Последно актуализирана: 01.06.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

АКАРИЦИДИ

Продукти за борба с вредните акари по земеделските култури

АКРАМАЙТ 480 СК

БИФЕНАЗАТ

480г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКРАМАЙТ 480 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1446/25.07.2019 г.
 • Разр. №: 1538-1/05.02.2018 г.
 • Валидно до: 31.07.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс Регистрейшънс, Великобритания
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен контактен акарицид с дълго остатъчно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати (полско производство), Пипер (полско производство), Патладжан (полско производство), Краставици (полско производство), Тиквички (полско производство), Дини (полско производство), Пъпеши (полско производство), Ягоди (полско производство) - Паяжинообразуващ акар, Червен акар - 20-25мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 1
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АПАЧИ ЕВ

абамектин

18 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АПАЧИ ЕВ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1634/ 08.08.2019г.
 • Разр. №: 01741-1/ 13.08.2019г.
 • Валидно до: 30.04.2021г.
 • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза С.А., Испания
 • Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: инсектицид и акарицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки - Червен овощен акар, Обикновен паяжинообразуващ акар – 100 мл/дка
  Праскови и нектарини - Червен овощен акар, Обикновен паяжинообразуващ акар – 100-120 мл/дка
  Лозя (винени сортове); Лозя (десертни сортове) - Червен овощен акар, Обикновен паяжинообразуващ акар – 50-100 мл/дка
  Домати, патладжан - Обикновен паяжинообразуващ акар, Листоминиращи мухи – 30-100 мл/дка
  Пъпеши, Дини - Обикновен паяжинообразуващ акар, Листоминиращи мухи – 50-100 мл/дка
  Цаверица - Червен овощен акар, Обикновен паяжинообразуващ акар – 40 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 дни за ябълки, домати, патладжан, пъпеши и дини; 14 дни за праскови, нектарини, лозя (винени и десертни сортове); за царевица - не се изисква
Още информация
 

АПОЛО 50 СК

КЛОФЕНТЕЗИН

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АПОЛО 50 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-49/ 06.01.2020 г.
 • Разр. №: 0094-3/07.06.2016 г.
 • Валидно до: 31.12.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: специфичен акарицид с контактно действие и дълго последействие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати - Обикновен паяжинообразуващ акар - 40мл/дкаЛозя винени сортове - Жълт лозов акар - 30-40мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Круши - Обикновен паяжинообразуващ акар - 40мл/дка
  Краставици (оранжерийно производство), Пъпеши, Ягоди, Малини (полско производство) - Обикновен паяжинообразуващ акар - 30-40мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати, краставици, пъпеши, ягоди; 7 за малини; 30 за лозя (винени сортове); 35 за круши
Още информация
 

БЕЛПРОЙЛ-А

ПАРАФИНОВО МАСЛО

830г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БЕЛПРОЙЛ-А |

 • Зап. за разр. №: РД 11-194/24.01.2019 г.
 • Разр. №: 01662-1/06.02.2019 г.
 • Валидно до: 31.12.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Пробелте, С.А.Ю, Испания
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Друга функция: Инсектицид
 • Механизъм на действие: контактен инсектицид и акарицид. Образува въздухонепропусклив маслен филм, който покрива незабележимо неприятелите и техните яйца и ги задушава (асфикция)
  Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Цитрусови култури – Портокали, Мандарини, Лимони, Грейпфрут - Щитоносни въшки – 1-2,25мл/дка
  Семкови овощни видове (ябълки, круши) - Калифорнийска щитоносна въшка, Черничева щитоносна въшка, Червен овощен акар, Обикновен паяжинообразуващ акар – 0,375-1,5л/дка
  Костилкови овощни видове (кайсии, череши, вишни, праскови, нектарини, сливи - Калифорнийска щитоносна въшка, Черничева щитоносна въшка, Червен овощен акар, Обикновен паяжинообразуващ акар – 0,375-1,5л/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

