Последно актуализирана: 19.01.2018 г.

АДЮВАНТИ

Вещества или препарати, смесвани от потребителя с продукти за растителна защита, които засилват ефективността или другите пестицидни свойства

ПРИЛЕПИТЕЛ МАСЛО РЗ

ПРИЛЕПИТЕЛ МАСЛО РЗ |

 • Зап. за вписване №: РД11-1692/12.11.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Химатех АД
 • Състав: смес от минерално масло и комбинация от нейоногенни и анийонни повърхностно активни вещества
 • Действие: При употреба с друг продукт за растителна защита (ПРЗ), осигурява равномерно разпределение и прилепване на ПРЗ в борбата с щитоносни въшки и акари/зимни яйца през периода на покой по овощните култури и срещу листни въшки по зеленчуците през периода на вегетация.
 • Приложение: Самостоятелно или в комбинация с медсъдържащи препарати при:
  Зеленчуци - 0,4% (лятно приложение)
  Горски култури - 50мл/дка (лятно приложение)
  Овощни култури - 3% (зимно приложение)
  Да не се използва със сяра- съдържащи ПРЗ!

Още информация
 

ОРФЕЙ

ОРФЕЙ |

 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Зап. за вписване №: РД11-1325/04.08.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Глобал Адювант Къмпани Лимитед
 • Действие: Универсален омокрител, осигурява много добро омокряне и покритие на третираните повърхности, увеличава ефективността и дава възможност да се намали количеството на работния разтвор с 30-40%. Намалява повърхностното напрежение на работния разтвор и прониква в междуклетъчното пространство на листата. Подобрява прилепването и устойчивостта на отмиване от дъжд
 • Приложение: В комбинация с всички разрешени за пускане на пазара и употреба ПРЗ; листни торове при:
  Полски култури, Зеленчуци, Трайни насаждения 10мл/дка средна доза

Още информация
 

НЮ ФИЛМ ТМ

НЮ ФИЛМ ТМ |

 • Формулация: течност (Л)
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД
 • Действие: Спомага за подобряване действието на внесените пестициди и листни торове. В рамките на един час след прилагането на работния разтвор, Ню Филм се свързва с постъпилите върху листната маса ПРЗ и торове, и образува покривен слой, който намалява отмиването им от валежи, намалява изпаряването им, и в същото време повишава тяхната активност.
 • Приложение: В комбинация с фунгициди, инсектициди и листни торове при:
  Всички земеделски култури - 30мл/дка (при работен разтвор - 30л/дка); 9мл/10л вода (при работен разтвор - над 30л/дка

Още информация
 

НАДЕЖДА

НАДЕЖДА |

 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Зап. за вписване №: РД11-576/09.04.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Глобал Адювант Къмпани Лимитед
 • Действие: Подобрява покриването на листата, увеличава и ускорява движението на хербицида в плевелите до точка на въздействие.
 • Приложение: В комбинация със Сулфонил урея - хербициди, фенокси хербициди и системни хербициди - 250-500мл/100л вода

Още информация
 

МИСТ КОНТРОЛ ТМ

МИСТ КОНТРОЛ ТМ |

 • Формулация: течност (Л)
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД
 • Действие: Сгъстител за подобряване разпръскването на ПРЗ, като спомага за образуването на капки с по-голяма маса и диаметър и по този начин контролира отлагането на мъгла при пръскането с пестициди. Подобрява отлагането на работния разтвор върху площта, както и намалява изпарението на вече нанесения ПРЗ.
 • Приложение: В комбинация с всички разрешени за пускане на пазара и употреба ПРЗ и регистрирани листни торове при полски култури, технически култури, зеленчуци, трайни насаждения, Разсадници за овощен посадъчен материал, декоративни цветя и храсти

Още информация
 

МЕРО

МЕРО |

 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Притежател на регистрацията: Байер България ЕООД
 • Състав: Етокси (7) тридеканол
 • Действие: Подобрява омокряемостта, равномерното разпределение и задържане на работния разтвор върху третираната повърхност; намалява/ предотвратява пенообразуването в работния разтвор; увеличава скоростта на проникване на а.в. и антидота в растенията.
 • Приложение: В комбинация с Вентум ВГ при:
  Царевица - 200мл/дка
  В комбинация с Оксо 337 ЕК при:
  Царевица, Сладка царевица - 100мл/дка

