Последно актуализирана: 19.01.2018 г.

АДЮВАНТИ

Вещества или препарати, смесвани от потребителя с продукти за растителна защита, които засилват ефективността или другите пестицидни свойства

ТРЕНД 90

Предлага се от Агропал ООД
ТРЕНД 90 | 1 л

1 л

 • Притежател на регистрацията: ДюПонт България ЕООД
 • Действие: Намалява повърхностното напрежение на работния разтвор, като в резултат на това се получава еднороден филм от разтвора върху листната повърхност; подобрява прилепването на хербицида и адсорбцията му от листата.
 • Приложение: В комбинация с Принципал, Титус 25 ДФ, Титус плюс ВГ при: Царевица - 0.1% (стандартна) или 0.015л/дка (за малки обеми)
  В комбинация с Експрес 50СГ при Слънчоглед - 0.1% (стандартна) или 0.015л/дка (за малки обеми)
  В комбинация с Гранстар 75ДФ, Гранстар Супер 50СГ, Ларен 20СГ, Алай Макс при: Зърнено-житни - 0.1% (стандартна) или 0.015л/дка (за малки обеми)

 • Размер на опаковката: 1 л; 500мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

ТРИФОЛИО-S-ФОРТЕ

 
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Притежател на регистрацията: ЕТ Агробиоконсулт
 • Действие: Улеснява прилепимостта на активните съставки на ПРЗ върху листната повърхност и ускорява проникването на а.в. и адюванта; намалява повърхностното напрежение на капките от работния разтвор, с което осигурява перфектно покритие на листната маса; не образува лепкав или мазен слой върху растенията; подобрява съвместимостта с продуктите, които се използват за подтискане на издънки в разсадниците; предотвратява видимото замърсяване на плодовете и растенията при използване на медни препарати.
 • Приложение: В комбинация с ПРЗ за конвенционално земеделлие, биопрепарати в т.ч. вирусни, гъбни, бактериални, както и нематоди в препаративна форма при:
  Зеленчукови култури, Овощни култури, Овощни разсадници, Декоративни цветя и храсти - 0.2-0.3% (200-300мл/100л работен разтвор)
  Да не се използва с Азоксистробин, Дитианон, Толилфлуанид.

Още информация
 

ТЕКНОФИТ ПАУЪР

ТЕКНОФИТ ПАУЪР |

 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Зап. за вписване №: РД11-483/21.03.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД
 • Действие: Засилва действието на използваните ПРЗ, увеличава тяхната ефикасност, намалява възможността от развитие на резистентност и е перфектна алтернатива на минералното масло. Образува филм върху насекомите и капсулира техните яйца и по този начин блокира дихателните отвори и предизвиква тяхното отмиране чрез задушаване. Намалява числеността на щитоносните въшки и белокрилки.
 • Приложение: В комбинация с фунгициди, инсектициди, акарициди и листни торове - 1-1,5% (10-15л на 1000 л вода); Зимни пръскания при овощни дървета: 2-2,5%
  Продукта е приложим при биологично и интегрирано земеделие.

Още информация
 

ТЕГОПЛАНТ

 
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Притежател на регистрацията: Евоник Индъстрийз АГ
 • Действие: Намалява повърхностното напрежение на разтворите както и на разпръснатите по повърхността капчици; подобрява омокрянето на растенията с ПРЗ; подобрява устойчивостта на дъжд на продуктите със системно действие; спомага да се избегнат петната от пръскането.
 • Приложение: При полски култури, овощни градини и лозя, зеленчукови култури, декоративни култури и храсти

Още информация
 

СУМУ

СУМУ |

 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Зап. за вписване №: РД11-583/09.04.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Глобал Адювант Къмпани Лимитед
 • Действие: Подобрява покриването на листата, увеличава и ускорява движението на хербицида в плевелите до точката на въздействие.
 • Приложение: В комбинация със сулфонил-урея, фенокси хербициди и други системни хербициди - 250-500мл/100л вода

Още информация
 

СПУР

СПУР |

 • Формулация: концентрирана течност (КЛ)
 • Притежател на регистрацията: Суммит Агро Румъния СРЛ - Клон България КЧТ
 • Действие: Значително намалява повърхностното напрежение на работния разтвор; подобрява омокрянето и осигурява проникване на разтвора до трудни за намокряне места; осигурява пълно и равномерно покритие на листната повърхност; задържа работния разтвор върху третираната повърхност и намалява изтичането му; подобрява в случай смесимостта на продуктите на прилагане на резервоарни смеси.
 • Приложение: В комбинация с всички разрешени за пускане на пазара и употреба ПРЗ при:
  Житни, Зеленчуци - 0.025-0.05% (при употреба с контактни фунгициди, хербициди, инсектициди); 0,1% (при употреба с торове, растежни регулатори, системни фунгициди, хербициди, инсектициди)
  Овощни култури - 0.1%

