Последно актуализирана: 29.05.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за разсад

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за разсад | 500 мл

500 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0024/01.07.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: Азот (N) - 6%; Дифосфорен пентаоксид (P₂O₅) - Общо 4%; Калиев оксид (K₂O) - 4%; Бор (B) - 0.3%; Мед (Cu) - 0.014%; Манган (Mn) - 0.018%; Молибден (Mo) - 0.01%; Цинк (Zn) - 0.01%; Физиологично активни органични вещества и естествен прилепител – 824 г/л
 • Действие: Осигурява на растенията необходимите хранителни вещества за развитието на добре оформена коренова система и успешно и бързо прихващане след разсаждане. Подобрява издръжливостта на неблагоприятни условия.
 • Приложение: Чрез поливане с разтвор в основата на стъблата през 2 седмициЗеленчуков разсад, разсад - цветя - 60 мл в 6 л вода за поливка на 3-4 м²

 • Размер на опаковката: 500 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NК ТОР СУСПЕНЗИЯ – Лактофол В

ЛАКТОФОЛ NК ТОР СУСПЕНЗИЯ – Лактофол В | 1 л; 500 мл

1 л; 500 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0029/12.03.2009 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: Sporolactobacillus sp.; Lactobacillus sp.;
  Азот (N) - 14%; Калий (К₂O) - 14%; В; Сu; Fе; Mg; Mn; Mo; Zn
 • Действие: Приложен през вегетацията стимулира растежа и развитието на растенията и е предпоставка за получаване на високи добиви, а през периода на формирането на репродуктивни органи подобрява качеството на получената продукция.
  Забележка: торовете от тази серия са смесими и съвместими с продуктите за растителна защита (с изключение на тези, за които е изрично указано, че не се смесват с листни торове). Обичайна схема на работа: към водният разтвор на ЛАКТОФОЛ се добавят разтворените във вода пестициди.
 • Приложение: Зеленчуци - 400-600мл/дка, трикратно третиране с нарастващи дози в „начало на цъфтеж” и два пъти след 20-25 дни
  Технически култури - 400-600мл/дка, двукратно при слънчоглед в "5-ти - 7-ми лист" и „бутонизация”; при цвекло и рапица във фаза ”розетка”; при люцерна - във фаза ”цъфтеж”
  Овощни - 500мл/дка, при ябълка и круша - „след цъфтеж”

 • Размер на опаковката: 1 л; 500 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NК ТОР СУСПЕНЗИЯ – Лактофол Fe

ЛАКТОФОЛ NК ТОР СУСПЕНЗИЯ – Лактофол Fe | 1 л; 500 мл

1 л; 500 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0029/12.03.2009 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: Sporolactobacillus sp.; Lactobacillus sp.;
  Азот (N) - 17%; Калий (К₂O) - 8.5%; В; Сu; Fе; Mg; Mn; Mo; Zn
 • Действие: Приложен през вегетацията стимулира растежа и развитието на растенията и е предпоставка за получаване на високи добиви, а през периода на формирането на репродуктивни органи подобрява качеството на получената продукция.
  Забележка: торовете от тази серия са смесими и съвместими с продуктите за растителна защита (с изключение на тези, за които е изрично указано, че не се смесват с листни торове). Обичайна схема на работа: към водният разтвор на ЛАКТОФОЛ се добавят разтворените във вода пестициди.
 • Приложение: Зеленчуци - 400-600мл/дка, двукратно и трикратно третиране с нарастващи дози във фаза "начало на цъфтеж" и след 20-25 дни
  Етерично-маслени култури - 400-600мл/дка, при мента с нарастващи дози след всеки откос.
  Овощни- 200-600мл/дка, при хлороза - трикратно третиране с нарастващи дози през 10 дни

 • Размер на опаковката: 1 л; 500 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NК ТОР СУСПЕНЗИЯ – Лактофол за листно-декоративни цветя

