Последно актуализирана: 01.03.2018 г.

ЕО ТОРОВЕ

ЕО ТОРОВЕ (отговарят на изискванията на Регламент 2003/2003)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

* ЕО торовете не се включват в официален регистър. В тази категория са отбелязани само ЕО торове, предлагани от Агропал ООД.

КРИСТАЛОН БЯЛ (13-5-26)

КРИСТАЛОН БЯЛ (13-5-26) | 2 кг

2 кг

КРИСТАЛОН БЯЛ (13-5-26) | 200 г

200 г

 • Вид тор: ЕО тор за листно подхранване и фертигация
 • Производител: Yara Vlaardingen B.V.
 • Състав: Азот /N/ - 13 %; Амониев азот - 6 %; Нитратен азот - 7 %; Фосфор /P₂O₅/ - 5 %; Калий /K₂O/ - 26 %; Магнезий /MgO/ - 3%; Сяра /SO₃/ - 22.5 %; Бор - 0.025 %; Желязо - 0.070 %; Манган - 0.040 %; Мед - 0.010 %; Молибден - 0.004 %; Цинк - 0.025 %
 • Действие: Съотношението азот : калий е 1 : 2, което го прави подходящ за подобряването на калиевото хранене на калиеволюбивите култури и на и на растения, отглеждани на почви с ниско калиево съдържание. Прилага се при формиране и наедряване на плодовете и във фаза цъфтеж на култури за рязан цвят. Подобрява качеството на продукцията.
 • Приложение: листно приложение при всички култури - 200 - 500 г/дка. Когато се ползва в комбинация с пестициди се ползва ниската доза от 200 г/дка.чрез поливка при всички култури - 1-2 г/л през 5-10 дни

 • Размер на опаковката: 25 кг; 2 кг; 200 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КРИСТАЛОН СИН (17-6-18)

КРИСТАЛОН СИН (17-6-18) | 2 кг

2 кг

КРИСТАЛОН СИН (17-6-18) | 200 г

200 г

 • Вид тор: ЕО тор за листно подхранване и фертигация
 • Производител: Yara Vlaardingen B.V.
 • Състав: Азот /N/ - 17 %; Амониев азот - 9 %; Нитра­тен азот - 8 %; Фосфор /P₂O₅/ - 6 %; Калий /K₂O/ - 18 %; Магнезий /MgO/ - 2%; Сяра /SO₃/ - 20 %; Бор - 0.025 %; Желязо - 0.070 %; Манган - 0.040 %; Мед - 0.010 %; Молибден - 0.004 %; Цинк - 0.025 %
 • Действие: Универсална формулация , подходяща за торене на всички култури във фаза вегетативен растеж.
 • Приложение: листно приложение при всички култури - 200 - 500 г/дка. Когато се ползва в комбинация с пестициди се ползва ниската доза от 200 г/дка.чрез поливка при всички култури - 1-2 г/л през 5-10 дни

 • Размер на опаковката: 25 кг; 2 кг; 200 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КРИСТАЛОН ЛИЛАВ (19-6-6)

КРИСТАЛОН ЛИЛАВ (19-6-6) | 2 кг

2 кг

КРИСТАЛОН ЛИЛАВ (19-6-6) | 200 г

200 г

 • Вид тор: ЕО тор за листно подхранване и фертигация
 • Производител: Yara Vlaardingen B.V.
 • Състав: Азот /N/ - 19 %; Амониев азот - 15.6 %; Нитратен азот - 3.4 %; Фосфор /P₂O₅/ - 6 %; Калий /K₂O/ - 6 %; Магнезий /MgO/ - 1%; Сяра /SO₃/ - 40%; Бор - 0.025 %; Желязо - 0.070 %; Манган - 0.040 %; Мед - 0.010 %; Молибден - 0.004 %; Цинк - 0.025 %
 • Действие: Състав, подходящ за култури отглеждани на почви, добре запасени с калий и предпочитащи хранителна среда със слабо кисела реакция.
 • Приложение: листно приложение при всички култури - 200 - 500 г/дка. Когато се ползва в комбинация с пестициди се ползва ниската доза от 200 г/дка.чрез поливка при всички култури - 1-2 г/л през 5-10 дни

