Последно актуализирана: 19.01.2018 г.

АДЮВАНТИ

Вещества или препарати, смесвани от потребителя с продукти за растителна защита, които засилват ефективността или другите пестицидни свойства

НАДЕЖДА

НАДЕЖДА |

 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Зап. за вписване №: РД11-576/09.04.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Глобал Адювант Къмпани Лимитед
 • Действие: Подобрява покриването на листата, увеличава и ускорява движението на хербицида в плевелите до точка на въздействие.
 • Приложение: В комбинация със Сулфонил урея - хербициди, фенокси хербициди и системни хербициди - 250-500мл/100л вода

Още информация
 

НЮ ФИЛМ ТМ

НЮ ФИЛМ ТМ |

 • Формулация: течност (Л)
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД
 • Действие: Спомага за подобряване действието на внесените пестициди и листни торове. В рамките на един час след прилагането на работния разтвор, Ню Филм се свързва с постъпилите върху листната маса ПРЗ и торове, и образува покривен слой, който намалява отмиването им от валежи, намалява изпаряването им, и в същото време повишава тяхната активност.
 • Приложение: В комбинация с фунгициди, инсектициди и листни торове при:
  Всички земеделски култури - 30мл/дка (при работен разтвор - 30л/дка); 9мл/10л вода (при работен разтвор - над 30л/дка

Още информация
 

ОРФЕЙ

ОРФЕЙ |

 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Зап. за вписване №: РД11-1325/04.08.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Глобал Адювант Къмпани Лимитед
 • Действие: Универсален омокрител, осигурява много добро омокряне и покритие на третираните повърхности, увеличава ефективността и дава възможност да се намали количеството на работния разтвор с 30-40%. Намалява повърхностното напрежение на работния разтвор и прониква в междуклетъчното пространство на листата. Подобрява прилепването и устойчивостта на отмиване от дъжд
 • Приложение: В комбинация с всички разрешени за пускане на пазара и употреба ПРЗ; листни торове при:
  Полски култури, Зеленчуци, Трайни насаждения 10мл/дка средна доза

Още информация
 

ПРЕСТО/ ПИКСИС

ПРЕСТО/ ПИКСИС |

 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Зап. за вписване №: РД11-284/25.02.2016 г.
 • Притежател на регистрацията: Жуфре Дрило С.А
 • Действие: Омокрител, сърфактант.
 • Приложение: В комбинация с всички ПРЗ, за които се изисква добавяне на адювант – 200мл/100л вода

Още информация
 

ПРИЛЕПИТЕЛ МАСЛО РЗ

ПРИЛЕПИТЕЛ МАСЛО РЗ |

 • Зап. за вписване №: РД11-1692/12.11.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Химатех АД
 • Състав: смес от минерално масло и комбинация от нейоногенни и анийонни повърхностно активни вещества
 • Действие: При употреба с друг продукт за растителна защита (ПРЗ), осигурява равномерно разпределение и прилепване на ПРЗ в борбата с щитоносни въшки и акари/зимни яйца през периода на покой по овощните култури и срещу листни въшки по зеленчуците през периода на вегетация.
 • Приложение: Самостоятелно или в комбинация с медсъдържащи препарати при:
  Зеленчуци - 0,4% (лятно приложение)
  Горски култури - 50мл/дка (лятно приложение)
  Овощни култури - 3% (зимно приложение)
  Да не се използва със сяра- съдържащи ПРЗ!

Още информация
 

ПРИМА

ПРИМА |

 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Зап. за вписване №: РД11-16/07.01.2016 г.
 • Притежател на регистрацията: Глобал Адювант Къмпани Лимитед
 • Действие: Подобрява равномерното покритие и разпределение на хербициди, инсектициди или фунгициди върху цялата листна повърхност и по този начин повишава цялостната активност в растението.
 • Приложение: В комбинация с всички разрешени за пускане на пазара и употреба ПРЗ и листни торове при:
  Житни, Царевица, Зеленчуци - 0.025-0.05% (при смесване с контактни ПРЗ); 0.1% (при смесване с торове и системни ПРЗ)
  Овощни култури - 0.1%

