Последно актуализирана: 08.02.2018 г.

АДЮВАНТИ

Вещества или препарати, смесвани от потребителя с продукти за растителна защита, които засилват ефективността или другите пестицидни свойства

ХИКС ЧЕЙНДЖ

ХИКС ЧЕЙНДЖ |

 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Притежател на регистрацията: Ариста Лайфсайънс, Великобритания
 • Действие: Средство за омекотяване на твърдата вода, като напълно деактивира съдържащите се в нея вредни метали и подкиселява разтвора приблизително до рН 5, предотвратявайки алкалната хидролиза.
 • Приложение: В комбинация с ПРЗ, съдържащи следните а.в.: Глифозат; "Дим"-хербициди: тралкоксидим, сетоксидим, клетодим, тепралоксидим, клефоксидим, циклоксидим и др.; Сулфонилуреи; Органофосфорни инсектициди и пиретроиди: диметоат, циперметрин, хлорпирифос и др.; Солеви формулации на фенокси-хербициди: 2.4Д, МЦПА, МЦПП и др. при:
  Всички земеделски и горски култури - 0.25%

Още информация
 

ХЕРБОЗОЛ®

ХЕРБОЗОЛ® |

 • Формулация: Емулсионен концентрат (ЕК)
 • Притежател на регистрацията: Лебозол ЕООД, България
 • Действие: По-добро разпределение на сместа за пръскане; по-добро прилепване на почвения хербицид към почвените частици, с което се засилва хербицидното действие, тъй като хербицидите по-малко се отлагат в долния почвен слой.
 • Приложение: В комбинация с почвени хербициди при:
  Рапица, Житни, Захарно цвекло/ 0.02-0.04л/дка*
  Картофи, Ягода, Храстовидни плодове, Аспержи, Зелеви, Листни зеленчуци, Лукови зеленчуци, Кореноплодни зеленчуци, Царевица 0.02-0.04л/дка*
  *При леки почви, при ниско хумусно съдържание да се увеличи на 0,06 л/дка, при тежки почви, при високо хумусно съдържание да се намали на 0,02 л/дка.

Още информация
 

ХЕРБИ БОНД

ХЕРБИ БОНД |

 • Формулация: Емулсионен концентрат (ЕК)
 • Зап. за вписване №: РД 11-18/07.01.2016 г.
 • Притежател на регистрацията: Глобал Адювант Къмпани Лимитед
 • Действие: Подобрява равномерното покритие и разпределението на ПРЗ и торовете върху цялата листна повърхност и по този начин повишава цялостната им активност в растението.
 • Приложение: В комбинация с всички разрешени за пускане на пазара и употреба ПРЗ и регистрирани листни торове при:
  Царевица, Житни, Зеленчуци и Овощни градини - 0.025-0.1%

Още информация
 

ХЕРБИ АКТИВ

ХЕРБИ АКТИВ |

 • Формулация: Емулсионен концентрат (ЕК)
 • Зап. за вписване №: РД 11-17/07.01.2016 г.
 • Притежател на регистрацията: Глобал Адювант Къмпани Лимитед
 • Действие: Прилепител за подобряване равномерното покритие, прилепването и разпределението на хербицида, като по този начин повишава абсорбцията от листата и цялостната му активност в растението. Увеличива скоростта на проникване на а.в. в растенията и по този начин повишава ефикасността на хербицидите от типа: сулфонилурея и фенокси хербициди със системно и вегетационно действие. Подобрява прилепяването и увеличава задържането на работния разтвор към третираната листна повърхност. Позволява да се намали количеството на работен разтвор с 20-40% което допринася за икономия на труд при работа с ПРЗ в селското стопанство, намалява повърхностното напрежение на работния разтвор.
 • Приложение: В комбинация с вегетационни хербициди със системно действие от групите сулфонилурея и фенокси като: Никосулфурон, Метсулфурон-метил, Тифенсулфурон-метил, Трибенурон-метил, Дикамба, Римсулфурон, Флорасулам, Флуроксипир, МЦПА, 2,4 Д, Триклопир при:
  Житни, Царевица, Слънчоглед и други култури - 0.25-0.5% (25-50мл/10-20л/дка вода)

