Последно актуализирана: 19.09.2017 г.

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

АЛГА 300++(5-15-4) – Нутри-алгафид

Предлага се от Агропал ООД
АЛГА 300++(5-15-4) – Нутри-алгафид | 1 л

1 л

АЛГА 300++(5-15-4) – Нутри-алгафид | 10 мл

10 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0047/14.07.2010 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: Екстракт от кафяви водорасли > 15 %; аминокиселини > 1 %; 5% N; 15% P₂O₂; 4% K₂O
 • Действие: Стимулира развитието на кореновата система, регулира киселинността на почвата и повишава устойчивостта на растението.
 • Приложение: Пшеница - неколкократно третиране от фаза поникване до фаза вретенене чрез:
  70-100 мл/дка – листно приложение
  100-200 мл/100 кг семена – третиране на семена
  Зеленчуци, пъпеши и картофи - подходящ за третиране на разсади, след разсаждане или след поникване на зеленчуци и пъпеши и при достигане на височина на растенията от 15-20 см при картофи. Прилага се листно, почвено или служи за третиране на семена/ клубени в следните дози:
  70-100 мл/дка – листно приложение
  400-600 мл/дка – почвено чрез фертигация
  100-200 мл/100 кг семена/клубени – третиране на семена/клубени
  Овощни култури - неколкократно приложение по време на активна вегетация чрез:
  100-125 мл/дка – листно приложение
  400-600 мл/дка – почвено чрез фертигация

 • Размер на опаковката: 10 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АЛГА 300++(5-4-15) – Биофалга

Предлага се от Агропал ООД
АЛГА 300++(5-4-15) – Биофалга | 10 мл

10 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0046/14.07.2010 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: Екстракт от кафяви водорасли > 15 %; аминокиселини > 1 %; 5% N; 4% P₂O₂; 15% K₂O
 • Действие: Засилва фотосинтезата и абсорбирането на хранителни вещества. Повишава устойчивостта на растението към засушаване и измръзване.
  Забележка: Не се препоръчва смесване с окислители и киселини.
 • Приложение: Зеленчуци, пъпеши и картофи - подходящ за третиране на разсади, след разсаждане или след поникване на зеленчуци и пъпеши и при достигане на височина на растенията от 15-20 см при картофи. Прилага се листно, почвено или служи за третиране на семена/ клубени в следните дози:
  70-100 мл/дка – листно приложение
  400-600 мл/дка – почвено чрез фертигация
  100-200 мл/100 кг семена/клубени – третиране на семена/клубени
  Овощни култури - неколкократно приложение по време на активна вегетация чрез:
  100-125 мл/дка – листно приложение
  400-600 мл/дка – почвено чрез фертигация

 • Размер на опаковката: 10 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АЛГА 600

Предлага се от Агропал ООД
АЛГА 600 | 8 г

8 г

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0071-2/15.05.2012 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: 87 % органично вещество; 43 % аминокиселини; 17 % общ aзот (N)
 • Действие: Органичен тор, екстракт от морски водорасли. Въздейства положително върху устойчивостта на стрес. Стимулира дейността на микроорганизмите в почвата. Прилага се листно, почвено и служи за третиране на семена.
 • Приложение: Пшеница, Ечемик - 20-25г/дка, листно приложение от фаза вретенене до фаза изкласяванеРапица - 20-25г/дка, листно приложение от фаза бутонизация до фаза узряване
  Зеленчукови, Овощни, Лозя, Ягоди, Рози, Лавандула, Цветя - 20-25г/дка (листно) - 3-4 приложения в активна вегетация на културите, преди и след цъфтеж; 150 - 200г/дка (почвено) – 3-4 приложения в активна вегетация на културите, преди и след цъфтеж
  Пшеница, Ечемик, Зеленчуци - 25 - 50г/100кг семена (третиране на семена)

 • Размер на опаковката: 8 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АЛГРИЙН

Предлага се от Агропал ООД
АЛГРИЙН | 10 мл

10 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0055/09.11.2011 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: 2% oрганично вещество; 4% алгинова киселина; 6% N; 6% МgO; 7% S; B; Mo; К₂О
 • Действие: Екстракт от морски водорасли, който оказва положителен ефект върху устойчивостта на растението на стрес, усилва фотосинтезата и осигурява балансиран растеж. При третиране на семена повишава кълняемостта на семената.
 • Приложение: Зеленчукови култури, Пшеница, Ечемик, Рапица, Лозя, Овощни, Градински и стайни декоративни - 70-100мл/дка - листно през вегетациятаПшеница - 100-200 мл/100 кг семена – третиране на семена

 • Размер на опаковката: 10 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АМИКА

Предлага се от Агропал ООД
АМИКА | 15 мл

15 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0060/16.01.2012 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: 7% органично вещество; 10% аминокиселини; 5% общ aзот (N); 14% СаО
 • Действие: Оказва положително влияние върху процесите на фотосинтеза, коригира недостига на калций и повишава устойчивостта на стрес. Прилага се листно. Преди употреба с пестициди да се извърши тест за смесимост.
 • Приложение: Овощни, Зеленчукови, Декоративни - 120-200мл/дка - листно, еднократно или двукратно, в активна вегетация.