Още информация
 

ПРОВЕТ – 100

ПРОВЕТ – 100 |

 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Зап. за вписване №: РД11-1326/04.08.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Глобал Адювант Къмпани Лимитед
 • Действие: Универсален омокрител, осигурява много добро омокряне и покритие на третираните повърхности, увеличава ефективността и дава възможност да се намали количеството на работния разтвор с 30-40%. Намалява повърхностното напрежение на работния разтвор и прониква в междуклетъчното пространство на листата. Подобрява прилепването и устойчивостта на отмиване от дъжд.
 • Приложение: В комбинация с всички разрешени за пускане на пазара и употреба ПРЗ и листни торове при:
  Полски култури, Зеленчуци, Трайни насаждения - 10мл/дка средна доза

Още информация
 

РА МАКС

 
 • Формулация: концентрирана течност (КЛ)
 • Зап. за вписване №: РД11-951/01.06.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Растителна защита Агро ЕООД
 • Действие: Oбразува равномерен филм върху листната повърхност, който подобрява разпределението на използваните ПРЗ и ги предпазва от преждевременно изпарение.
 • Приложение: В комбинация с фунгициди, бактерициди и инсектициди при:
  Рапица - 50мл/дка

Още информация
 

РАПИДО

РАПИДО |

 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Зап. за вписване №: РД11-21/07.01.2016 г.
 • Притежател на регистрацията: Глобал Адювант Къмпани Лимитед
 • Действие: Подобрява равномерното покритие, прилепването и разпределението на фунгициди, хербициди, инсектициди и листни торове и по този начин да повиши абсорбцията му от листата и цялостната им активност в растението. Намалява повърхностното напрежение на работния разтвор и прониква в междуклетъчното пространство на листата, като по този начин съдейства за пълното покритие на листната маса с восъчен налеп и власинки и предпазва препаратите от измиване от дъжд. Увеличива скоростта на проникване на а.в. в растенията. Подобрява прилепяването и увеличава задържането на РР към третираната листна повърхност. Позволява да се намали количеството на работен разтвор, което допринася за икономия на труд при работа с ПРЗ в селското стопанство, намалява повърхностното напрежение на работния разтвор
 • Приложение: В комбинация с всички разрешени за пускане на пазара и употреба ПРЗ и регистрирани листни торове при:
  Житни, Царевица, Слънчоглед, Овощни, Зеленчуци, Лозя - 0.1-0.5% (0.25% при нормални условия)

Още информация
 

СИЛВЕТ 408

Предлага се от Агропал ООД
СИЛВЕТ 408 | 1 l

1 l

 • Формулация: водно емулсионен концентрат (ДК)
 • Зап. за вписване №: РД 11-1818/07.12.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Ариста Лайфсайънс, България
 • Действие: Омокрител подходящ за разтворими и емулсионни формулации; води до намаляване на използвания разтвор; съдейства за бързо поемане на агрохимикалите, за да не се отмиват от дъжд; значително подобрява покритието; не-йонен
 • Приложение: В комбинация с продукти за растителна защита - 5-10 мл/дка (средна доза) и до 40% намален обем на работен разтвор
  Да не се използва с мед-съдържащи ПРЗ!

 • Размер на опаковката: 1 л
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет

СИЛВЕТ ГОЛД

Предлага се от Агропал ООД
СИЛВЕТ ГОЛД |

 • Притежател на регистрацията: Ариста Лайфсайънс, България
 • Действие: Органосиликоново нейонно повърхностно а.в., осигуряващо по-добро покритие, омокряне и проникване в листната маса; намалява повърхносното напрежение на работния разтвор и така съдейства за по-доброто покритие на трудна за омокряне листна маса; ниска пенообразуваща способност. Концентрацията в работния разтвор е в зависимост от обема на прилаганите пестициди, както и от третираните култури.
 • Приложение: с всички разрешени за пускане на пазара и употреба ПРЗ и микро- торове при:
  Полски култури, Зеленчуци, Трайни насаждения - 0.01% - 0.1%
  Да не се използва с мед-съдържащи ПРЗ!