Още информация
 

ФУНГИ АКТИВ

ФУНГИ АКТИВ |

 • Формулация: Емулсионен концентрат (ЕК)
 • Зап. за вписване №: РД11-20/07.01.2016 г.
 • Притежател на регистрацията: Глобал Адювант Къмпани Лимитед
 • Действие: Подобрява равномерното покритие, прилепването и разпределението на фунгициди и по този начин да повиши абсорбцията му от листата и цялостната им активност в растението. Намалява повърхностното напрежение на работния разтвор и прониква в междуклетъчното пространство на листата, като по този начин съдейства за пълното покритие на листната маса с восъчен налеп и власинки и предпазва препаратите от измиване от дъжд. Увеличива скоростта на проникване на а.в. в растенията и по този начин повишава ефикасността на системните и контактните фунгициди. Подобрява прилепяването и увеличава задържането на работния разтвор към третираната листна повърхност. Позволява да се намали количеството на РР което допринася за икономия на труд при работа с ПРЗ в селското стопанство, намалява повърхностното напрежение на работния разтвор
 • Приложение: В комбинация с контактни и системни фунгициди при:
  Житни, Царевица, Слънчоглед, Овощни градини, Зеленчуци, Лозя - 0.1-0.5% (0.25% при нормални условия)

Още информация
 

ФОРЧЪН

ФОРЧЪН |

 • Формулация: Емулсионен концентрат (ЕК)
 • Притежател на регистрацията: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Действие: Подобрява омокрянето, разпръскването и проникването на хербициди и фунгициди.
 • Приложение: В комбинация с Хемнико 24СК и други ПРЗ при:
  Царевица, Житни, Рапица, Картофи, Краставици, Домати, Ябълки, Круши, Сливи, Кайсии, Праскови - 20мл/дка
  Да не се използва със силни киселини и силни основи!

Още информация
 

ФЛЕКСИ

ФЛЕКСИ |

 • Формулация: Емулсионен концентрат (ЕК)
 • Притежател на регистрацията: Суммит Агро Румъния СРЛ – Клон България КЧТ
 • Действие: Спомага за формирането на „решетка” или мрежа около шушулката (при рапица, грах и фасул), която я запечатва и не позволява разпукването й; образува еластична полупропусклива мембрана върху класа, която свежда до минимум проникването на влага в зърното (при житни култури) и не пречи на естествения процес на дозряване и съхнене на зърното.
 • Приложение: В комбинация с ПРЗ, съдържащи активното вещество глифозат при:
  Рапица, Фасул, Грах - 50-100мл/дка
  Житни - 100мл/дка

Още информация
 

msds

ФИГАРО

ФИГАРО |

 • Формулация: Емулсионен концентрат (ЕК)
 • Зап. за вписване №: РД11-579/09.04.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Глобал Адювант Къмпани Лимитед
 • Действие: Подобрява покритието на пестицида и скоростта на приемането му.
 • Приложение: В комбинация с всички ПРЗ, за които се изисква добавяне на адювант при:
  Маслодайна рапица, Фасул, Грах, Кориандър, Соя, Бобови култури (всички бобови култури, които изискват укрепване на шушулките прилепител) - 0.1%-0.25%

Още информация
 

УЕТЦИТ

 
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Притежател на регистрацията: Оро Агри Интернешанъл - Холандия
 • Действие: Намаляват значително повърхностното напрежение на водата; осигуряват еднаква големина на капката; подобряват разпространяването и разливането и увеличава покритието на смесите за пръскане върху трудно достъпните места, преди всичко при водоотблъскващи повърхности на растенията с гъсто разлистена горна част, подобрява нокдаун ефекта (бързото действие) на пестицидите чрез подобряване на контакта с насекоми върху растението и външни хидрофобни гъбични структури, не води до намаляване на фотосинтезата или изпаряването, не влияе на pH на разтвора, помага водата да се разпредели върху повърхността на листа до 6 дни след третирането.
 • Приложение: В комбинация с повечето разрешени за пускане на пазара и употреба ПРЗ и регистрирани листни торове при всички култури:
  При употреба с хербициди - 0.1% - 1.0%
  При употреба с дефолианти - 0.1% - 0.25%
  При употреба с инсектициди, акарициди и фунгициди - 0.1% - 0.3%
  При употреба с растежни регулатори - 0.05% - 0.1%
  При употреба с листни торове - 0.3%

Още информация
 

ТРИФОЛИО-S-ФОРТЕ

 
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Притежател на регистрацията: ЕТ Агробиоконсулт
 • Действие: Улеснява прилепимостта на активните съставки на ПРЗ върху листната повърхност и ускорява проникването на а.в. и адюванта; намалява повърхностното напрежение на капките от работния разтвор, с което осигурява перфектно покритие на листната маса; не образува лепкав или мазен слой върху растенията; подобрява съвместимостта с продуктите, които се използват за подтискане на издънки в разсадниците; предотвратява видимото замърсяване на плодовете и растенията при използване на медни препарати.
 • Приложение: В комбинация с ПРЗ за конвенционално земеделлие, биопрепарати в т.ч. вирусни, гъбни, бактериални, както и нематоди в препаративна форма при:
  Зеленчукови култури, Овощни култури, Овощни разсадници, Декоративни цветя и храсти - 0.2-0.3% (200-300мл/100л работен разтвор)
  Да не се използва с Азоксистробин, Дитианон, Толилфлуанид.

