Последно актуализирана: 20.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ЕО ТОРОВЕ

ЕО ТОРОВЕ (отговарят на изискванията на Регламент 2003/2003)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

* ЕО торовете не се включват в официален регистър. В тази категория са отбелязани само ЕО торове, предлагани от Агропал ООД.

НПК 12-12-17 (22% SO₃ + 2% MgO)

НПК 12-12-17 (22% SO₃ + 2% MgO) | 25 кг

25 кг

 • Вид тор: ЕО тор за почвено торене
 • Производител: Адриатика, Италия
 • Състав: Общо азот (N) 12% - Амонячен азот 3% и Карбамиден азот (урея) 9%; Дифосфорен пентоксид (P₂O₅) Общо 12% - Дифосфорен пентаоксид - разтворим в неутрален амониев цитрат и във вода 6% и Дифосфорен пентаоксид, разтворим само в неорганични киселини 6%; Дикалиев оксид (K₂O) Общо 17% - Дикалиев оксид, разтворим във вода 17% Серен триоксид (SO₃) разтворим във вода 22%; Общо Магнезиев оксид (MgO) 2%
 • Приложение: Примерни норми на торене:
  Домати – 30-70 кг/дка;
  Пипер – 30-70 кг/дка;
  Краставици – 50-70 кг/дка;
  Тютюн – 25-40 кг/дка;
  Картофи – 25-50 кг/дка

 • Размер на опаковката: 25 кг
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

НПК 15-15-15

НПК 15-15-15 | 5 кг

5 кг

 • Вид тор: ЕО тор за почвено торене
 • Производител: Неохим АД
 • Състав: Общ азот 15 % (N), фосфор 15 % (P₂O₅), калий 15% (K₂O)
 • Действие: Висока продуктивност от посевите и насажденията може да се очаква, ако почвата доставя на растенията всички необходими хранителни елементи в достатъчни количества. Растенията поглъщат в по-големи количества азот, фосфор и калий и те се явяват най-често лимитиращ фактор за добива. За достигане на биологичния си потенциал през своето развитие растенията се нуждаят и от трите основни хранителни елемента.• Азотът участва в състава на всички белтъчни вещества. Той е един от най-важните елементи на храненето и е необходим за формирането на всички вегетативни части на растенията. Стимулира растежа и забавя остаряването на листата.
  • Фосфорът оказва положително влияние върху качеството на продукцията и ускорява зреенето. Повишава устойчивостта на растенията към измръзване. Увеличава способността на растенията да приемат и усвояват други хранителни елементи. Влияе благоприятно върху растежа, плододаването и натрупването на въглехидрати.
  • Калият повишава добивите и качеството на продукцията. Регулира постъпването на водата в корените на растенията и подобрява тяхната студо и сухоустойчивост. Повишава устойчивостта към болести и неприятели.
  Недостатъчното снабдяване на растението дори с един хранителен елемент води до намаляване на добива, респективно на приходите на производителя.
  Предимства на торенето с NPK
  • осигуряват пълноценно и балансирано хранене на растенията
  • увеличава добивите в резултат на съвместното действие на основните хранителни елементи
  • подобрява качеството на произведената продукция
  • повишава устойчивостта на културите към болести, неприятели и други неблагоприятни условия на средата като засушаване и ниски температури
  • способства за преодоляване на неблагоприятните последствия от едностранчивото торене
 • Приложение: Изборът на вида смесен тор NPK и нормите на торене зависят от следните фактори:
  Биологичните и сортови особености на културите
  Запасеността на почвата с хранителни вещества и нейния механичен състав (според резултатите от почвения анализ)
  Вида на културата предшественик
  Планирания добив
  Условията на отглеждане на културите (поливни или неполивни)
  Възрастта на отглежданата култура (за овощни, лозя, люцерна и роза
  Смесените торове се прилагат пред- или присеитбено, както и като основно торене, внесени преди дълбоката оран наесен. Поради продължителния период на действие те се внасят еднократно в определените норми и срокове:
  - при есенниците - преди или със сеитбата
  - при зеленчуковите култури - преди разсаждането
  - при трайните насаждения - при покой на културите, обикновено наесен или рано напролет със заораване.
  При почви с тежък механичен състав смесените торове се внасят с основната обработка на почвата. На леки почви се внасят предсеитбено.
  За постигане на оптимални добиви и напълно задоволяване потребностите на растенията от азот е необходимо подхранване на културите и с амониев нитрат (амониева селитра) с посочените в таблиците по-горе торови норми.