Още информация
 

етикет MSDS

МАСТЪР УЕТ

МАСТЪР УЕТ |

 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Зап. за вписване №: РД11-1324/04.08.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Глобал Адювант Къмпани Лимитед
 • Действие: Универсален омокрител, осигурява много добро омокряне и покритие на третираните повърхности, увеличава ефикасността и дава възможност да се намали количеството на работния разтвор с 30-40%. Намалява повърхностното напрежение на работния разтвор и прониква в междуклетъчното пространство на листата. Подобрява прилепването и устойчивостта на отмиване от дъжд.
 • Приложение: В комбинация с фунгициди (без медсъдържащи), инсектициди, акарициди, хербициди при:
  Полски култури, Зеленчуци, Трайни насаждения - 10мл/дка
  В комбинация с растежни регулатори – 25-50мл/100л вода
  В комбинация с листни и микро- торове– 15-100мл/100л вода

Още информация
 

МАСЛО РЗ 85П

 
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Зап. за вписване №: РД11-237/15.02.2016 г.
 • Притежател на регистрацията: Пест Хим ЕООД
 • Действие: Подобрител и прилепител при зимно пръскане.
 • Приложение: В комбинация с ПРЗ за зимно пръскане на овошки при:
  Горски култури - 50мл/дка
  Овощни - 3л/дка

Още информация
 

МАКСИМАЛ ФЛОУ

МАКСИМАЛ ФЛОУ |

 • Формулация: Технически концентрат (ТК)
 • Притежател на регистрацията: БАСФ ЕООД
 • Действие: Подобрява качеството на обеззаразяването; намалява образуването на прах по обеззаразените семена; улеснява работата с обезаразените семена.
 • Приложение: В комбинация с Кинто плюс, Реал 300ФС, Премис при:
  Житни култури (обеззаразяване на семена) - 10-40мл/100кг семена

Още информация
 

ЛАМФИКС СК

ЛАМФИКС СК |

 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Зап. за вписване №: РД11-1833/09.12.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Байер България ЕООД
 • Действие: Образува филм върху рапичните шушулки, с което ги защитава от разпукване и намаляване на загубите.
 • Приложение: Самостоятелно или в комбинация с десикант при:
  Рапица - 100мл/дка

Още информация
 

 етикет MSDS

ЛАМФИКС СО

ЛАМФИКС СО |

 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Зап. за вписване №: РД11-950/01.06.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Байер България ЕООД
 • Действие: Образува филм върху рапичните шушулки, с което ги защитава от разпукване и намаляване на загубите.
 • Приложение: Самостоятелно или в комбинация с десикант при:
  Рапица - 100мл/дка

Още информация
 

ЛАМИНЕКС

ЛАМИНЕКС |

 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Зап. за вписване №: РД11-384/14.03.2016 г.
 • Притежател на регистрацията: Глобал Адювант Къмпани Лимитед
 • Действие: Универсален прилепител за намаляване на разпукването на шушулките преди и по време на жътва.
 • Приложение: В комбинация с ПРЗ съдържащи глифозат и други десиканти при:
  Житни - 100мл/дка
  Рапица, фасул - 50-100мл/дка

Още информация
 

ЕУКАРОЛ ПЛЮС

Предлага се от Агропал ООД
ЕУКАРОЛ ПЛЮС | 1 л

1 л

 • Формулация: микроемулсия (МЕ)
 • Зап. за вписване №: РД11-333/20.02.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Синджента България ЕООД
 • Действие: Омокрящ агент, който улеснява задържането на ПРЗ върху листната повърхност, както и проникването и разпределението им в растенията. Това води до пълна проява на тяхната активност и подобряване на ефикасността им. В допълнение се увеличава устойчивостта на продуктите на отмиване от дъжд.
 • Приложение: съгласно препоръките на ПРЗ при:
  Полски култури, Зеленчуци - 0.2% (20мл/10л вода)

 • Размер на опаковката: 1л
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КАРМЕН

КАРМЕН |

 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Зап. за вписване №: РД11-582/09.04.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Глобал Адювант Къмпани Лимитед
 • Действие: Универсална добавка за подобряване на сцеплението/ прилепването и намаляване на дрифта (отвяването).
 • Приложение: В комбинация с ПРЗ, микро хранителни вещества и листни торове – 100-140мл/100 л вода

Още информация
 

ЕТАЛ ФИКС ПРО

Предлага се от Агропал ООД
ЕТАЛ ФИКС ПРО |

 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Зап. за вписване №: РД11-1347/10.08.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Синджента България ЕООД
 • Действие: Омокрящ агент, който улеснява задържането на продуктите за растителна защита върху листната повърхност, както и проникването и разпределението им в растенията. Това води до по-пълна проява на тяхната активност и подобряване на ефикасността им. В допълнение се увеличава устойчивостта на продуктите на отмиване от дъжд.
 • Приложение: В комбинация с ПРЗ при:
  Полски култури, Декоративни растения - 10-20мл/дка
  Зеленчуци, Овощни, Лозя - 20-30мл/дка
  При ултрамалообемно пръскане - 1мл/л работен разтвор

 • Размер на опаковката: 0,250 л
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com