ЛАКТОФОЛ NК ТОР СУСПЕНЗИЯ – Лактофол за листно-декоративни цветя | 250 мл

250 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0029/12.03.2009 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: Sporolactobacillus sp.; Lactobacillus sp.;
  Азот (N) - 6%; Калий (К₂O) - 3%; В; Сu; Fе; Mg; Mn; Mo; Zn; Ca
 • Действие: Приложен през вегетацията стимулира растежа и развитието на растенията и е предпоставка за получаване на високи добиви, а през периода на формирането на репродуктивни органи подобрява качеството на получената продукция.
  Забележка: торовете от тази серия са смесими и съвместими с продуктите за растителна защита (с изключение на тези, за които е изрично указано, че не се смесват с листни торове). Обичайна схема на работа: към водният разтвор на ЛАКТОФОЛ се добавят разтворените във вода пестициди.
 • Приложение: Листно-декоративни, градински цветя - 20мл в 2 л вода - поливане

 • Размер на опаковката: 250 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NК ТОР СУСПЕНЗИЯ – Лактофол К/Са

ЛАКТОФОЛ NК ТОР СУСПЕНЗИЯ – Лактофол К/Са | 1 л; 500 мл

1 л; 500 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0029/12.03.2009 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: Sporolactobacillus sp.; Lactobacillus sp.;
  Азот (N) - 6%; Калий (К₂O) - 3%; В; Сu; Fе; Mg; Mn; Mo; Zn; Ca
 • Действие: Приложен през вегетацията стимулира растежа и развитието на растенията и е предпоставка за получаване на високи добиви, а през периода на формирането на репродуктивни органи подобрява качеството на получената продукция.
  Забележка: торовете от тази серия са смесими и съвместими с продуктите за растителна защита (с изключение на тези, за които е изрично указано, че не се смесват с листни торове). Обичайна схема на работа: към водният разтвор на ЛАКТОФОЛ се добавят разтворените във вода пестициди.
 • Приложение: Зеленчуци, Бобови, Картофи - 200-800мл/дка, с нарастващи дози, двукратно и трикратно третиране във фаза „формиране на листна маса”, „цъфтеж” и след 15-25 дни
  Технически култури (тютюн) - 200-400мл/дка, трикратно с нарастващи дози, в ”4-ти - 5-ти лист” и след 14 дни
  Овощни - 600мл/дка - при ябълка, еднократно третиране при признаци на поява на „горчиви ядки”

 • Размер на опаковката: 1 л; 500 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NК ТОР СУСПЕНЗИЯ – Лактофол Лозя

ЛАКТОФОЛ NК ТОР СУСПЕНЗИЯ – Лактофол Лозя | 1 л; 500 мл

1 л; 500 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0029/12.03.2009 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: Sporolactobacillus sp.; Lactobacillus sp.;
  Азот (N) - 15%; Калий (К₂O) - 7.5%; В; Сu; Fе; Mg; Mn; Mo; Zn
 • Действие: Приложен през вегетацията стимулира растежа и развитието на растенията и е предпоставка за получаване на високи добиви, а през периода на формирането на репродуктивни органи подобрява качеството на получената продукция.
  Забележка: торовете от тази серия са смесими и съвместими с продуктите за растителна защита (с изключение на тези, за които е изрично указано, че не се смесват с листни торове). Обичайна схема на работа: към водният разтвор на ЛАКТОФОЛ се добавят разтворените във вода пестициди.
 • Приложение: Лозови - 400-600мл/дка - Четирикратно - 1-во - „преди цъфтеж”; 2-ро - „след цъфтеж” и два насаждения пъти през 10-14 дни

 • Размер на опаковката: 1 л; 500 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ О (Основен)