 • Размер на опаковката: 1 л
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

СИЛВЕТ Л-77

Предлага се от Агропал ООД
СИЛВЕТ Л-77 | 1 л

1 л

СИЛВЕТ Л-77 | ампули 2 бр. x 3 мл

ампули 2 бр. x 3 мл

 • Притежател на регистрацията: Ариста Лайфсайънс, България
 • Действие: Нейонно повърхностно а.в., осигуряващо значително по-добро покритие и омокряне на третираните повърхности; намалява повърхностното напрежение на работния разтвор и прониква в междуклетъчното пространство на листата, като по този начин съдейства за пълното покритие на листната маса (с восъчен налеп или власинки) и предпазва препаратите от измиване при дъжд; позволява да се намали количеството работен разтвор с 30-40 %, което допринася за икономия на труд при работа с продукти за растителна защита и листни торове в селското стопанство.
 • Приложение: В комбинация с продукти за растителна защита при:
  полски култури, зеленчуци, трайни насаждения -5-10 мл/дка (средна доза) и до 40% намален обем на работен разтвор
  Да не се използва с мед-съдържащи ПРЗ!

 • Размер на опаковката: 1 л; 20 мл; ампули 2 бр. X 3 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

СИЛВЕТ СТИК

 
 • Формулация: водно емулсионен концентрат (ДК)
 • Зап. за вписване №: РД11-588/09.04.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрофарм-Н ООД
 • Действие: Осигурява едновременно добро омокряне и прилепване на изпръсканите пестициди и листни торове към различни култури. Това води до по-висока и по-равномерна ефикасност при повечето атмосферни условия. Органосиликоновата компонента помага за омокряне на различните листни повърхности и по-доброто отлагане и прилепване на капчиците от изпръскания разтвор. В допълнение към това прилепващата компонента подобрява устойчивостта на отмиване от дъжд и помага за задържането на пестицида във влажно и дъждовно време. Обикновено се прилага през дъждовни периоди и при напоявани култури; много е ефикасен главно с пестициди с контактно действи.
 • Приложение: В комбинация с всички разрешени за пускане на пазара и употреба ПРЗ и регистрирани листни торове - 7.5-20мл/дка (0.075-0.2%)

Още информация
 

СПРЕЙ БУСТ

 
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Зап. за вписване №: РД11-1233/17.07.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Кампо 2007 ЕООД
 • Действие: Повишава ефикасността на ПРЗ; спомага за поемане на системните продукти; спомага овлажняването на листната повърхност; анти пяна блокове; спомага за предотвратяване на промиването на ПРЗ.
 • Приложение: В комбинация с всички разрешени за пускане на пазара и употреба ПРЗ
  Хербициди
  - За формулации ЕК и МЕ на продуктите : 40мл/100 л вода , минимум 10 мл/дка при нисък обем на пръскане.
  - За глифозат, сулфонилуреи: 120мл/100 л вода, минимум 30 мл/100 л вода при нисък обем на пръскане.
  - За други продукти: 80мл/100 л вода, минимум 20 мл/дка при нисък обем на пръскане.
  Инсектициди
  - За формулации ЕО и МЕ на продуктите: 40мл/100 л вода , минимум 10 мл/дка при нисък обем пръскане.
  - За други продукти: 80мл/100 л вода, минимум 20 мл/дка при ниска доза на пръскане.
  Фунгициди
  - За системни продукти: 40 мл/100 л вода , минимум 10 мл/дка при нисък обем пръскане.
  - За контактни продукти: 80 мл/100 л вода, минимум 20 мл/дка при нисък обем на пръскане.
  В случай на смесване на повече продукти, се прилага по-високата препоръчителна норма

Още информация
 

СПРЕЙФИКС

 
 • Формулация: течност (Л)
 • Зап. за вписване №: РД11-175/02.02.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Десароло Агрикола Минеро С.А.
 • Действие: Благоприятства задържането на работният разтвор и възпрепятства отмиването му от третираните части на растенията, като намалява повърхностното напрежение при листно третиране. Допринася за равномерното разпределяне на работния разтвор и задържането му върху третираните части на растенията.
 • Приложение: В комбинация с всички разрешени за пускане на пазара и употреба ПРЗ при културите, за които са разрешени - 50мл/дка в 20-40 л работен разтвор или 100мл/дка в 80-100 л работен разтвор. Дозата може да се увеличи до 0,2% концентрация на адюванта в работният разтвор.

Още информация
 

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com