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: xx
 • Притежател на регистрацията: Булхимтрейд ООД
 • Състав: Масло Стимувит - 6.67%; Урея (карбамид) - 70.59%; Бутилокситолуол (антиоксидант) - 0.7%; Твин (емулгатор) - 0.92%;
  Аеросил - 9.12%; Натриев лаурил сулфат - 4%; Картофена скорбяла - 8%
  pH 4-5
 • Действие: Увеличава активното усвояване на хранителните вещества от растенията и повишава активността на фотосинтезата, стимулира формирането на листна маса, вегетативни и репродуктивни органи, повишава добива на продукцията с 10-30%, стимулира развитието на кореновата система.
 • Приложение: Чрез вегетационно пръскане, чрез поливане, капково напояване и третиране на семена.

Още информация
 

Заповед РД 11-463/23.03.16 - ИМУНОФИТ N

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com