ЛАКТОФОЛ О (Основен) | 1 л; 500 мл

1 л; 500 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  Течен тор за листно приложение.
 • Удостоверение за регистрация №: 0024/01.07.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: Sporolactobacillus sp.; Lactobacillus sp.
  Азот (N) - 21.1%; Фосфор (Р₂О₅) - 5%; Калий (К₂O) - 10%;
  В, Сu, Fe, Mn, Мо, Zn
 • Приложение: Зърнено-житни култури със слята повърхност - 300-500мл/дка, двукратно листно третиране при „братене” и „изкласяване”Технически култури - 250-500мл/дка, двукратно, при „бутонизация” и „цъфтеж”
  Етерично-маслени култури - 400-500мл/дка, двукратно през 20-30 дни
  Зеленчуци - 200-600мл/дка, трикратно през 20-25 дни с нарастващи дози
  Ягодоплодни - 500-700мл/дка, листно, преди цъфтеж и след 20-25 дни
  Овощни - 500мл/дка, трикратно, след цъфтеж през 15-20 дни

 • Размер на опаковката: 1 л; 500 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ ТРЕВНИ КИЛИМИ

ЛАКТОФОЛ ТРЕВНИ КИЛИМИ | 500 мл

500 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0023/01.07.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: Sporolactobacillus sp.; Lactobacillus sp.;
  Азот (N) - 14%; Фосфор (P₂O₅) - 4%; Калий (К₂O) - 7.5%; В - 0.02%; Сu - 0.01%; Fе - 0.15%; Мn - 0.01%; Мо - 0.001%; Zn - 0,007% + витамини
 • Действие: Осигурява балансирано хранене - получаване на плътен и здрав тревен килим, добро развитие на тревните смеси, бързо възстановяване на тревните настилки след натоварване, по-дълъг живот на тревните килими
 • Приложение: Листно. Пръскането се провежда след коситба в ранните сутрешни или късните следобедни часове, като в този ден тревата не се полива. За подхранването на 200м² площ се изпръсква 12-15 л разтвор. Подхранването се извършва периодично на 15- 20 дни в зависимост от степента на натоварване.
  Тревни площи - 120мл се разтварят в 12-15 литра вода за 200м² площ

 • Размер на опаковката: 500 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛЕЙЛИ 2000

ЛЕЙЛИ 2000 | 10 мл

10 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  Течен органичен тор екстракт от водорасли.
 • Удостоверение за регистрация №: 0061/16.01.2012 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: Органично вещество - 18%; Алгининова киселина - 1.4%;
  Общ aзот (N) - 9%; Фосфор (P₂O₅) - 3%; Калий (К₂О) - 6%; Мед (Сu) - 0.8%; Желязо (Fe) - 1.6%; Манган (Mn) - 0.4%; Цинк (Zn) - 1.2%
 • Действие: Осигурява балансирано хранене. Подобрява физиологичните процеси в растението и усвояването на макроелементите.
 • Приложение: Пшеница, Царевица, Слънчоглед, Рапица, Лозя, Овощни, Декоративни култури, Ягоди, Малини, Зеленчуци, Люцерна, Тревни култури - 100 мл/дка - 1-4 листни приложения в активна вегетацияОвощни, Декоративни, Ягоди, Малини, Лозя, Люцерна, Зеленчуци, Тревни култури - 500 - 600 мл/дка (почвено приложение в активна вегетация)
  Зеленчуци, Люцерна, Тревни култури - 100 мл/100 кг семена (третиране на семена)

 • Размер на опаковката: 10 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МАСТЕРБЛЕНД 20-20-20 + МЕ

 
 • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
 • Удостоверение за регистрация №: 0028/12.03.2009 г.
 • Притежател на регистрацията: Багра 98 ООД
 • Производител: Мастербленд Интернешънъл, САЩ
 • Състав: Азот (N) - 20%; Фосфор (P₂O₅) - 20%; Калий (K₂O) - 20%;
  Mg, Fe, B, Cu, Mn, Zn, Mo
 • Действие: Повишаване на добива
 • Приложение: Листно при:Пшеница (твърда и мека) - 500г/дка (листно) - от братене до вретенене на културитеЗеленчуци - 250-500г/дка (листно) или 2-4кг/дка (почвено) - три-четирикратно, през вегетацията на културите

