Последно актуализирана: 19.09.2017 г.

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

АМИНОБЕСТ

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0090/01.10.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: Биохум ЕООД
 • Състав: Хуминови съединения (калиеви хумати); L-α-аминокиселини от растителен произход; комплекс от макро и микроелементи; Сухо вещество - 9.5 - 12.5 %; Органични вещества - 11%; Общ азот - 0.4-0.75 %; Хуминови съединения - 1.65%; Аминокиселини - 4%
 • Действие: Увеличава темпа на растеж и развитие на културите, увеличава добивите, снижава химичния и биологичен стрес.
 • Приложение: Течен органичен тор за листно и почвено приложение.

Още информация
 

АМИНОЗОЛ

Предлага се от Агропал ООД
АМИНОЗОЛ | 100 мл

100 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0081/11.03.2013 г
 • Притежател на регистрацията: Лебозол България ООД
 • Производител: Лебозол Дюнгер ГмбХ, Елмщайн, Германия
 • Състав: 56-58 % oрганично в-во (аминокиселини и пептиди от животински произход); 3 % неорганично вещество; 9% органичен азот; 0.14% фосфор (Р₂О₅); 1.24% калий (К₂О); 0.16% калций (СаО); 0.08% магнезий (МgO); 1.96% натрий (Na₂O); 0.15% сяра (SO₃); 0.0001% бор (В); 0.0001% мед (Cu); 0.0002% желязо (Fe); 0.0001% манган (Mn); 0.002% молибден (Мо); pH 5-7
 • Действие: Органичен тор, разработен специално да подпомага растежа, особено при стресови ситуации. Подобрява развитието на вегетативни и генеративни органи, усвояването на хранителните вещества. Има антистресово действие, намокрящо и прилепващо действие.
  Забележка: Аминозол се смесва с общоприетите продукти за растителна защита, препоръчва се тест за смесимост. Не се препоръчва смесване с минерално масло и медни препарати. При смесване с листни торове и продукти за растителна защита, разреденият с вода Аминозол се прибавя последен.
 • Приложение: Прилага се чрез пръскане, поливане или капково напояване - 50 - 750 мл/дка за пръскане и 0,2 до 1% разтвор за поливанеЗеленчуци - преди разсаждане и 7 - 8 дни след разсаждане, при неблагоприятни метеорологични условия и при стрес в доза 1% разтвор чрез потапяне на корените и съответна лека поливка с 0,5 - 1,0 л/м² работен разтвор
  Овощни и лозя - внася се преди и след цъфтеж и след беритба в доза 500 - 750 мл/дка и 100 - 200 мл/дка при пръскане с калциев хлорид
  Ягоди - внася се преди засаждане и през ранни фази на вегетацията, при стрес с 1% разтвор чрез потапяне на корените и съответна лека поливка с 0,5 - 1,0 л/м² работен разтвор
  Картофи - внася се през вегетацията с РЗ мероприятията в доза 100 мл/дка
  Зърнено-житни - внася се в края на братенето в доза 50 - 100 мл/дка
  Рапица - внася се във фаза 4-ти лист на есен в доза 50 - 100 мл/дка
  Слънчоглед - внася се в доза 100 - 200 мл/дка при наличие на минимум 2-ра двойка листа
  Тютюн - таблите с разсада се потапят в 1% р-р, поливане преди разсаждане или 7 дни след разсаждане с 3 % разтвор
  Декоративни растения - внася се в доза 100 - 300 мл/дка чрез пръскане и поливка с максимум 10 л работен разтвор на м² през вегетацията

 • Размер на опаковката: 1 л; 500 мл; 100 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АМОНИЕВ СУЛФАТ

 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР
 • Удостоверение за регистрация №: 0031/15.07.2009 г
 • Притежател на регистрацията: Сембодиа България ЕООД
 • Състав: Амониев сулфат: Азот: мин. 20,8% в амониева форма; Влага: макс. 0,5%; дребно кристален; фракция от 2 мм до 0,2 мм - от 85 до 92%
 • Приложение: Физиологично кисел тор. Да не се използва на кисели почви. Най-подходящ е за почви свисоко съдържание на карбонати. Внася се предсеитбено. Особено подходящ при отглеждане на ориз. Препоръчително е нормата за приложение да се определя на базата на извършен агрохимичен анализ на почвата.