 • Размер на опаковката: 15 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АМИНО ЖЕЛЯЗО (Fe)

Предлага се от Агропал ООД
АМИНО ЖЕЛЯЗО (Fe) | 10 г

10 г

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0079/11.03.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: 25-30 % аминокиселини от растителен произход; 11 % общ aзот (N); (в т.ч. амонячен 7 %); 4 % органичен азот; 18 % органичен въглерод; 9-10 % желязо (Fe)
 • Действие: Въздейства положително върху процесите на фотосинтеза и коригира дефицита на желязо. Аминокиселините водят до по-лесно, по-бързо и по-пълно усвояване и транспорт на желязо и хранителни вещества в растенията
 • Приложение: Зеленчуци (домати), Овощни, Лозя- 50-70 г/дка чрез листно третиране преди и след цъфтеж, 1 - 3 пъти за сезон; 0,03 % разтвор, чрез поливане или капково напояване

 • Размер на опаковката: 10 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АМИНО МЕД (Cu)

Предлага се от Агропал ООД
АМИНО МЕД (Cu) | 5 г

5 г

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0080/11.03.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: 25-30% аминокиселини от растителен произход; 11 % общ aзот (N), в т.ч. 7% амонячен азот и 4% органичен азот; 18% органичен въглерод (C); 9-10% мед (Cu)
 • Действие: Въздейства положително върху процесите на фотосинтеза, наедряване на плодовете, устойчивостта на стрес и болести чрез активиране на имунната система. Аминокиселините водят до по-лесно, по-бързо и по-пълно усвояване и транспорт на Cu и хранителни вещества в растенията.
 • Приложение: Зеленчуци (домати), Овощни, Лозя - 25-30г/дка чрез листно третиране преди и след цъфтеж, 1 - 3 пъти за сезон; 0,03 % разтвор, чрез поливане или капково напояване

 • Размер на опаковката: 5 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АМИНО ТОТАЛ

Предлага се от Агропал ООД
АМИНО ТОТАЛ | 5 г

5 г

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0064-2/16.01.2012 г.
 • Притежател на регистрацията: Агро-Био Трейдинг ООД
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: 87% органично вещество; 43% аминокиселини; 17% общ aзот (N)
 • Действие: Органичен тор, съдържащ аминокиселини. Въздейства положително върху процесите на фотосинтеза, наедряване на плодовете и устойчивостта на стрес.
 • Приложение: Прилага се листно.Пшеница, Царевица, Слънчоглед, Овощни, Лозя - 20-25 г/дка, еднократно или двукратно в активна вегетация
  Декоративни, Ягоди, Малини, Зеленчуци - 20-25 г/дка, двукратно или трикратно приложение в активна вегетация
  Люцерна, Тревни - 20-25 г/дка, в активна вегетация

 • Размер на опаковката: 5 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АМИНОЗОЛ

Предлага се от Агропал ООД
АМИНОЗОЛ | 100 мл

100 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0081/11.03.2013 г
 • Притежател на регистрацията: Лебозол България ООД
 • Производител: Лебозол Дюнгер ГмбХ, Елмщайн, Германия
 • Състав: 56-58 % oрганично в-во (аминокиселини и пептиди от животински произход); 3 % неорганично вещество; 9% органичен азот; 0.14% фосфор (Р₂О₅); 1.24% калий (К₂О); 0.16% калций (СаО); 0.08% магнезий (МgO); 1.96% натрий (Na₂O); 0.15% сяра (SO₃); 0.0001% бор (В); 0.0001% мед (Cu); 0.0002% желязо (Fe); 0.0001% манган (Mn); 0.002% молибден (Мо); pH 5-7
 • Действие: Органичен тор, разработен специално да подпомага растежа, особено при стресови ситуации. Подобрява развитието на вегетативни и генеративни органи, усвояването на хранителните вещества. Има антистресово действие, намокрящо и прилепващо действие.
  Забележка: Аминозол се смесва с общоприетите продукти за растителна защита, препоръчва се тест за смесимост. Не се препоръчва смесване с минерално масло и медни препарати. При смесване с листни торове и продукти за растителна защита, разреденият с вода Аминозол се прибавя последен.
 • Приложение: Прилага се чрез пръскане, поливане или капково напояване - 50 - 750 мл/дка за пръскане и 0,2 до 1% разтвор за поливанеЗеленчуци - преди разсаждане и 7 - 8 дни след разсаждане, при неблагоприятни метеорологични условия и при стрес в доза 1% разтвор чрез потапяне на корените и съответна лека поливка с 0,5 - 1,0 л/м² работен разтвор
  Овощни и лозя - внася се преди и след цъфтеж и след беритба в доза 500 - 750 мл/дка и 100 - 200 мл/дка при пръскане с калциев хлорид
  Ягоди - внася се преди засаждане и през ранни фази на вегетацията, при стрес с 1% разтвор чрез потапяне на корените и съответна лека поливка с 0,5 - 1,0 л/м² работен разтвор
  Картофи - внася се през вегетацията с РЗ мероприятията в доза 100 мл/дка
  Зърнено-житни - внася се в края на братенето в доза 50 - 100 мл/дка
  Рапица - внася се във фаза 4-ти лист на есен в доза 50 - 100 мл/дка
  Слънчоглед - внася се в доза 100 - 200 мл/дка при наличие на минимум 2-ра двойка листа
  Тютюн - таблите с разсада се потапят в 1% р-р, поливане преди разсаждане или 7 дни след разсаждане с 3 % разтвор
  Декоративни растения - внася се в доза 100 - 300 мл/дка чрез пръскане и поливка с максимум 10 л работен разтвор на м² през вегетацията