БЕРМЕКТИН

АБАМЕКТИН

18г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БЕРМЕКТИН |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1024/ 20.05.2020 г.
 • Разр. №: 01622-1/13.09.2018 г.
 • Валидно до: 30.04.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Пробелте С.А.Ю., Испания
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Друга функция: Инсектициди
 • Механизъм на действие: локално-системен акарицид, инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки - Обикновен паяжинообразуващ акар, Червен овощен акар – 60-96мл/дка (80мл/Хл)
  Круши - Обикновен паяжинообразуващ акар, Червен овощен акар – 60-96мл/дка (80мл/Хл); Листни бълхи - 37.5-120мл/дка (50-100мл/Хл)
  Праскови, Нектарини - Обикновен паяжинообразуващ акар, Червен овощен акар, Кафяв ябълков акар – 50-120мл/дка (50-100мл/Хл)
  Портокали - Обикновен паяжинообразуващ акар, Цитрусов акар, Ериофиден акар по цитруси, Цитрусов миниращ молец – 30-80мл/дка (30-40мл/Хл)
  Лозя (винени сортове) - Обикновен паяжинообразуващ акар – 50-100мл/дка (50-100мл/Хл)
  Лозя (десертни сортове) - Обикновен паяжинообразуващ акар – 50-120мл/дка (50-100мл/Хл)
  Домати (полско производство) - Обикновен паяжинообразуващ акар, Сребрист цитрусов акар, Листоминиращи мухи – 15-100мл/дка (50-100мл/Хл)
  Домати (оранжерийно производство) - Обикновен паяжинообразуващ акар, Сребрист цитрусов акар, Доматен акар, Листоминиращи мухи, Доматен миниращ молец – 15-100мл/дка (50-100мл/Хл)
  Патладжани - Обикновен паяжинообразуващ акар – 15-80мл/дка (50-80мл/Хл)
  Тиквови с неядлива кора - пъпеши, тикви, дини - Обикновен паяжинообразуващ акар, Листоминиращи мухи – 15-100мл/дка (50-100мл/Хл)
  Оранжерийно производство на тиквови с ядлива кора - краставици, корнишони, тиквички - Обикновен паяжинообразуващ акар, Листоминиращи мухи – 15-100мл/дка (50-100мл/Хл)
  Ягоди (оранжерийно производство) - Обикновен паяжинообразуващ акар, Ягодов акар, Листоминиращи мухи – 15-100мл/дка (50-100мл/Хл)
  Полско производство на марули и други подобни – полска салата, къдраволистна ендивия, широколистна ендивия, кресон - Паяжинообразуващи акари, Сребрист цитрусов акар, Листоминиращи мухи – 15-100мл/дка (50-100мл/Хл)
  Цветни и декоративни растения - Обикновен паяжинообразуващ акар – 15-100мл/дка (50-100мл/Хл)

 • Карантинен срок (дни): 3 дни за ябълки, круши, домати, патладжан, оранжерийни пъпеши, оранжерийни дини, оранжерийни тикви, оранжерийни краставици, оранжерийни корнишони, оранжерийни тиквички, оранжерийни ягоди; 5 дни за полски пъпеши, дини и тикви; 7 дни за марули и други подобни, полска салата, къдраволистна ендивия, широколистна ендивия, кресон; 10 дни за портокали, лозя; 14 дни за праскови и нектарини
Още информация
 

БИ-58 ТОП, ДАНАДИМ ПРОГРЕС 400 ЕК, РОГОР Л 40

ДИМЕТОАТ

400г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БИ-58 ТОП | 1 л

1 л

БИ-58 ТОП | 100 мл

100 мл

БИ-58 ТОП | 50 мл

50 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-1246/14.06.2017 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-2183/ 04.11.2019 г.
 • Разр. №: 0324-4/10.07.2017 г.
 • Валидно до: 01.04.2020 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Друга функция: Инсектицид
 • Механизъм на действие: системен инсектицид и акарицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зеленчуци- краставици - Памукова листна въшка - 0.05%Зеленчуци-пипер, краставици - Зелена прасковена листна въшка - 0.075%
  Тютюн - Тютюнев трипс - ларви и имаго - 200мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Горски дървесни видове - насекомни неприятели по горски дървесни видове – 0,07-0,2%
  Горски дървесни видове - акари по горски дървесни видове – 0,1%
  Забележка: Продукта да не се използва в периода на отделяне на „манa“ за манов мед.