Още информация
 

СПРЕЙФИКС

 
 • Формулация: течност (Л)
 • Зап. за вписване №: РД11-175/02.02.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Десароло Агрикола Минеро С.А.
 • Действие: Благоприятства задържането на работният разтвор и възпрепятства отмиването му от третираните части на растенията, като намалява повърхностното напрежение при листно третиране. Допринася за равномерното разпределяне на работния разтвор и задържането му върху третираните части на растенията.
 • Приложение: В комбинация с всички разрешени за пускане на пазара и употреба ПРЗ при културите, за които са разрешени - 50мл/дка в 20-40 л работен разтвор или 100мл/дка в 80-100 л работен разтвор. Дозата може да се увеличи до 0,2% концентрация на адюванта в работният разтвор.

Още информация
 

СПРЕЙ БУСТ

 
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Зап. за вписване №: РД11-1233/17.07.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Кампо 2007 ЕООД
 • Действие: Повишава ефикасността на ПРЗ; спомага за поемане на системните продукти; спомага овлажняването на листната повърхност; анти пяна блокове; спомага за предотвратяване на промиването на ПРЗ.
 • Приложение: В комбинация с всички разрешени за пускане на пазара и употреба ПРЗ
  Хербициди
  - За формулации ЕК и МЕ на продуктите : 40мл/100 л вода , минимум 10 мл/дка при нисък обем на пръскане.
  - За глифозат, сулфонилуреи: 120мл/100 л вода, минимум 30 мл/100 л вода при нисък обем на пръскане.
  - За други продукти: 80мл/100 л вода, минимум 20 мл/дка при нисък обем на пръскане.
  Инсектициди
  - За формулации ЕО и МЕ на продуктите: 40мл/100 л вода , минимум 10 мл/дка при нисък обем пръскане.
  - За други продукти: 80мл/100 л вода, минимум 20 мл/дка при ниска доза на пръскане.
  Фунгициди
  - За системни продукти: 40 мл/100 л вода , минимум 10 мл/дка при нисък обем пръскане.
  - За контактни продукти: 80 мл/100 л вода, минимум 20 мл/дка при нисък обем на пръскане.
  В случай на смесване на повече продукти, се прилага по-високата препоръчителна норма

Още информация
 

СИЛВЕТ СТИК

 
 • Формулация: водно емулсионен концентрат (ДК)
 • Зап. за вписване №: РД11-588/09.04.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрофарм-Н ООД
 • Действие: Осигурява едновременно добро омокряне и прилепване на изпръсканите пестициди и листни торове към различни култури. Това води до по-висока и по-равномерна ефикасност при повечето атмосферни условия. Органосиликоновата компонента помага за омокряне на различните листни повърхности и по-доброто отлагане и прилепване на капчиците от изпръскания разтвор. В допълнение към това прилепващата компонента подобрява устойчивостта на отмиване от дъжд и помага за задържането на пестицида във влажно и дъждовно време. Обикновено се прилага през дъждовни периоди и при напоявани култури; много е ефикасен главно с пестициди с контактно действи.
 • Приложение: В комбинация с всички разрешени за пускане на пазара и употреба ПРЗ и регистрирани листни торове - 7.5-20мл/дка (0.075-0.2%)

Още информация
 

СИЛВЕТ ГОЛД

Предлага се от Агропал ООД
СИЛВЕТ ГОЛД |

 • Притежател на регистрацията: Ариста Лайфсайънс, България
 • Действие: Органосиликоново нейонно повърхностно а.в., осигуряващо по-добро покритие, омокряне и проникване в листната маса; намалява повърхносното напрежение на работния разтвор и така съдейства за по-доброто покритие на трудна за омокряне листна маса; ниска пенообразуваща способност. Концентрацията в работния разтвор е в зависимост от обема на прилаганите пестициди, както и от третираните култури.
 • Приложение: с всички разрешени за пускане на пазара и употреба ПРЗ и микро- торове при:
  Полски култури, Зеленчуци, Трайни насаждения - 0.01% - 0.1%
  Да не се използва с мед-съдържащи ПРЗ!