Още информация
 

ТРЕНД 90

Предлага се от Агропал ООД
ТРЕНД 90 | 1 л

1 л

 • Притежател на регистрацията: ДюПонт България ЕООД
 • Действие: Намалява повърхностното напрежение на работния разтвор, като в резултат на това се получава еднороден филм от разтвора върху листната повърхност; подобрява прилепването на хербицида и адсорбцията му от листата.
 • Приложение: В комбинация с Принципал, Титус 25 ДФ, Титус плюс ВГ при: Царевица - 0.1% (стандартна) или 0.015л/дка (за малки обеми)
  В комбинация с Експрес 50СГ при Слънчоглед - 0.1% (стандартна) или 0.015л/дка (за малки обеми)
  В комбинация с Гранстар 75ДФ, Гранстар Супер 50СГ, Ларен 20СГ, Алай Макс при: Зърнено-житни - 0.1% (стандартна) или 0.015л/дка (за малки обеми)

 • Размер на опаковката: 1 л; 500мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

ТЕКНОФИТ ПАУЪР

ТЕКНОФИТ ПАУЪР |

 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Зап. за вписване №: РД11-483/21.03.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД
 • Действие: Засилва действието на използваните ПРЗ, увеличава тяхната ефикасност, намалява възможността от развитие на резистентност и е перфектна алтернатива на минералното масло. Образува филм върху насекомите и капсулира техните яйца и по този начин блокира дихателните отвори и предизвиква тяхното отмиране чрез задушаване. Намалява числеността на щитоносните въшки и белокрилки.
 • Приложение: В комбинация с фунгициди, инсектициди, акарициди и листни торове - 1-1,5% (10-15л на 1000 л вода); Зимни пръскания при овощни дървета: 2-2,5%
  Продукта е приложим при биологично и интегрирано земеделие.

Още информация
 

ТЕГОПЛАНТ

 
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Притежател на регистрацията: Евоник Индъстрийз АГ
 • Действие: Намалява повърхностното напрежение на разтворите както и на разпръснатите по повърхността капчици; подобрява омокрянето на растенията с ПРЗ; подобрява устойчивостта на дъжд на продуктите със системно действие; спомага да се избегнат петната от пръскането.
 • Приложение: При полски култури, овощни градини и лозя, зеленчукови култури, декоративни култури и храсти

Още информация
 

ТАНГО-57

ТАНГО-57 |

 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Зап. за вписване №: РД 11-19/07.01.2016 г.
 • Притежател на регистрацията: Глобал Адювант Къмпани Лимитед
 • Действие: Прилепител за подобряване равномерното покритие, прилепването и разпределението на хербицида, като по този начин повишава абсорбцията от листата и цялостната му активност в растението. Увеличива скоростта на проникване на а.в. в растенията и по този начин повишава ефикасността на хербицидите от типа: сулфонилурея и фенокси хербициди със системно и вегетационно действие. Подобрява прилепяването и увеличава задържането на работния разтвор към третираната листна повърхност. Позволява да се намали количеството на работния разтвор с 20-40% което допринася за икономия на труд при работа с ПРЗ в селското стопанство, намалява повърхностното напрежение на работния разтвор
 • Приложение: В комбинация с вегетационни хербициди със системно действие от групите: сулфонилурея и фенокси като Никосулфурон, Метсулфурон-метил, Тифенсулфурон-метил, Трибенурон-метил, Римсулфурон, Флорасулам, Флуроксипир, Дикамба, МЦПА, 2,4 Д, Триклопир при:
  Житни, Царевица, Слънчоглед - 0,25-0,5% (25-50мл/10-20л вода/дка)

Още информация
 

СУМУ

СУМУ |

 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Зап. за вписване №: РД11-583/09.04.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Глобал Адювант Къмпани Лимитед
 • Действие: Подобрява покриването на листата, увеличава и ускорява движението на хербицида в плевелите до точката на въздействие.
 • Приложение: В комбинация със сулфонил-урея, фенокси хербициди и други системни хербициди - 250-500мл/100л вода

Още информация
 

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com