Последно актуализирана: 20.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

АДЮВАНТИ

Вещества или препарати, смесвани от потребителя с продукти за растителна защита, които засилват ефективността или другите пестицидни свойства

АКАРЗИН

АКАРЗИН | 5 л

5 л

АКАРЗИН | 1 л

1 л

АКАРЗИН | 300 мл

300 мл

 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Зап. за вписване №: РД 11-1549/12.10.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Агрифлор ООД
 • Действие: Намалява повърхностното напрежение на работния разтвор; подобрява прилепимостта на препаратите, с които се използва, в резултат на което се повишава тяхната биологична ефективност.
 • Приложение: В комбинация с Димилин 480 СК, Трейсър 480 СК, Форестър 48 СК, Селект 240 ЕК при:
  Горски видове - 50мл/дка
  Домати, Фасул, Соя, Картофи, Слънчоглед, Захарно цвекло - 80-160мл/дка
  Овощни, Малини, Къпини, Рози, Шипки – 3%;
  Ягоди - 0.8%

 • Размер на опаковката: 5 л; 1 л; 300 мл
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АКТИРОБ 842 ЕК

АКТИРОБ 842 ЕК |

 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Притежател на регистрацията: Байер България ЕООД
 • Действие: Подобрява омокряемостта, равномерното разпределение и задържане на работния разтвор върху третираната повърхност; намалява/ предотвратява пенообразуването в работния разтвор; увеличава скоростта на проникване на а.в. и антидота в растенията
 • Приложение: В комбинация с Вентум ВГ при:
  Царевица - 200мл/дка

Още информация
 

АКТИРОБ Б

АКТИРОБ Б |

 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Притежател на регистрацията: Байер България ЕООД
 • Действие: Подобрява омокряемостта, равномерното разпределение и задържане на работния разтвор върху третираната повърхност; намалява/ предотвратява пенообразуването в работния разтвор; увеличава скоростта на проникване на а.в. и антидота в растенията
 • Приложение: В комбинация с Вентум ВГ при:
  Царевица - 200мл/дка

Още информация
 

АМАЛГЕРОЛ

АМАЛГЕРОЛ |

 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Притежател на регистрацията: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Действие: Стимулира растежа на растенията, повишава качеството и добива от зърнените и маслодайни култури, лозя, овощни; подобрява състоянието на културите след суша, слана, градушка, хербицидни повреди, преовлажняване и др.; оптимизира ефекта от приложението на ПРЗ без да се налага увеличаване на дозата; увеличава приемa на азот, без да се налага допълнително внасяне на азотни торове; подобрява структурата на почвата; приложим както в конвенционалното, така и в биологичното земеделие.
 • Приложение: В комбинация Хемнико 24 СК (никосуфлурон-240г/л) и и всички ПРЗ, приложими чрез пръскане при:
  Зърнени - 200мл/дка, през есента; 300-500мл/дка –през пролетта
  Царевица - 300-500мл/дка
  Слънчоглед - 300-500мл/дка
  Лозя - 300мл/дка
  Маслодайна рапица - 200-300мл/дка, наесен и 300- 500мл/дка двукратно през пролетта
  Картофи - 500мл/дка, трикратно
  Зеленчуци - 300мл/дка
  Бобови - 500мл/дка
  Овощни - 300-500мл/дка
  Ягодоплодни - 20-60мл/дка
  Оранжерийни - 20-50мл/100 л вода

Още информация
 

АТПЛЮС

АТПЛЮС |

 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Притежател на регистрацията: Синджента България ЕООД
 • Действие: Улеснява задържането на хербицида върху листната повърхност; улеснява проникването в растенията, което подобрява ефективността.
 • Приложение: В комбинация с: Пик 75 ВГ, Калисто 480 СК при:
  Царевица - 0.5мл/дка

 • Размер на опаковката: 1 л
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

БАНЯНТЕ ЧИФО

 
 • Формулация: течност (Л)
 • Притежател на регистрацията: Чери Дриймс ООД
 • Действие: Понижава повърхностното напрежение на работния разтвор; улеснява разпределението на работния разтвор по повърхността на третираните растения.
 • Приложение: В комбинация с всички разрешени за пускане на пазара и употреба ПРЗ при:
  Земеделски култури - 40-60мл/хл

Още информация
 

БИОПАУЪР 276.5 СЛ

БИОПАУЪР 276.5 СЛ |

 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Притежател на регистрацията: Байер България ЕООД
 • Действие: Подобрява омокряемостта, равномерното разпределение и задържане на работния разтвор върху третираната повърхност; намалява/ предотвратява пенообразуването в работния разтвор; увеличава скоростта на проникване на а.в. и антидота в растенията.
 • Приложение: В комбинация с:
  Хусар макс ВГ при: Пшеница, Ориз - 40-50мл/дка
  Пасифика ВГ при: Пшеница, Ориз - 70мл/дка
  Номине 400 СК при: Пшеница, Ориз - 100мл/дка

Още информация
 

БОХЕМ

БОХЕМ |

 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Зап. за вписване №: РД 11-584/09.04.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Глобал Адювант Къмпани Лимитед
 • Действие: Укрепител/прилепител на шушулките за намаляване загубите при жътва.
 • Приложение: В комбинация с ПРЗ или самостоятелно при:
  Маслодайна рапица, Фасул, Грах, Кориандър, Соя, Всички бобови култури - 80-100мл/дка