 • Размер на опаковката: 1 л
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

СИЛВЕТ 408

Предлага се от Агропал ООД
СИЛВЕТ 408 | 1 l

1 l

 • Формулация: водно емулсионен концентрат (ДК)
 • Зап. за вписване №: РД 11-1818/07.12.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Ариста Лайфсайънс, България
 • Действие: Омокрител подходящ за разтворими и емулсионни формулации; води до намаляване на използвания разтвор; съдейства за бързо поемане на агрохимикалите, за да не се отмиват от дъжд; значително подобрява покритието; не-йонен
 • Приложение: В комбинация с продукти за растителна защита - 5-10 мл/дка (средна доза) и до 40% намален обем на работен разтвор
  Да не се използва с мед-съдържащи ПРЗ!

 • Размер на опаковката: 1 л
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет

СИЛВЕТ Л-77

Предлага се от Агропал ООД
СИЛВЕТ Л-77 | 1 л

1 л

СИЛВЕТ Л-77 | ампули 2 бр. x 3 мл

ампули 2 бр. x 3 мл

 • Притежател на регистрацията: Ариста Лайфсайънс, България
 • Действие: Нейонно повърхностно а.в., осигуряващо значително по-добро покритие и омокряне на третираните повърхности; намалява повърхностното напрежение на работния разтвор и прониква в междуклетъчното пространство на листата, като по този начин съдейства за пълното покритие на листната маса (с восъчен налеп или власинки) и предпазва препаратите от измиване при дъжд; позволява да се намали количеството работен разтвор с 30-40 %, което допринася за икономия на труд при работа с продукти за растителна защита и листни торове в селското стопанство.
 • Приложение: В комбинация с продукти за растителна защита при:
  полски култури, зеленчуци, трайни насаждения -5-10 мл/дка (средна доза) и до 40% намален обем на работен разтвор
  Да не се използва с мед-съдържащи ПРЗ!

 • Размер на опаковката: 1 л; 20 мл; ампули 2 бр. X 3 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

РАПИДО

РАПИДО |

 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Зап. за вписване №: РД11-21/07.01.2016 г.
 • Притежател на регистрацията: Глобал Адювант Къмпани Лимитед
 • Действие: Подобрява равномерното покритие, прилепването и разпределението на фунгициди, хербициди, инсектициди и листни торове и по този начин да повиши абсорбцията му от листата и цялостната им активност в растението. Намалява повърхностното напрежение на работния разтвор и прониква в междуклетъчното пространство на листата, като по този начин съдейства за пълното покритие на листната маса с восъчен налеп и власинки и предпазва препаратите от измиване от дъжд. Увеличива скоростта на проникване на а.в. в растенията. Подобрява прилепяването и увеличава задържането на РР към третираната листна повърхност. Позволява да се намали количеството на работен разтвор, което допринася за икономия на труд при работа с ПРЗ в селското стопанство, намалява повърхностното напрежение на работния разтвор
 • Приложение: В комбинация с всички разрешени за пускане на пазара и употреба ПРЗ и регистрирани листни торове при:
  Житни, Царевица, Слънчоглед, Овощни, Зеленчуци, Лозя - 0.1-0.5% (0.25% при нормални условия)

Още информация
 

РА МАКС

 
 • Формулация: концентрирана течност (КЛ)
 • Зап. за вписване №: РД11-951/01.06.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Растителна защита Агро ЕООД
 • Действие: Oбразува равномерен филм върху листната повърхност, който подобрява разпределението на използваните ПРЗ и ги предпазва от преждевременно изпарение.
 • Приложение: В комбинация с фунгициди, бактерициди и инсектициди при:
  Рапица - 50мл/дка

Още информация
 

ПРОВЕТ – 100

ПРОВЕТ – 100 |

 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Зап. за вписване №: РД11-1326/04.08.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Глобал Адювант Къмпани Лимитед
 • Действие: Универсален омокрител, осигурява много добро омокряне и покритие на третираните повърхности, увеличава ефективността и дава възможност да се намали количеството на работния разтвор с 30-40%. Намалява повърхностното напрежение на работния разтвор и прониква в междуклетъчното пространство на листата. Подобрява прилепването и устойчивостта на отмиване от дъжд.
 • Приложение: В комбинация с всички разрешени за пускане на пазара и употреба ПРЗ и листни торове при:
  Полски култури, Зеленчуци, Трайни насаждения - 10мл/дка средна доза

Още информация
 

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com