 • Размер на опаковката: 25 кг; 2 кг; 200 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КРИСТАЛОН ЖЪЛТ (13-40-13)

КРИСТАЛОН ЖЪЛТ (13-40-13) | 2 кг

2 кг

КРИСТАЛОН ЖЪЛТ (13-40-13) | 200 г

200 г

 • Вид тор: ЕО тор за листно подхранване и фертигация
 • Производител: Yara Vlaardingen B.V.
 • Състав: Азот /N/ - 13 %; Амониев азот - 8.6 %; Нитратен азот - 4.4 %; Фосфор /P₂O₅/ - 40 %; Калий /K₂O/ - 13 %; Бор - 0.025 %; Желязо - 0.070 %; Манган - 0.040 %; Мед - 0.010 %; Молибден - 0.004 %; Цинк - 0.025 %
 • Действие: Формула с високо съдържание на фосфор, лесно усвоим при вегетативния растеж. Подходящ за третиране на разсади и за стартиране на културите в началото на вегетацията.
 • Приложение: листно приложение при всички култури - 200 - 500 г/дка. Когато се ползва в комбинация с пестициди се ползва ниската доза от 200 г/дка.чрез поливка при всички култури - 1-2 г/л през 5-10 дни

 • Размер на опаковката: 25 кг; 2 кг; 200 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ

ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ | 25 кг

25 кг

ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ | 5 кг

5 кг

 • Вид тор: ЕО тор за почвено торене
 • Състав: Водо- и цитрато-разтворим P₂O₅ - макс. 45,5% (Водоразтворим P₂O₅ - макс. 43,0%; Свободна фосфорна киселина като P₂O₅ - макс. 3,5%)
 • Действие: Подпомага ускоряването на растежа и развитието на кореновата система, повишава устойчивостта на растенията към измръзване, спомага за пълното усвояване на почвената влага, като по този начин намалява вероятността от поражения върху растенията в периоди на засушаване. В комбинация с азотни торове при балансирана фомулация подпомага усвояването на и на други хранителни елементи от растението.
 • Приложение: Периодите през които се прилага тройния суперфосфат са предимно като есенно запасяващо торене, т.к. той е бавно действащ тор. Постепенното отдаване на актвното веществово се дължи на самата технология на производство и факта, че основната суровина са фосфорни руди. Те обуславят съдържанието на различни форми, в които се намира фосфора в продукта. За разграждането фосфора в почвата до форми, които са лесно усвоими за растенията, се изискава определени условия на средата. Водоразтворимият фосфор е най-достъпния за културите, а останалите форми, които се съдържат в него, е необходимо да преминат през различни процеси за да достигнат тези форми. Благодарение на водоразтворимия фосфор, в който е свързан фосфора в тора, той може да осигури моментно задоволяване на нуждите на растенията от фосфорна храна, останалите форми продължават да отдават активно вещество за по-дълъг период от време.

 • Размер на опаковката: 25 кг; 5 кг
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КАРБАМИД (УРЕА)