 • Карантинен срок (дни): 21
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

БИ-58 ТОП

ДИМЕТОАТ

400г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БИ-58 ТОП | 500 мл

500 мл

БИ-58 ТОП | 100 мл

100 мл

БИ-58 ТОП | 50 мл

50 мл

 • Функция: Инсектицид / Акарицид
 • Референтен продукт: БИ-58 ТОП, ДАНАДИМ ПРОГРЕС 400 ЕК, РОГОР Л 40
 • Произход: Гърция
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-577/19.03.2019 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-2629/ 17.12.2019 г. г.
 • Разр. №: 01697-1/01.04.2019 г.
 • Валидно до: 01.04.2020 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Агропал ООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен инсектицид и акарицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зеленчуци- краставици - Памукова листна въшка - 0.05%Зеленчуци-пипер, краставици - Зелена прасковена листна въшка - 0.075%
  Тютюн - Тютюнев трипс - ларви и имаго - 200мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Горски дървесни видове - насекомни неприятели по горски дървесни видове – 0,07-0,2%
  Горски дървесни видове - акари по горски дървесни видове – 0,1%
  Забележка: Продукта да не се използва в периода на отделяне на „манa“ за манов мед.

 • Карантинен срок (дни): 21 за краставици, пипер, тютюн; за горски дървесни видове - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ВАЛМЕК

АБАМЕКТИН

18г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВАЛМЕК |

ВАЛМЕК | 1 л

1 л

ВАЛМЕК | 100 мл

100 мл

ВАЛМЕК | 50 мл

50 мл

ВАЛМЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-784/ 26.03.2020 г.
 • Разр. №: 01418-1/07.06.2016 г.
 • Валидно до: 30.04.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза, С.А. Испания
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Друга функция: Инсектицид
 • Механизъм на действие: локално-системен акарицид и инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя (винени сортове) - Обикновен паяжинообразуващ акар – 25-100мл/дка; Лозя (десертни сортове) - Обикновен паяжинообразуващ акар – 50-120мл/дка;
  Ягоди (оранжерийно производство) - Обикновен паяжинообразуващ акар, Ягодов (цикламов) акар, Листоминиращи мухи – 15-100мл/дка;
  Домати (полско производство) - Обикновен паяжинообразуващ акар, Сребрист цитрусов акар, Листоминиращи мухи – 15-100мл/дка (50-100мл/Хл)
  Домати (оранжерийно производство) - Обикновен паяжинообразуващ акар, Сребрист цитрусов акар, Доматен акар, Листоминиращи мухи – 15-100мл/дка (50-100мл/Хл)
  Патладжани - Обикновен паяжинообразуващ акар – 15-80мл/дка (50-80мл/Хл)
  Маруля и Салати (полско производство) - Паяжинообразуващи акари, Сребрист цитрусов акар, Листоминиращи мухи – 15-100мл/дка (50-100мл/Хл)
  Пъпеши, Тикви, Дини - Обикновен паяжинообразуващ акар, Листоминиращи мухи – 15-100мл/дка (50-100мл/Хл)
  Краставици, Корнишони, Тиквички (оранжерийно производство) - Обикновен паяжинообразуващ акар, Листоминиращи мухи – 15-100мл/дка (50-100мл/Хл)
  Праскови - Обикновен паяжинообразуващ акар, Червен овощен акар, Кафяв ябълков акар – 50-120мл/дка (50-100мл/Хл)
  Ябълки - Обикновен паяжинообразуващ акар, Червен овощен акар – 60-96мл/дка (80мл/Хл)
  Круши - Обикновен паяжинообразуващ акар, Червен овощен акар – 60-96мл/дка (80мл/Хл); Листни бълхи - 37.5-120мл/дка (50-100мл/Хл)