Още информация
 

АПЕТАЙЗЕР

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0116/04.06.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Калиоп Агро България ООД
 • Състав: Органично вещество: Ascophyllum nodosum (филтрат от морски водорасли); Манган (Mn) - 1.0%; Цинк (Zn) - 1.0%
 • Действие: Органичен тор, екстракт от морски водорасли, който осигурява балансирано хранене. Подобрява способността на растението да абсорбира минералите от почвата, особено азот, фосфор и калий, вследствие на което повишава добива на културите.
 • Приложение: Прилага се листно.

Още информация
 

БАЙКАЛ ЕМ 1

 
 • Вид тор: МИКРОБИАЛЕН ТОР
 • Удостоверение за регистрация №: 0025/18.09.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: ВИНИ-ЕкоТех ООД
 • Състав: Бактериален инокулат: Lactobacillus casei; Lactococus lactis; Rhodopseudomonas palustris; Sаccharomices cerevisiae
 • Действие: Активизира микробиологичните процеси в почвата. Повишава устойчивостта на растенията при екстремни условия. Използването му е предпоставка за увеличаване на добивите.
 • Приложение: Почвено (поливка) и листно

Още информация
 

БАЙКАЛ ЕМ-1-У

 
 • Вид тор: МИКРОБИАЛЕН ТОР
 • Удостоверение за регистрация №: 0010/11.12.2006 г.
 • Притежател на регистрацията: Еко Дизайн 2005 ООД
 • Състав: Бактериален инокулат: Lactobacillus casei; Lactobacillus lactis; Phodopseudomonas palistris; Sаccharomices cerevisiae
 • Действие: Активира микробиологичните процеси в почвата и повишаване на добивите.
 • Приложение: Почвено (поливка), листно или за предпосевна обработка на семена и клубени (картофи).

Още информация
 

БИО-ЕДНО течен концентрат

 
 • Вид тор: МИКРОБИАЛЕН ТОР
 • Удостоверение за регистрация №: 0013/18.12.2012 г.- 2*
 • Притежател на регистрацията: БИОКОМПОСТ БГ ООД
 • Състав: Бактериален инокулат: Azotobacter vinelandii; Clostridium pasteurianum
 • Действие: Увеличава азотната фиксация в почвата.
 • Приложение: Почвено

Още информация
 

БИОБЕСТ

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0091/01.10.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: Биохум ЕООД
 • Състав: Хуминови съединения (калиеви хумати); Комплекс от макро и микроелементи; Сухо вещество - 5.5-7%; Органични вещества: (като хуминови съединения) - 2.2%; Общ азот (N) - 0.25-0.45%
 • Действие: Увеличава темпа на растеж и развитие на културите, увеличава добивите, снижава химичния и биологичен стрес.
 • Приложение: Течен органичен (хуматен) тор за листно и почвено приложение.

Още информация
 

БИОЛАЙФ концентрат

 
 • Вид тор: МИКРОБИАЛЕН ТОР
 • Удостоверение за регистрация №: 0009/11.12.2006 г.
 • Притежател на регистрацията: Екотехнолъджис ООД
 • Състав: Бактериален инокулат: родове Bacillus, Corynebacterium, Pseudomonas, Arthrobacter, Flavobacterium, Rhodococcus, Azotobacter, Streptomyces и др.
 • Действие: Възстановява микрофлората на почвата и стимулира развитието на културите.
 • Приложение: За почвено внасяне: 100 мл концентрат за 1 дка, внесен с 10 литра вода. Разтворът се приготвя от 2 до 5 дни преди третирането, като се използва нехлорирана вода. Прилага се почвено, една-две седмици преди сеитбата (разсаждането) на културата. При много суха почва се прави допълнително разреждане.

