02 994 62 50, 0885 73 30 25

Разрешени продукти

Списък на разрешените продукти с възможност за търсене.
el_spisukБитови

Препарати за дома

АЙКЪН 10КС

Активно вещество: 100 г/л ламбдацихалотрин
Формулация: микрокапсулирана суспензия
Производител: микрокапсулирана суспензия
Категория за употреба: III-та – за свободна употреба от лица над 18 години
Карантинен срок*: Не се изисква
Разрешение за употреба №: -
Разрешен за употреба при:
ОТКРИТИ ПЛОЩИ - 50 мл/10л вода („прочистваща доза”), или 25 мл/10 л вода („поддържаща доза”), като разходната норма е 5 л/100 м2;
КЪРЛЕЖИ - 20 мл/дка и минимум 30 л работен разтвор;
ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ - 50 мл/10л вода („прочистваща доза”), или 25 мл/10 л вода („поддържаща доза”), при разход на работен разтвор 5 л/100 м2.
Начин на действие: инсектицид за борба с битови неприятели и кърлежи