Още информация
 

БРЕЙК ТУР С 240

 
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Притежател на регистрацията: Евоник Индъстрийз АГ
 • Действие: Намалява повърхностното напрежение на разтворите, както и на разпръснатите по повърхността капчици; подобрява омокрянето на растенията с ПРЗ; подобрява устойчивостта на дъжд на продуктите със системно действие; спомага да се избегнат петната от пръскането.
 • Приложение: В комбинация с хербициди, фунгициди, инсектициди, акарициди, растежни регулатори, микроторове почвени омокрители при:
  Полски култури - 10-20мл/дка
  Овощни , Лозя, Зеленчуци - 20-30мл/дка
  Декоративни култури, Храсти - 10-20мл/дка или 20-30мл/100л работен разтвор

Още информация
 

ВАЙПЪР ГАРД®

ВАЙПЪР ГАРД® |

 • Формулация: течност (Л)
 • Притежател на регистрацията: Агрия АД
 • Действие: Прилага се при всички растения във вегетация - дървета, храсти, чимове, цъфтящи растения, зеленчуци, тютюн, овощни и др. Намалява изпарението от растенията, като в същото време им позволява да държат отворени устицата си за по-дълго време; след прилагането се образува полупропусклив, прозрачен филм, който спомага за намаляване на транспирацията. Действието на продукта не променя газообмена на кислород и въглероден диоксид. Това спомага за подържане процеса на фотосинтеза, за намаляване на загубата на вода и повишаване на сухоустойчивостта.
 • Приложение: Да не се смесва с пестициди и торове

Още информация
 

ВЕЛВИТ

ВЕЛВИТ |

 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Зап. за вписване №: РД 11-383/14.03.2016 г.
 • Притежател на регистрацията: Глобал Адювант Къмпани Лимитед
 • Действие: Универсален органосиликонов омокрител за пестициди и листни торове. Активното вещество осигурява много добро омокряне и покритие на третираните повърхности; Увеличава ефективността и дава възможност да се намали количеството работен разтвор с 30-40%. Също намалява повърхностното напрежение на работния разтвор и прониква в междуклетъчното пространство на листата. Прилепващия елемент подобрява устойчивостта на отмиване от дъжд и помага за задържането на пестицида във влажно и дъждовно време.
 • Приложение: В комбинация с всички разрешени ПРЗ, растежни регулатори и листни торове при:
  Полски култури, Зеленчуци и Трайни насаждения - 10мл/дка

Още информация
 

ДАСОЙЛ 26-2N

ДАСОЙЛ 26-2N |

 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Зап. за вписване №: РД11-2048/22.12.2014 г.
 • Притежател на регистрацията: БАСФ ЕООД
 • Действие: Подобрява отлагането и разпределението на работния разтвор, мокрещата способност и усвояването на хербицидите, намалява разпръскването на аерозолните капки, съкращава необходимият период на изчакване преди дъжд. Прилага се в резервоарни смеси с хербициди, за подобряване на ефикасността и бързината на действие.
 • Приложение: В комбинация с Палас 75 ВГ, Корело Дуо, Дерби Супер ВГ, Дерби Супер Едно при:
  Пшеница, Ечемик - 50-60мл/дка

Още информация
 

ДЕШ ХЦ

ДЕШ ХЦ |

 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Притежател на регистрацията: БАСФ ЕООД
 • Действие: Намалява повърхностното напрежение на капките от работния разтвор; увеличава покритието върху листната маса; подобрява скоростта и количеството на проникване на а.в.
 • Приложение: В комбинация с Арат, Пулсар 40, Калам, Фокус Ултра, Стратос ултра, Базагран 480СЛ, Клеранда, Стелар 210СЛ при:
  Люцерна (стара), Слънчоглед, Пшеница, Ечемик, Царевица, Рапица-клиърфийлд - 50-200мл/дка

Още информация
 

ЕКСТЕНД ОИЛ

 
 • Притежател на регистрацията: Гроугрийн България ООД
 • Състав: растително масло
 • Действие: Въздейства върху листата и кутикулите на насекомите; намалява капката до размер на мъгла, намалява силата на струята и изключва механичните поражения на целта; намалява миризмата от ПРЗ, минимизира изпарението, като поставя защитен слой масло върху капчиците на разтвора; устойчив на дъжд като отблъсква водата и свежда до минимум възможността от измиване; образува защитен филм върху контактната повърхност, което помага за предотвратяване увреждане тъканите на растенията от слънчевата светлина.
 • Приложение: В комбинация с Торове: Проферт, групата Микроб плюс при:
  Житни, Етерично-маслени, Tехнически, Овощни, Зеленчуци, Лозя, Открити терени, Цветя - 0.02-0.04мл/дка (листно); 1мл/м (капково напояване); 3-5мл/л (при защита от замръзване)
  Да не се използва с Делан, Тарга Супер 5ЕК, Тралкоксидим, Додин!

Още информация
 

ЕЛАСТИК

ЕЛАСТИК |

 • Формулация: емулсия (Е)
 • Притежател на регистрацията: Ариста Лайфсайънс, Великобритания
 • Действие: Намалява разпукването на шушулките на рапицата и бобовите култури като ги слепва, и с това понижава загубите преди и по време на беритба с над 25%. Третира се преди прибиране на реколтата; образува тънък слой, който бързо изсъхва и създава полупропусклива полимерна мембрана върху третираните растения; позволява транспирацията на влага от повърхността на растенията, но не допуска проникването на вода обратно в тъканите на растението;
 • Приложение: В комбинация с ПРЗ, съдържащи а.в.: Бромоксинил, Дикват, Глифозат, Глюфозинат при:
  Рапица, Бобови и всички други култури, които имат нужда от прилепител - 80-100мл/дка

Още информация
 
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com