 • Карантинен срок (дни): 3 за ягоди, домати, патладжан, пъпеши (оранжерийно производство), тикви (оранжерийно производство), дини (оранжерийно производство), краставици, корнишони, тиквички, ябълки, круши; 5 за пъпеши (полско производство), тикви (полско производство), дини (полско производство); 7 за малуля, салати; 10 за лозя; 14 за праскови
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ВЕРТИМЕК 018 ЕК

АБАМЕКТИН

18г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВЕРТИМЕК 018 ЕК | 250 мл

250 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-232/21.02.2014 г.
 • Разр. №: 01222/21.02.2014 г.
 • Валидно до: 21.02.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Друга функция: Инсектицид
 • Механизъм на действие: локално-системен акарицид, инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Краставици (оранжерийно производство), Пипер (оранжерийно производство) - Обикновен паяжинообразуващ акар – 60мл/дка; Листоминиращи мухи - 100мл/дкаДомати - Обикновен паяжинообразуващ акар – 60мл/дка;
  Листоминиращи мухи - 100мл/дка
  Ябълки Червен овощен акар – 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3, 28 за ябълки
Още информация
 

ВОЛИАМ ТАРГО 063 СК

АБАМЕКТИН + ХЛОРАНТРАНИЛИПРОЛ (РИНАКСИПИР)

18г/л + 45г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВОЛИАМ ТАРГО 063 СК | 250 мл

250 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-982/ 13.05.2020 г.
 • Разр. №: 01233-2/09.10.2018 г.
 • Валидно до: 30.04.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Друга функция: Инсектицид
 • Механизъм на действие: комбиниран механизъм на действие на две активни вещества от различни групи: локално-системен инсекто-акарицид с контактно и стомашно действие и несистемен диамиден инсектицид с предимно стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки, Круши - Ябълков плодов червей, Източен плодов червей, Листоминиращи молци, Листозавивачки, Крушова бълха, Акари – 75 мл/дка (0,075% при работен разтвор 100л/дка)
  Праскови, Нектарини - Източен плодов червей, Прасковен клонков молец, Трипсове, Акари – 75 мл/дка (0,075% при работен разтвор 100л/дка)
  Домати (оранжерийно производство), Патладжани (оранжерийно производство), Пипер (оранжерийно производство) - Гъсеници на нощенки (памукова нощенка, малка полска нощенка, сребристо-точкова нощенка), Миниращи мухи, Доматен миниращ молец, Акари - 80мл/дка (0,08% при работен разтвор 100л/дка)
  Краставици (оранжерийно производство), Пъпеши (оранжерийно производство), Дини (оранжерийно производство), Тикви (оранжерийно производство) - Гъсеници на нощенки (памукова нощенка, малка полска нощенка, сребристо-точкова нощенка), Миниращи мухи, Акари - 80мл/дка (0,08% при работен разтвор 100л/дка)
  Ягоди (оранжерийно производство) - Гъсеници на нощенки (памукова нощенка, малка полска нощенка, гамозначна нощенка), Миниращи мухи, Акари - 80мл/дка (0,08% при работен разтвор 100л/дка)
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Праскови, Нектарини - Дюлев молец – 75 мл/дка (0,075% при работен разтвор 100л/дка)

 • Карантинен срок (дни): 3 дни за домати, патладжани, пипер, краставици, пъпеши, дини, тикви, ягоди; 14 дни за ябълки, круши, праскови, нектарини
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ДАНИТРОН 5 СК

ФЕНПИРОКСИМАТ

51,2г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДАНИТРОН 5 СК | 500 мл

500 мл

ДАНИТРОН 5 СК | 50 мл

50 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-986/23.05.2019 г.
 • Разр. №: 01115-2/30.05.2019 г.
 • Валидно до: 30.04.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Нихон Нохиаку Ко ЛТД,, Япония
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен акарицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки - Червен овощен акар – 100-200мл/дка
  Лоза - Жълт лозов акар – 100мл/дка
  Краставици (оранжерийно производство) - Обикновен паяжинообразуващ акар - 100-200мл/дка
  Хризантеми (полско и оранжерийно производство) - Обикновен паяжинообразуващ акар - 100-200мл/дка
  Рози (полско и оранжерийно производство) - Червенокафяв оранжериен акар - 100-200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 за краставици; 21 за ябълки; 28 за лозя; за хризантема и роза – не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ДИАБЛО