 • Размер на опаковката: 11.34 кг
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

РУТМОСТ

РУТМОСТ | 10 мл

10 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  Органичен течен тор, екстракт от морски водорасли
 • Удостоверение за регистрация №: 0056/09.11.2011 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: Органично вещество - 2%; Екстракт от водорасли - 10%; Азот (N) - 0.04%; Фосфор (Р₂O₅) - 1.2 %; Калий (К₂O) - 3%
 • Действие: Подобрява състоянието на кореновата система, като активизира растежа и развитието й. Повишава кълняемостта на третираните семена.
 • Приложение: Зеленчукови, Пшеница, Ечемик, Рапица, Слънчоглед, Царевица - 50-100мл/дка, листно приложение в ранни фази на вегетациятаЗеленчуци, Тютюн - 120-170мл/дка, почвено, чрез поливане
  Рапица - 200мл/100кг семена (третиране на семена)

 • Размер на опаковката: 10 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

СОФТГАРД ++

СОФТГАРД ++ | 10 мл

10 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
  Течен органичен тор
 • Удостоверение за регистрация №: 0069/15.05.2011 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: Органично вещество - 14%; Хитозан олигозахарид - 2.6%; Общ aзот (N) - 5%
 • Действие: Повишава устойчивостта на стресови фактори и въздейства положително върху процесите на фотосинтеза.
 • Приложение: Листно, почвено и за третиране на семена при:
  Зеленчукови, Картофи, Овощни, Лозя, Ягоди, Малини - 100-125 мл/дка (листно) - 2-3 приложения в активна вегетация на културите; 300-500 мл/дка (почвено) - 2-3 почвени приложения в активна вегетация на културитеКартофи - 160-200 мл/100 кг клубени, третиране на клубени преди разсаждане

 • Размер на опаковката: 10 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

УНИМИЛ НОВ

УНИМИЛ НОВ | 1 л

1 л

УНИМИЛ НОВ | 100 мл

100 мл

УНИМИЛ НОВ | 50 мл

50 мл

УНИМИЛ НОВ |

 • Вид тор: ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР
 • Формулация: Течна суспензия
 • Зап. за вписване №: РД 11-802/11.05.2018 г.
 • Удостоверение за регистрация №: 287/14.05.2018 г.
 • Притежател на регистрацията: Агропал ООД
 • Производител: Диагро С.р.л. - Италия
 • Състав: Общ азот (N) - 6,0%; Органичен азот (N) - 0,5%; Амонячен азот (N) - 1,5%; Фосфор (Р₂О₅) - 12,0%; Молибден (Мо) – 3,0%; Органичен въглерод (С) - 3,0%; Органично вещество: смес от азотни органични торове; Неорганични вещества: урея, фосфатна киселина, диамониев фосфат (DAP)
 • Действие: Стимулира цъфтежа и залагането на плодове. Унимил® Нов спомага за по-пълното разтваряне на цветовете, по-голямото производство на полен и по-големия размер на плодовете. По този начин залагането на плодове и добивът се увеличава по естествен начин и без да предизвиква деформации на плодовете.
 • Приложение: Листно при следните култури: Тиквички, краставици- 120-150мл/100 л вода (120-150мл/дка)
  Пъпеши, дини - 150-180мл/100 л вода (150-180 мл/дка)
  Домати, патладжан, пипер - 150-180мл/100 л вода (150-180 мл/дка)
  Домати за преработка - 120-150мл/100 л вода (120-150мл/дка)
  Фасул, зелен фасул, грах - 150-180мл/100 л вода (150-180 мл/дка)
  Артишок - 150мл/дка (150 мл/100 л вода)
  Ягоди - 150-180мл/100 л вода (150-180 мл/дка)
  Десертно грозде, киви - 150-180мл/100 л вода (150-180 мл/дка)
  Цветя и декоративни - 150-180мл/100 л вода (150-180 мл/дка)