КАРБАМИД (УРЕА) | 25 кг

25 кг

КАРБАМИД (УРЕА) |

 • Вид тор: ЕО тор за почвено торене
 • Състав: Азот 46%
 • Действие: Химическата формула на карбамида е близка по състав до органичната формулация на уреата, което и дава редица предимства при масовата употреба за подхранване на земеделските култури. Взаимодействието на тора с почвената среда протича по много различен начин в сравние с Амониевия нитрат. При отделянето на активно вещество от карбамида, за да достигне до най-достъпната за растенията форма, азота преминава през трите най-важни процеса свързани с улавянето и фиксацията му. Някои от процесите са чисто химични, други – биологични или физични. След попадането на карбамида в почвата той подлежи на разтваряне от почвена влага, след това част от него преминава през процеса на нитрификация и се получава нитратен анион (NO₃-), който е достъпна за растенията храна. Друга част от продукта попада в микроорганизмите и подхранва техните метаболитни процеси, след отмиране на тези микроорганизми протича процес на амонификация, следван отново от процес на нитрификация, при който се получава пак хранителната форма на азота. Това обуславя по-равномерно протичане на процесите, в които карбамида отдава активното си вещество в почвата към растенията постепенно.
 • Приложение: Внася се предсеитбено или като подхранване със задължително инкорпориране.
  Примерни норми на торене:
  Зърнено житни – 15-40 кг/дка;
  Фуражни – 10-30 кг/дка;
  Овощни култури – 10-30 кг/дка;
  Зеленчуци – 30-55 кг/дка
  Лозя – 15-30 кг/дка
  Технически култури – 7-20 кг/дка

 • Размер на опаковката: 25 кг; 5 кг
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КАЛИЕВ ХЛОРИД

 
 • Вид тор: ЕО за почвено торене
 • Състав: Съдържание на KCL % - минимум 95.00;Активно вещество % - минимум 60.00
 • Действие: 100% природен продукт под формата на гранули. Калият е елемент на качеството, който спомага за по-пълното усвояване на останалите хранителни елементи. Добре снабдените с калий растения са устойчиви на засушаване, измръзване и други стресови ситуации. При житните култури например, обеспечените с калий растения имат удебелени клетъчни стени, което повишава устойчивостта им към гъбни заболявания и нападение от неприятели.
 • Приложение: Прилага се предимно при основната обработка на почвата през есента. При по-леки почви се използва на пролет.
  Примерни норми:
  Зърнено-житни - 10-16 кг/дка
  Лозя и овощни - 14-20 кг/дка
  Кореноплодни и клубеноплодни - 24-30 кг/дка
  Маслодайни - 16-26 кг/дка

 • Размер на опаковката: 5 кг
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЯРАМИЛА КОМПЛЕКС

ЯРАМИЛА КОМПЛЕКС | 2 кг

2 кг

 • Вид тор: ЕО тор за почвено торене
 • Производител: Yara Vlaardingen B.V.
 • Състав: N 12%; P 11%; K 18%; 2.7% MgO; 20% SO₃; 0.015% B; 0.2% Fe; 0.02% Mn; 0.02% Zn
 • Действие: Yara Milla Complex съдържа балансирани и ефективни хранителни вещества във всяка гранула. Комплексен тор създаден за достигане на максимума в добива и качеството на културите.
  В добавка на азота (N), фосфора (P) и калия (K), най-важните хранителни елементи, с Yara Milla Complex получавате и необходимите секундерни и микроелементи, като Магнезий (Mg), Сяра (S), Бор (B), Желязо (Fe), Манган (Mn) и Цинк (Zn). Хранителните елементи в Yara Mila Complex действат в синергизъм, което ни дава много по-качествено хранене на земеделските култури и по-голяма ефективност на приложението.
  Yara Mila Complex е балансиран източник на азот, съдържа нитратна и амониева форма. Нитратната форма ни дава бърз източник на азот, а амониевата по-удължено хранене на растенията. Фосфорът е в перфектната комбинация от ортофосфати и полифосфати. Тази комбинация дава по-лесен и бърз достъп на растенията до разтворими фосфати и същевременно по-удължено хранене с фосфор. Полифосфатите подобряват усвояването на важни за растенията микроелементи. Калият е във форма, която подобрява добива и качеството на културите, стимулира образуването на здрави стъбла и увеличава устойчивостта на стрес, болести и неприятели. Калият подобрява устойчивостта на ниски температури и осигурява оптимален воден режим за растенията. Калият е незаменим хранителен елемент за постигане на висок добив и качество. Оптималното хранене с калий увеличава размера на зърното, плодовете и листата на земеделските култури. Калиевото торене повишава съдържанието на сухо вещество в продукцията, като по този начин подобрява качеството и рандемана. Yara Сярата е много важен хранителен елемент за растенията. Тя е необходима за усвояването на азота и за производството на ензими, аминокиселини и протеини. Магнезият необходим за много физиологични процеси в растението, като трансфера на енергия, синтеза на протеини и клетъчната структура. Той е много важен за фотосинтезата и за производството на хлорофил от растението. Доброто хранене с магнезий опазва по-дълго листата на растенията здрави, зелени и функциониращи.
  Гранулите на Yara Mila Complex са с такъв размер и качество, че ни осигуряват равномерно и максимално покриване на площта. Те се разтварят веднага дори и от атмосферната влага и постоянно набавят необходимите хранителни вещества на растенията. Можем да прилагаме Yara Mila Complex според нуждите на растенията, в различни моменти от отглеждането на културата, като основно торене и като подхранване през вегетацията.
  Yara Mila Complex не променя силно рН на почвата.
  Подходящ и за култури чувствителни на хлор.
 • Приложение: Пшеница - 20-30 кг/дка
  Ечемик - 20-30 кг/дка
  Рапица - 20-30 кг/дка
  Царевица - 20-40 кг/дка
  Слънчоглед - 20-30 кг/дка
  Ябълки и круши - 20-30 кг/дка
  Праскови, кайсии и череши - 20-30 кг/дка
  Зелеви - зеле, карфиол, броколи и брюкселско зеле - 20-30 кг/дка
  Моркови - 20-30 кг/дка
  Картофи - 20-50 кг/дка
  Домати, патлажани и пипер полско производство - 20-50 кг/дка
  Краставици полско производство - 20-40 кг/дка
  Домати, пипер и краставици оранжерийно производство - 30-60 кг/дка
  Ягоди и малини - 30-40 кг/дка
  Етерично-маслени култури - лавандула, роза, маточина - 20-30 кг/дка