 • Размер на опаковката: 5 кг
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

НПК 15-15-15 (5% SO₃)

НПК 15-15-15 (5% SO₃) | 25 кг

25 кг

 • Вид тор: ЕО тор за почвено торене
 • Производител: Адриатика, Италия
 • Състав: Общо азот (N) 15% - Амонячен азот 5% и Карбамиден азот (урея) 10%; Дифосфорен пентоксид (P₂O₅) Общо 15% - Дифосфорен пентаоксид - разтворим в неутрален амониев цитрат и във вода 7% и Дифосфорен пентаоксид, разтворим само в неорганични киселини 8%; Дикалиев оксид (K₂O) Общо 15% - Дикалиев оксид, разтворим във вода 15% Серен триоксид (SO₃) разтворим във вода 5%
 • Приложение: Примерни норми на торене:
  Пшеница, Ечемик - 20-30 кг/дка;
  Слънчоглед - 20-30 кг/дка;
  Царевица – 25-30 кг/дка;
  Рапица – 20-30 кг/дка;
  Зеленчукови култури – 50-70 кг/дка;
  Лозя, Овощни - 30-50 кг/дка

 • Размер на опаковката: 25 кг
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

НПК 8-16-20 (11% SO₃)

НПК 8-16-20 (11% SO₃) | 25 кг

25 кг

 • Вид тор: ЕО тор за почвено торене
 • Производител: Адриатика, Италия
 • Състав: Общо азот (N) 8% - Амонячен азот 3% и Карбамиден азот (урея) 5%; Дифосфорен пентоксид (P₂O₅) Общо 16% - Дифосфорен пентаоксид - разтворим в неутрален амониев цитрат и във вода 11% и Дифосфорен пентаоксид, разтворим само в неорганични киселини 5%; Дикалиев оксид (K₂O) Общо 20% - Дикалиев оксид, разтворим във вода 20%; Серен триоксид (SO₃) разтворим във вода 11%
  Всички хранителни елементи са събрани в една гранула!
 • Приложение: Примерни норми на торене:
  Пшеница, Ечемик - 20-35 кг/дка;
  Слънчоглед - 20-35 кг/дка;
  Зелеви култури - 30-50 кг/дка;
  Домати, Пипер - 30-50 кг/дка;
  Лозя - 35-60 кг/дка;
  Овощни - 35-50 кг/дка

 • Размер на опаковката: 25 кг
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

НПК КАЛИЙ СПРИНТ – ЛИТАКТИЛ N PRO

6-11-21 (9% SO₃ + 2% MgO)

НПК КАЛИЙ СПРИНТ – ЛИТАКТИЛ N PRO <p>6-11-21 (9% SO₃ + 2% MgO) | 2 кг

2 кг

 • Вид тор: ЕО тор за почвено торене
 • Състав: Общо азот (N) 6% - Амониев азот 6%; Фосфор (P₂O₅) Общо 11% - водоразтвирим – 9,9%; Водоразтворим калий (K₂O) 21%; Водоразтворима сяра (SO₃) 9%; Общ магнезий (MgO) 2%
  Всички хранителни елементи са събрани в една гранула!
 • Действие: Литактил N PRO патентован комплекс, който подобрява трансформацията и усвояването на азота от растението, което спомага за натрупването на по-висок процент сухо вещество, а оттам и по-високи добиви. Това е тор с неутрална реакция – при разграждането на гранулата се създава неутрална среда, която позволява свободното усвояване на хранителните елементи от кореновата система.
 • Приложение: Прилага се с последната обработка на почвата, като гранулите се разхвърлят равномерно върху площта.
  Примерни норми на торене:
  Картофи (ранни) – 50-70 кг/дка;
  Картофи (късни) – 80-100 кг/дка;
  Овощни – 30-50 кг/дка;
  Зеленчуци – 40-60 кг/дка