 • Размер на опаковката: 50 мл, 100 мл, 1 л
  ПРЕДИ УПОТРЕБА РАЗКЛАТЕТЕ ДОБРЕ ОПАКОВКАТА!
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ХУМУСТИМ

ХУМУСТИМ | 1 л

1 л

ХУМУСТИМ | 100 мл

100 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0092/01.10.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: Агроспейс ООД, Велинград
 • Производител: Агроспейс ООД, Велинград
 • Състав: Калиеви хумати, хуминови и фулвокиселини. Съдържание на хранителни вещества, не по-малко от: Общ азот 2,0%; Oбщ фосфор, като Р₂О₅ в сухото в-во 1,0%; Общ калий, като К₂О в сухото в-во 6,5%; Общ калций, като СаО в сухото в-во 2,0%; Общ магнезий, като МgO в сухото в-во 0,5%; Органичен въглерод 23,0%; Органично вещество 45,0%
 • Действие: Регулира метаболизма на растенията, стимулира растежа и развитието им като ускорява водообмена, физиологичните и окислителните процеси. Стимулира покълването на семената и силно нарастване на кореновата система, активира фотосинтезата и повишава натрупването на хлорофил. Засилва имунитета към болести.
 • Приложение: Лозя - 100-150мл/дка, листно - през вегетацията се извършват 3 листни пръскания с 60-80 л/дка работен разтворТрайни насаждения - при ново засаждане - преди засаждане корените се накисват в разтвор на Хумустим - 20мл/л вода;
  Плододаващи насаждения- 100-150мл/дка, листно с 60-80 л/дка работен разтвор (3 пръскания през вегетация - първо, при поява на листна маса след цъфтеж, следващите през 15 дни
  Ягодоплодни - третиране на корените преди разсаждане; 100-150мл/дка, листно с 60-80 л/дка работен разтвор (3 пръскания през вегетацията - първо, в начало на активна вегетация, следващите две - през 10-12 дни)
  Eтерично маслени или лечебни - 100-150мл/дка, листно с 60-80 л/дка работен разтвор
  Житни - 800 мл - 1000 мл за 1 тон семена (третиране на семена); 40-80мл/дка (листно), с 20-30л/дка работен разтвор - 2 пръскания – в "края на братене и начало на вретенене” и второ - в „начало на млечна зрялост”
  Слънчоглед, Царевица, Рапица - 800 мл - 1000 мл за 1 тон семена (третиране на семена); 40-80мл/дка (листно), с 20-30л/дка работен разтвор - 2 пръскания – първо при 3-ти - 5-ти лист и второ - преди цъфтеж
  Бобови - 800 мл - 1000 мл за 1 тон семена (третиране на семена); 40-80мл/дка (листно), с 20-30л/дка работен разтвор - 2 листни пръскания – първо преди цъфтеж, следващо след 15 дни
  Зеленчуци - 800 мл - 1000 мл за 1 тон семена (третиране на семена); 20мл/л вода (третиране на посадъчен материал); 40-80мл/дка (листно), с 20-30л/дка работен разтвор, преди поява на първа цветна китка, следващите 3 през 12 дни
  Картофи - 800 мл - 1000 мл за 1 тон семена (третиране на семена); 40-80мл/дка (листн), с 20-30л/дка работен разтвор – 2 пръскания – първо при образуване на листна розетка и второ в начало на бутонизация
  Цветя - 40-80мл/дка (листно), с 20-30л/дка работен разтвор – първо пръскане в начало на активната вегетация и следващите 3 - през 15-20 дни
  Треви, тревни площи - 40-80мл/дка (листно), с 20-30л/дка работен разтвор - първо преди „цъфтеж”, следващи след всеки откос
  Всички останали култури (листно) - 40-80мл/дка (листно), с 20-30л/дка работен разтвор
  Всички останали култури (третиране на семена) - 800 - 1000 мл/ 1т семена

 • Размер на опаковката: 1 л; 100 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com