 • Размер на опаковката: 50 кг; 25 кг
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

НПК 15-15-15

НПК 15-15-15 | 5 кг

5 кг

 • Вид тор: ЕО тор за почвено торене
 • Производител: Неохим АД
 • Състав: Общ азот 15 % (N), фосфор 15 % (P₂O₅), калий 15% (K₂O)
 • Действие: Висока продуктивност от посевите и насажденията може да се очаква, ако почвата доставя на растенията всички необходими хранителни елементи в достатъчни количества. Растенията поглъщат в по-големи количества азот, фосфор и калий и те се явяват най-често лимитиращ фактор за добива. За достигане на биологичния си потенциал през своето развитие растенията се нуждаят и от трите основни хранителни елемента.• Азотът участва в състава на всички белтъчни вещества. Той е един от най-важните елементи на храненето и е необходим за формирането на всички вегетативни части на растенията. Стимулира растежа и забавя остаряването на листата.
  • Фосфорът оказва положително влияние върху качеството на продукцията и ускорява зреенето. Повишава устойчивостта на растенията към измръзване. Увеличава способността на растенията да приемат и усвояват други хранителни елементи. Влияе благоприятно върху растежа, плододаването и натрупването на въглехидрати.
  • Калият повишава добивите и качеството на продукцията. Регулира постъпването на водата в корените на растенията и подобрява тяхната студо и сухоустойчивост. Повишава устойчивостта към болести и неприятели.
  Недостатъчното снабдяване на растението дори с един хранителен елемент води до намаляване на добива, респективно на приходите на производителя.
  Предимства на торенето с NPK
  • осигуряват пълноценно и балансирано хранене на растенията
  • увеличава добивите в резултат на съвместното действие на основните хранителни елементи
  • подобрява качеството на произведената продукция
  • повишава устойчивостта на културите към болести, неприятели и други неблагоприятни условия на средата като засушаване и ниски температури
  • способства за преодоляване на неблагоприятните последствия от едностранчивото торене
 • Приложение: Изборът на вида смесен тор NPK и нормите на торене зависят от следните фактори:
  Биологичните и сортови особености на културите
  Запасеността на почвата с хранителни вещества и нейния механичен състав (според резултатите от почвения анализ)
  Вида на културата предшественик
  Планирания добив
  Условията на отглеждане на културите (поливни или неполивни)
  Възрастта на отглежданата култура (за овощни, лозя, люцерна и роза
  Смесените торове се прилагат пред- или присеитбено, както и като основно торене, внесени преди дълбоката оран наесен. Поради продължителния период на действие те се внасят еднократно в определените норми и срокове:
  - при есенниците - преди или със сеитбата
  - при зеленчуковите култури - преди разсаждането
  - при трайните насаждения - при покой на културите, обикновено наесен или рано напролет със заораване.
  При почви с тежък механичен състав смесените торове се внасят с основната обработка на почвата. На леки почви се внасят предсеитбено.
  За постигане на оптимални добиви и напълно задоволяване потребностите на растенията от азот е необходимо подхранване на културите и с амониев нитрат (амониева селитра) с посочените в таблиците по-горе торови норми.