ХЕКСИТИАЗОКС

100г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДИАБЛО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1363/26.06.2017 г.
 • Разр. №: 01493-1/20.07.2017 г.
 • Валидно до: 31.05.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза С.А., Испания
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: локално-стемен акарицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя (винени и десертни сортове) - Обикновен паяжинообразуващ акар – 25-50г/дка
  Семкови овощни видове (Ябълки, Круши) - Обикновен паяжинообразуващ акар – 40-50г/дка
  Цитрусови култури (Грейпфрути, Лимони, Мандарини, Портокали) - Обикновен паяжинообразуващ акар – 15-37.5г/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 за цитрусови; 21 за лозя; 28 за ябълка и круша
Още информация
 

ДИАБЛО СК

ХЕКСИТИАЗОКС

258,7г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДИАБЛО СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1981/09.10.2018 г.
 • Разр. №: 01630-1/15.10.2018 г.
 • Валидно до: 31.05.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза С.А., Испания
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: локално-стемен акарицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя (винени и десертни сортове) - Обикновен паяжинообразуващ акар – 10-20мл/дка
  Семкови овощни видове (Ябълки, Круши) - Обикновен паяжинообразуващ акар – 16-20мл/дка
  Цитрусови култури (Грейпфрути, Лимони, Мандарини, Портокали) - Цитрусов акар, Обикновен паяжинообразуващ акар – 6-15мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 за цитрусови; 21 за лозя; 28 за ябълка и круша
Още информация
 

ЕНВИДОР 240 СК

СПИРОДИКЛОФЕН

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕНВИДОР 240 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 12-19/05.03.2010 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №:
  РД 11-806/24.04.2019 г.
 • Разр. №: 01025/17.02.2010 г.
 • Валидно до: 24.07.2019 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс, Германия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен, селективен акарицид нарушаващ развитието на акарите при контакт
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Овощни - Червен овощен акар - 40мл/дкаЛоза - Жълт лозов акар - 40мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14
Още информация
 

ЗУУМ 11 СК

ЕТОКСАЗОЛ

110г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЗУУМ 11 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2369/22.11.2018 г.
 • Разр. №: 01298-2/16.06.2015 г.
 • Валидно до: 31.07.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Сумитомо Кемикъл Агро Юръп САС, Франция
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: контактен акарицид с дълго остатъчно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки, Круши, Праскови, Нектарини, Кайсии - Обикновен паяжинообразуващ акар, Червен овощен акар - 25-50мл/дкаГрейпфрути, Лимони, Мандарини, Портокали, Помело - Обикновен паяжинообразуващ акар, Червен овощен акар - 30-50мл/дка
  Лозя (винени сортове и десертни сортове Обикновен паяжинообразуващ акар, Червен овощен акар - 12.55-25мл/дка
  Патладжан, Домати - Обикновен паяжинообразуващ акар 12.55-50мл/дка
  Ягоди - Обикновен паяжинообразуващ акар - 40-50мл/дка
  Дини (полско производство), Пъпеши (полско производство) - Обикновен паяжинообразуващ акар - 30-35мл/дка
  Памук - Обикновен паяжинообразуващ акар - 30-37.5мл/дка
  Декоративни рози (оранжерийно производство) - Обикновен паяжинообразуващ акар - 25-50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за дини, пъпеши, домати, патладжан, ягоди; 14 за праскови, нектарини, кайсии, грейпфрути, лимони, мандарини, портокали, помело; 28 за ябълки, круши, лозя; 35 за памук; за декоративни – не се изисква
Още информация
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com