 • Размер на опаковката: 2 кг
  Една опаковка от 2 кг е достатъчна за около 30-50 м² площ в зависимост от културите
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ТЕНЗО Fe

ТЕНЗО Fe | 1 кг

1 кг

 • Вид тор: ЕО тор
 • Производител: Yara Vlaardingen B.V.
 • Състав: Желязо (Fe ) - 6 % (Активна база HBED орто-орто изомер - 4 % Fe; Активна база EDDHA орто-орто изомер – 1.8 % Fe)
 • Действие: Тензо-желязо е висококачествен, стабилен, хелатиран железен тор за профилактика и лечение на недостига на желязо при почвата и растенията. Произведен е специално по модерна и иновативна технология с ползване на орто-орто изомери, за постигане на по-голяма стабилност и ефективност. Подходящ е за почвено и листно приложение, с фертигация и при хидропоника. Не съдържа примеси и хлор. Не се разпрашава. Напълно е разтворим във вода. Смесим е с всички водоразтворими торове. Недостигът на желязо предизвиква хлороза. Желязната хлороза се счита за трудно лечимо, стопански значима заболяване, изразяващо се във видим недостиг на хлорофил в листата. Дължи се на недостиг на физиологически активно желязно в растенията. Появява се обикновенно на карбонатни почви, от където произхожда названието „варова хлороза”.
  Симптоми: Външните признаци на желязната хлороза са характерни и позволяват лесно да се постави диагноза. Симптомите се изразяват първоначално в избледняване на зеления цвят на листата и те постепенно пожълтяват между нервите. Жилките остават зелени с червеникав оттенък, освен при силен недостиг на желязо когато целият лист става кремавобял. В тежки случаи хлорозата е придружена от некротични петна. Предимно по периферията на листната петура. Хлорозата засяга най-напред младите връхни листа. При овощните растения и лозата, заедно с пожълтяване на листата засъхват и върховете на леторастите. С напредването на заболяването пожълтелите листа отмират и окапват, отделни клони и цели растения изсъхват. Обикновено заболяват отделни растения, разпръснати из насаждението, но при неблагоприятни почвени условия процентът на засегнатите растения може да бъде голям и да направи безпредметно отглеждането на насаждението ако се пристъпи своевременно към лечение.
  Чувствителни култури: лозя и овощни култури, ягодоплодни, различни цветни култури, фъстъци, маслодайна роза, хмел, соя, тютюн, царевица и някои оранжерийни култури
 • Приложение: Тензо - желязо може да се използва както за пръскане на растенията, така и за почвено третиране.
  Листно третиране: 2-3 пръскания на растенията през две седмици с 0,2-0,3 % разтвор рано сутрин, привечер или в хладно, облачно време.
  Почвено третиране: Лози и млади дървета – 30-50 гр. на растение; при възрастни растения – 50-150 гр. на дърво. Когато са заболели единични дървета, Тензо - желязо се внася в предварително изкопани 4-5 ямки под периферията на короната. При масаво заболяване Тензо - желязо може да се внася в бразди; Ягодоплодни - 150 гр./ 100 м²; Цветя за рязан цвят – 2- 4 гр./ м²
  Благоприятен период за почвено внасяне на Тензо - желязо е февруари-март. За целта болните растения се маркират предходната година. Ако третирането се извърши през пролетта или лятото, е наложително след това да се извърши поливка.