 • Размер на опаковката: 5 кг
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АМОНИЕВ НИТРАТ (АМОНИЕВА СЕЛИТРА)

АМОНИЕВ НИТРАТ (АМОНИЕВА СЕЛИТРА) | 50 кг

50 кг

АМОНИЕВ НИТРАТ (АМОНИЕВА СЕЛИТРА) | 5 кг

5 кг

АМОНИЕВ НИТРАТ (АМОНИЕВА СЕЛИТРА) | 2,5 кг

2,5 кг

 • Вид тор: ЕО за почвено торене
 • Производител: Неохим АД
 • Състав: Общ азот 34,4 % (N)
 • Действие: Амониевият нитрат (амониева селитра) се използва широко за азотно подхранване на посевите. Този тор е предпочитан при почвено-климатичните условия в България, тъй като за разлика от други азотни торове може да се прилага и в периоди с по-високи температури без опасения от загуби на хранителен елемент поради разграждане. Еднокомпонентният гранулиран тор със съдържание на азот от 34,4 % е подходящ както за есенно, така и за пролетно подхранване. Активният азот се усвоява бързо от растенията и стимулира нормалното им развитие.
  Амониевата селитра, включва в състава си и усвояем магнезий. Наличието на магнезий спомага за повишаване на добивите от зърно при подхранване на житните култури, стабилизира гранулите и свежда до минимум вероятността от разрушаването им в процеса на опаковане, транспортиране и торене.
 • Приложение: Сроковете на внасяне на амониева селитра в почвата варират от ранна есен до късна пролет, а начините на внасяне се определят от биологичните особености на културата.
  При зърнено-житни култури
  С цел предотвратяване на загуби от измиване и замърсяване на почвата за предпочитане е внасянето на азота да се извърши на порции. 1/3 от торовата норма се внася с последната предсеитбена обработка (самостоятелно или заедно с фосфорния и калиев тор) или присеитбено - едновременно със сеитбата, а останалите 2/3 - като ранно пролетно подхранване (февруари, март) или при първа възможност за влизане в полето. При пропуснат срок цялата азотна норма може да се даде като ранно пролетно подхранване, при първа възможност да се влезе в посевите.
  На слаби посеви, небратили през есента, азотно подхранване се извършва по-рано, а при добре развити - по-късно и по преценка с намалена доза. Препоръчително е торовите норми да се определят след направен агрохимичен анализ на почвата.
  При зеленчуци
  Азотът е един от най важните елементи при храненето на зеленчуковите растения. Той стимулира растежа, удължава вегетационния период, забавя остаряването на листата и задържа узряването на плодовете. Той е незаменим елемент в процеса на формиране на всички части от растенията. За да се избегне забавянето на вегетативния растеж, влошаването на химичния състав на зеленчуците, както и всички негативни последици от недостига на азот е необходимо в максимална степен да се оптимизира азотното хранене. Това най-лесно се постига чрез своевременното и правилно внасяне в почвата на азот под формата на амониев нитрат. Амониевият нитрат е подходящ, както за присеитбено торене, така и за подхранване по време на вегетацията на зеленчуковите култури.
  При трайни насаждения
  Най-добре е амониевата селитра да се внесе преди започване на сокодвижението при лозята и в началото на вегетацията при овощните култури.
  За да се избегне едностранчивото торене се препоръчва внасянето в почвата и на другите хранителни елементи в съответствие с посочените в таблицата торови норми.