 • Размер на опаковката: 1 л; 500 мл; 100 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КА-БОР

Предлага се от Агропал ООД
КА-БОР | 8 мл

8 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0062/16.01.2012 г.
 • Производител: Лейли Агрохимия и Ко, Китай
 • Състав: 12 % Калиев оксид (К2О); 6 % Калциев оксид (СаО); 1,5 % Бор (B);
 • Действие: Течен тор богат на калий, хелатиран калций и бор. Защитава цветове иплодове от окапване. Подобрява растежа и фотосинтезата.

 • Приложение: Прилага се листно. Преди употреба с пестициди да се извърши тест за смесимост.
  Пшеница, слънчоглед - 50-60 мл/дка (2 - 3 третирания до фаза цъфтеж)
  Овощни и зеленчукови култури - 50-60 мл/дка (2 - 3 приложения след начало на зреене)

 • Размер на опаковката: 8 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за балконски цветя

Предлага се от Агропал ООД
ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за балконски цветя | 250 мл

250 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0024/01.07.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: 4% N; 6.5% Р₂О₅; 7% К₂O; В; Сu; Fe; Mn; Mo; Zn
 • Действие: Стимулира цъфтежа и устойчивостта на външни цветя.
 • Приложение: Външни цветя - 20мл в 2 л вода с разтвора се поливат 8-10 средно големи саксии (2-3 сандъчета)

 • Размер на опаковката: 250 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за кактуси и сукулентни

Предлага се от Агропал ООД
ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за кактуси и сукулентни | 250 мл

250 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0024/01.07.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: 1% N; 2% Р₂О₅; 2.5% К₂O; 2% Mg; В; Сu; Fe; Mn; Mo; Zn
 • Действие: За добре оформени стебла и успешен цъфтеж.
 • Приложение: Кактуси и сукулентни - 20мл в 2 л вода, с разтвора се поливат 10 средно големи саксии през пролетта и лятото, веднъж на 2 седмици

 • Размер на опаковката: 250 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за цъфтящи цветя

Предлага се от Агропал ООД
ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за цъфтящи цветя | 250 мл

250 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0024/01.07.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: 6% N; 4% Р₂О₅; 4% К₂O; В; Сu; Fe; Mn; Mo; Zn
 • Действие: Течен тор за цъфтящи саксийни цветя. Стимулира цъфтежа.
 • Приложение: Цъфтящи саксийни цветя - 20мл в 2 л вода и с разтвора се поливат 8-10 средно големи саксии

 • Размер на опаковката: 250 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол макси, универсален тор за цветя

Предлага се от Агропал ООД
ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол макси, универсален тор за цветя | 250 мл

250 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0024/01.07.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: 9% N; 3% Р₂О₅; 4% К₂0; В; Mg; Сu; Fe; Mn; Mo; Zn
 • Действие: Стимулира образуването на свежа листна маса и красиви цветове.
 • Приложение: Цветя - 20мл в 2 л вода, поливане веднъж на 10-14 дни

 • Размер на опаковката: 250 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за разсад

Предлага се от Агропал ООД
ЛАКТОФОЛ NPK ТОР РАЗТВОР – Лактофол за разсад | 500 мл

500 мл

 • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • Удостоверение за регистрация №: 0024/01.07.2008 г.
 • Притежател на регистрацията: Екофол АД, Търговище
 • Производител: Екофол АД, Търговище
 • Състав: Азот (N) 6%; Дифосфорен пентаоксид (P₂O₅) Общо 4%; Калиев оксид (K₂O) 4%; Бор (B) 0,3%; Мед (Cu) 0,014%; Манган (Mn) 0,018%; Молибден (Mo) 0,01%; Цинк (Zn) 0,01%; Физиологично активни органични вещества и естествен прилепител – 824 г/л
 • Действие: Осигурява на растенията необходимите хранителни вещества за развитието на добре оформена коренова система и успешно и бързо прихващане след разсаждане. Подобрява издръжливостта на неблагоприятни условия.
 • Приложение: Чрез поливане с разтвор в основата на стъблата през 2 седмициЗеленчуков разсад, разсад - цветя - 60 мл в 6 л вода за поливка на 3-4 м²

 • Размер на опаковката: 500 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com