 • Размер на опаковката: 1 кг
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ТЕНЗО КОКТЕЙЛ

ТЕНЗО КОКТЕЙЛ | 1 кг

1 кг

 • Вид тор: ЕО тор
 • Производител: Yara Vlaardingen B.V.
 • Състав: Бор /B/ - 0.52 % ww - 5.2 г/кг; Калций /Ca EDTA/ - 2.57 % ww - 25.7 г/кг; Мед /Cu EDTA / - 0.53 % ww - 5.3 г/кг; Желязо общо - 3.84 % ww - 38.4 г/кг; Желязо /Fe EDTA/ - 2.10 % ww - 21.1 г/кг; Желязо /Fe DTPA/ - 1.74 % ww - 17.4 г/кг; Манган /Mn EDTA/ -2.57 % ww - 25.7 г/кг; Молибден /Mo/ - 0.13 % ww - 1.3 г/кг; Цинк /Zn EDTA/ - 0.53 % ww - 5.3 г/кг
 • Действие: Висококачествен и стабилен тор комбинация от хелатирани микроелементи за профилактика и лечение на недостига на микроелементи в почвата и растенията. Тензо-коктейл е универсална комбинация от микроелементи подходяща за всички видове култури във всички фази от тяхното развитие. Подходящ е за приложение на почвата, с фертигация и хидропоника. Не съдържа примеси. Не се разпрашава. Не съдържа хлор. Напълно е разтворим във вода. Тензо-коктейл е смесим с повечето торове и препарати за РЗ. Тензо-коктейл е уникално средство с комплексен и физиологически уравновесен микроелементен състав за предпосевно третиране на семената. Целесъобразно е да се използва като добавка към средствата за обеззаразяване на посевния материал. Тензо коктейл стимулира покълването и енергията на прорастването на семената, повишава устойчивостта на растенията при неблагоприятни метеорологични условия в началните фази от развитието им.
  Металите-микроелементи /мед, желязо, манган, цинк/ са в хелатна форма. Това са комплексни метало-органични съединения, лесно разтворими, които се усвояват бързо от растенията и практически не се фиксират от почвата, поради което се отличават с висок коефициент на усвояемост.
 • Приложение: третиране на семена, листно и почвено приложение
  Разходни норми за предпосевно Третиране на семената: Пшеница, Ечемик, Ориз, Грах, Соя, Захарно цвекло, Сорго, Овес, Рапица - 100 г/тон семена; Слънчоглед, Царевица - 150 г/тон семена
  Задължително е щателно механизирано смесване на препарата със семената.
  Листно приложение - 0.1% разтвор, в норма 50-150 г/дка. Работен разтвор 20-100 л/дка вода
  Примерна норма за Почвено приложение - 50-300 г/дка

 • Размер на опаковката: 1 кг
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ

ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ | 25 кг

25 кг

ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ | 5 кг

5 кг

 • Вид тор: ЕО тор за почвено торене
 • Състав: Водо- и цитрато-разтворим P₂O₅ - макс. 45,5% (Водоразтворим P₂O₅ - макс. 43,0%; Свободна фосфорна киселина като P₂O₅ - макс. 3,5%)
 • Действие: Подпомага ускоряването на растежа и развитието на кореновата система, повишава устойчивостта на растенията към измръзване, спомага за пълното усвояване на почвената влага, като по този начин намалява вероятността от поражения върху растенията в периоди на засушаване. В комбинация с азотни торове при балансирана фомулация подпомага усвояването на и на други хранителни елементи от растението.
 • Приложение: Периодите през които се прилага тройния суперфосфат са предимно като есенно запасяващо торене, т.к. той е бавно действащ тор. Постепенното отдаване на актвното веществово се дължи на самата технология на производство и факта, че основната суровина са фосфорни руди. Те обуславят съдържанието на различни форми, в които се намира фосфора в продукта. За разграждането фосфора в почвата до форми, които са лесно усвоими за растенията, се изискава определени условия на средата. Водоразтворимият фосфор е най-достъпния за културите, а останалите форми, които се съдържат в него, е необходимо да преминат през различни процеси за да достигнат тези форми. Благодарение на водоразтворимия фосфор, в който е свързан фосфора в тора, той може да осигури моментно задоволяване на нуждите на растенията от фосфорна храна, останалите форми продължават да отдават активно вещество за по-дълъг период от време.