 • Размер на опаковката: 50 кг; 5 кг; 2,5 кг
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

НОВОВИТ ГРИЙН (NPK 9-5-18) с микроелементи и органичен полимер (41%)

НОВОВИТ ГРИЙН (NPK 9-5-18) с микроелементи и органичен полимер (41%) | 1 кг

1 кг

НОВОВИТ ГРИЙН (NPK 9-5-18) с микроелементи и органичен полимер (41%) | 300 г

300 г

НОВОВИТ ГРИЙН (NPK 9-5-18) с микроелементи и органичен полимер (41%) | 100 г

100 г

 • Вид тор: ЕО тор за почвено приложение
 • Производител: Cropsafe bvba
 • Състав: Общ азот 8.6% (N), амониев азот 6.2% (NH₄), нитратен азот 2.4% (NO₃), фосфат (водоразтворим) 5,7 % (P₂O₅), калий (водоразтворим) 18% (K₂O), магнезий (водоразтворим) 1.1% (MgO), бор 0.0099% (B), мед 0,0164 % (Cu), манган 0,0195 % (Mn), молибден 0,0016 % (Mo), цинк 0,0104 % (Zn), желязо 0,002 % (Fe)
 • Действие: Тор с бавно освобождаване. Дълго осигуряване с вода при сухи атмосферни условия. Дългосрочно акумулуране на влага. Нововит Грийн осигурява растението с хранителни вещества до 8 месеца, а полимерът, който задържа водата, остава активен в продължениена 5 години.
 • Приложение: Сеитба (засаждане) на зеленчуци - 50 г/м²
  Смесване със субстрата(почвата) при разсадо-производство - 3 г/кг
  Посадъчен материал за паркове и съоръжения - 10 г/растение
  Ела, широколистни и иглолистни дървета - 30 г/дърво
  Дървета в паркове, по улици и алеи (>10 см) - 3 г/м²
  Маслинови дървета, финикова палма - 20 г/растение
  Хмел - 30 г/растение
  Лозя - 20 г/лоза

 • Размер на опаковката: 1 кг; 300 г; 100 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

НОВОВИТ ФРУТА (NPK 7-36-9) с микроелементи и органичен полимер (41%)

НОВОВИТ ФРУТА (NPK 7-36-9) с микроелементи и органичен полимер (41%) | 1 кг

1 кг

НОВОВИТ ФРУТА (NPK 7-36-9) с микроелементи и органичен полимер (41%) | 100 г

100 г

 • Вид тор: ЕО тор за почвено приложение
 • Производител: Cropsafe bvba
 • Състав: Общ азот 7,0 % (N), амониев азот 7,0 % (NH₄), фосфат 36,0 % (P₂O₅), калий 9% (K₂O) (водоразтворим), бор 0,01 % (B), мед 0,0164 % (Cu), манган 0,0195 % (Mn), молибден 0,0016 % (Mo), цинк 0,0104 % (Zn), желязо 0,002 % (Fe)
 • Действие: Тор с бавно освобождаване. Дълго осигуряване с вода при сухи атмосферни условия. Дългосрочно акумулуране на влага. Нововит Фрута осигурява растението с хранителни вещества до 8 месеца, а полимерът, който задържа водата, остава активен в продължениена 5 години.
 • Приложение: Семкови и костилкови - 40 г/дърво, внесени при засаждане на дъното на дупката, под корените.
  Създаване на лозови насаждения - 20г/лоза
  За оптимален ефект полейте обилно след засаждането, за да набъбнат гранулите

 • Размер на опаковката: 1 кг; 300 г; 100 г
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com