Още информация
 

БЛЕК & СТРОНГ

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  БЛЕК & СТРОНГ Група течни органо-минерални торове.
  Групата включва:
  БЛЕК & СТРОНГ Хум-Айрън Екстр
  БЛЕК & СТРОНГ Хум-Вет 1
  БЛЕК & СТРОНГ Хум-Ген
  БЛЕК & СТРОНГ Хум-Елит 15
  БЛЕК & СТРОНГ Хум-Елит 18
  БЛЕК & СТРОНГ Хум-Плюс
  БЛЕК & СТРОНГ Хум-Цинк
 • Удостоверение за регистрация №: 0076/16.10.2012 г.
 • Притежател на регистрацията: Мегатрейд Интернешънъл ООД
 • Състав: Органично вещество; Хуминови и фулво киселини; Калий (K)
  (в различно съотношение за различните видове торове от групата)
 • Действие: Повишава устойчивостта нарастенията на стрес, подобрява добива и качеството.
 • Приложение: Листно и почвено приложение и за третиране на семена.

Още информация
 

БУРАЛЛ

 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
 • Удостоверение за регистрация №: 0016/18.05.2007 г.
 • Притежател на регистрацията: Буралл ООД
 • Състав: N – 0.6%; K₂O – 0.6%; MgO – 0.2%; B – 0.1%; Co – 0.002%;
  Cu – 0.02%; Fe – 0.5%; Mn – 0.025%; Mo – 0.0015%; Zn – 0.04%
 • Действие: Подобрява състоянието на растенията при хлороза, допринася за подобряване на метаболизма.
 • Приложение: Листно през вегетацията на културите.

Още информация
 

БУРАЛЛ NK S – МИКРОТОР ЗА ЛИСТНО ТОРЕНЕ

 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
  БУРАЛЛ NK S Група течни микроторове.
  Групата включва:
  БУРАЛЛ 1,2 N; 0,6 K; 2,0 SO₃
  БУРАЛЛ 6,0 N; 2,0 K; 9,0 SO₃
  БУРАЛЛ 3,6 N; 0,6 K; 10,5 SO₃
 • Удостоверение за регистрация №: 0058/09.11.2011 г.
 • Притежател на регистрацията: Буралл ООД
 • Състав: Азот, Калий, Микроелементи и Сяра
  (в различно съотношение за различните видове торове от групата)
 • Действие: Осигурява микроелементи и сяра за развитието на растенията
 • Приложение: Листно през вегетацията на културите.
  Да се използва само при доказана необходимост.

Още информация
 

БУРАЛЛ NPK S – МИКРОТОР ЗА ЛИСТНО ТОРЕНЕ

 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
  БУРАЛЛ NPK S Група течни микроторове.
  Групата включва:
  БУРАЛЛ 3,0 N; 1,5 P; 1,0 K; 2,5 SO₃
  БУРАЛЛ 3,0 N; 1,5 P; 1,0 K; 7,6 SO₃
 • Удостоверение за регистрация №: 0059/09.11.2011 г
 • Притежател на регистрацията: Буралл ООД
 • Състав: Азот, Фосфор, Калий, Микроелементи и Сяра
  (в различно съотношение за различните видове торове от групата)
 • Действие: Осигурява микроелементи и сяра за развитието на растенията
 • Приложение: Листно през вегетацията на културите.
  Да се използва само при доказана необходимост.

Още информация
 

В5А

 
 • Вид тор: МИКРОБИАЛЕН ТОР
 • Удостоверение за регистрация №: 0027/12.03.2009 г.
 • Притежател на регистрацията: Синан ООД
 • Състав: Lactobacillus sp., Pseudomonas sp., растителни масла, Nорг. - 2,4 %; P₂O₅ - 2,0 %; К₂О - 5,6 %
 • Действие: Активира микробиологичните процеси в почвата и повишава устойчивостта на културите.
 • Приложение: Почвено преди засяване или разсаждане, или листно през вегетацията.

Още информация
 

ВЕРДИЛАКС

 
 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0188/17.02.2017 г.
 • Притежател на регистрацията: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Състав: Общо аминокиселини - 380г/л (38.90% w/v); Свободни аминокиселини - 100г/л (10.0% w/v); Азот (N) - 60г/л (6.0% w/v)
 • Действие: Подпомага растенията при стрес дължащ се на неблагоприятни климатични и почвени условия по време на важните стадии на растеж като вкореняване, цъфтеж, завръзване на плода и периодите на усилен растеж.
 • Приложение: Прилага се листно и почвено.

Още информация
 

ЗАПОВЕД ВЕРДИЛАКС

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com