 • Размер на опаковката: 25 кг; 5 кг
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЯРАМИЛА КОМПЛЕКС

ЯРАМИЛА КОМПЛЕКС | 2 кг

2 кг

 • Вид тор: ЕО тор за почвено торене
 • Производител: Yara Vlaardingen B.V.
 • Състав: N 12%; P 11%; K 18%; 2.7% MgO; 20% SO₃; 0.015% B; 0.2% Fe; 0.02% Mn; 0.02% Zn
 • Действие: Yara Milla Complex съдържа балансирани и ефективни хранителни вещества във всяка гранула. Комплексен тор създаден за достигане на максимума в добива и качеството на културите.
  В добавка на азота (N), фосфора (P) и калия (K), най-важните хранителни елементи, с Yara Milla Complex получавате и необходимите секундерни и микроелементи, като Магнезий (Mg), Сяра (S), Бор (B), Желязо (Fe), Манган (Mn) и Цинк (Zn). Хранителните елементи в Yara Mila Complex действат в синергизъм, което ни дава много по-качествено хранене на земеделските култури и по-голяма ефективност на приложението.
  Yara Mila Complex е балансиран източник на азот, съдържа нитратна и амониева форма. Нитратната форма ни дава бърз източник на азот, а амониевата по-удължено хранене на растенията. Фосфорът е в перфектната комбинация от ортофосфати и полифосфати. Тази комбинация дава по-лесен и бърз достъп на растенията до разтворими фосфати и същевременно по-удължено хранене с фосфор. Полифосфатите подобряват усвояването на важни за растенията микроелементи. Калият е във форма, която подобрява добива и качеството на културите, стимулира образуването на здрави стъбла и увеличава устойчивостта на стрес, болести и неприятели. Калият подобрява устойчивостта на ниски температури и осигурява оптимален воден режим за растенията. Калият е незаменим хранителен елемент за постигане на висок добив и качество. Оптималното хранене с калий увеличава размера на зърното, плодовете и листата на земеделските култури. Калиевото торене повишава съдържанието на сухо вещество в продукцията, като по този начин подобрява качеството и рандемана. Yara Сярата е много важен хранителен елемент за растенията. Тя е необходима за усвояването на азота и за производството на ензими, аминокиселини и протеини. Магнезият необходим за много физиологични процеси в растението, като трансфера на енергия, синтеза на протеини и клетъчната структура. Той е много важен за фотосинтезата и за производството на хлорофил от растението. Доброто хранене с магнезий опазва по-дълго листата на растенията здрави, зелени и функциониращи.
  Гранулите на Yara Mila Complex са с такъв размер и качество, че ни осигуряват равномерно и максимално покриване на площта. Те се разтварят веднага дори и от атмосферната влага и постоянно набавят необходимите хранителни вещества на растенията. Можем да прилагаме Yara Mila Complex според нуждите на растенията, в различни моменти от отглеждането на културата, като основно торене и като подхранване през вегетацията.
  Yara Mila Complex не променя силно рН на почвата.
  Подходящ и за култури чувствителни на хлор.
 • Приложение: Пшеница - 20-30 кг/дка
  Ечемик - 20-30 кг/дка
  Рапица - 20-30 кг/дка
  Царевица - 20-40 кг/дка
  Слънчоглед - 20-30 кг/дка
  Ябълки и круши - 20-30 кг/дка
  Праскови, кайсии и череши - 20-30 кг/дка
  Зелеви - зеле, карфиол, броколи и брюкселско зеле - 20-30 кг/дка
  Моркови - 20-30 кг/дка
  Картофи - 20-50 кг/дка
  Домати, патлажани и пипер полско производство - 20-50 кг/дка
  Краставици полско производство - 20-40 кг/дка
  Домати, пипер и краставици оранжерийно производство - 30-60 кг/дка
  Ягоди и малини - 30-40 кг/дка
  Етерично-маслени култури - лавандула, роза, маточина - 20-30 кг/дка

 • Размер на опаковката: 50 кг; 25 кг
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com